Detail publikace

Ocelobetonová mostovka viaduktů přes údolí Hrabyňského a Kremlického potoka na silnici I/11

DVOŘÁK, T. SVOBODA, P. KLUSÁČEK, L. NEČAS, R. STRÁSKÝ, J.

Originální název

Ocelobetonová mostovka viaduktů přes údolí Hrabyňského a Kremlického potoka na silnici I/11

Český název

Ocelobetonová mostovka viaduktů přes údolí Hrabyňského a Kremlického potoka na silnici I/11

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Na silnici I/11 spojující Ostravu s Opavou byly postaveny dva velké ocelobetonové mosty u kterých jsou oba směry komunikace převáděny po jediné mostní konstrukci tvořené páteřním komorovým nosníkem s velmi vyloženými konzolami podepíranými trubkovými vzpěrami. Viadukty jsou popsány s ohledem na architektonické a konstrukční řešení a s ohledem na technologii výstavby.

Český abstrakt

Na silnici I/11 spojující Ostravu s Opavou byly postaveny dva velké ocelobetonové mosty u kterých jsou oba směry komunikace převáděny po jediné mostní konstrukci tvořené páteřním komorovým nosníkem s velmi vyloženými konzolami podepíranými trubkovými vzpěrami. Viadukty jsou popsány s ohledem na architektonické a konstrukční řešení a s ohledem na technologii výstavby.

Klíčová slova

ocelobetonový most; komorový nosník; vyložená konzola; trubková vzpěra; technologie výstavby

Rok RIV

2015

Vydáno

14.08.2015

Nakladatel

Beton TKS, s.r.o.

Místo

Praha

ISSN

1213-3116

Periodikum

Beton TKS

Ročník

2015

Číslo

4

Stát

CZ

Strany od

14

Strany do

21

Strany počet

72

Dokumenty

BibTex


@article{BUT115876,
 author="Tomáš {Dvořák} and Pavel {Svoboda} and Ladislav {Klusáček} and Radim {Nečas} and Jiří {Stráský}",
 title="Ocelobetonová mostovka viaduktů přes údolí Hrabyňského a Kremlického potoka na silnici I/11",
 annote="Na silnici I/11 spojující Ostravu s Opavou byly postaveny dva velké ocelobetonové mosty u kterých jsou oba směry komunikace převáděny po jediné mostní konstrukci tvořené páteřním komorovým nosníkem s velmi vyloženými konzolami podepíranými trubkovými vzpěrami. Viadukty jsou popsány s ohledem na architektonické a konstrukční řešení a s ohledem na technologii výstavby.",
 address="Beton TKS, s.r.o.",
 chapter="115876",
 howpublished="print",
 institution="Beton TKS, s.r.o.",
 number="4",
 volume="2015",
 year="2015",
 month="august",
 pages="14--21",
 publisher="Beton TKS, s.r.o.",
 type="journal article - other"
}