Detail publikace

Samokotvené visuté mostní konstrukce

STRÁSKÝ, J. NEČAS, R. KOLÁČEK, J. POZDÍŠEK, J. KIRISHCHYAN, G.

Originální název

Samokotvené visuté mostní konstrukce

Český název

Samokotvené visuté mostní konstrukce

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Dva typy samokotvených visutých lávek, které tvoří integrální konstrukční systémy, jsou popsány s ohledem na jejich architektonické řešení, konstrukční uspořádání, statické působení a postup výstavby. První typ tvoří štíhlá betonová mostovka zavěšená na visutých kabelech, druhý typ tvoří štíhlá mostovka podepřená visutými kabely. Konstrukční řešení obou konstrukcí bylo ověřeno nelineární statickou analýzou. Pohoda chodců byla kontrolována dynamickými analýzami. Konstrukce podepřená visutými kabely byla ověřena zkouškami fyzikálního modelu postaveném v měřítku 1:8.

Český abstrakt

Dva typy samokotvených visutých lávek, které tvoří integrální konstrukční systémy, jsou popsány s ohledem na jejich architektonické řešení, konstrukční uspořádání, statické působení a postup výstavby. První typ tvoří štíhlá betonová mostovka zavěšená na visutých kabelech, druhý typ tvoří štíhlá mostovka podepřená visutými kabely. Konstrukční řešení obou konstrukcí bylo ověřeno nelineární statickou analýzou. Pohoda chodců byla kontrolována dynamickými analýzami. Konstrukce podepřená visutými kabely byla ověřena zkouškami fyzikálního modelu postaveném v měřítku 1:8.

Klíčová slova

visutá konstrukce, samokotvená konstrukce, nelineární analýza, dynamická analýza, fyzikální model.

Vydáno

15.05.2022

Nakladatel

Česká betonářská společnost ČSSI

Místo

Praha

ISBN

978-80-907611-6-2

Kniha

28. Betonářské dny (2022), sborník ke konferenci

Strany od

39

Strany do

53

Strany počet

14

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT177996,
 author="Jiří {Stráský} and Radim {Nečas} and Jan {Koláček} and Jan {Pozdíšek} and Gabriel {Kirishchyan}",
 title="Samokotvené visuté mostní konstrukce",
 annote="Dva typy samokotvených visutých lávek, které tvoří integrální konstrukční systémy, jsou 
popsány s ohledem na jejich architektonické řešení, konstrukční uspořádání, statické 
působení a postup výstavby. První typ tvoří štíhlá betonová mostovka zavěšená na visutých 
kabelech, druhý typ tvoří štíhlá mostovka podepřená visutými kabely. Konstrukční řešení 
obou konstrukcí bylo ověřeno nelineární statickou analýzou. Pohoda chodců byla 
kontrolována dynamickými analýzami. Konstrukce podepřená visutými kabely byla ověřena 
zkouškami fyzikálního modelu postaveném v měřítku 1:8.",
 address="Česká betonářská společnost ČSSI",
 booktitle="28. Betonářské dny (2022), sborník ke konferenci",
 chapter="177996",
 howpublished="online",
 institution="Česká betonářská společnost ČSSI",
 year="2022",
 month="may",
 pages="39--53",
 publisher="Česká betonářská společnost ČSSI"
}