Detail publikace

Zkouška modelu půdorysně zakřivené visuté a zavěšené konstrukce

KOLÁČEK, J. NEČAS, R. STRÁSKÝ, J.

Originální název

Zkouška modelu půdorysně zakřivené visuté a zavěšené konstrukce

Český název

Zkouška modelu půdorysně zakřivené visuté a zavěšené konstrukce

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Půdorysně zakřivené visuté a zavěšené lávky pro pěší jsou studovány z hlediska jejich architektonického a konstrukčního řešení, a statického a dynamického chování [1]. Funkčnost těchto konstrukcí je poté verifikována na statickém modelu v měřítku 1:10. Studované konstrukce jsou tvořeny zakřiveným betonovým pásem, který je ztužen ocelovou trubkou na vnitřní straně. Mosty o rozpětí 60 m jsou vedeny v půdorysném oblouku o poloměru 32 m, který je na obou stranách vetknutý do kotevních bloků. Předpínací kabely umístěné v zábradlí a pod mostovkou vyrovnávají kroutící moment od stálých zatížení. Příspěvek popisuje přípravu, provedení a vyhodnocení modelu.

Český abstrakt

Půdorysně zakřivené visuté a zavěšené lávky pro pěší jsou studovány z hlediska jejich architektonického a konstrukčního řešení, a statického a dynamického chování [1]. Funkčnost těchto konstrukcí je poté verifikována na statickém modelu v měřítku 1:10. Studované konstrukce jsou tvořeny zakřiveným betonovým pásem, který je ztužen ocelovou trubkou na vnitřní straně. Mosty o rozpětí 60 m jsou vedeny v půdorysném oblouku o poloměru 32 m, který je na obou stranách vetknutý do kotevních bloků. Předpínací kabely umístěné v zábradlí a pod mostovkou vyrovnávají kroutící moment od stálých zatížení. Příspěvek popisuje přípravu, provedení a vyhodnocení modelu.

Klíčová slova

visutá konstrukce; zavěšená konstrukce; půdorysně zakřivená konstrukce; model

Rok RIV

2011

Vydáno

15.12.2011

Nakladatel

Beton TKS

Místo

Praha

ISSN

1213-3116

Periodikum

Beton TKS

Ročník

11

Číslo

6

Stát

CZ

Strany od

46

Strany do

52

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@article{BUT75912,
 author="Jan {Koláček} and Radim {Nečas} and Jiří {Stráský}",
 title="Zkouška modelu půdorysně zakřivené visuté a zavěšené konstrukce",
 annote="Půdorysně zakřivené visuté a zavěšené lávky pro pěší jsou studovány z hlediska jejich architektonického a konstrukčního řešení, a statického a dynamického chování [1]. Funkčnost těchto konstrukcí je poté verifikována na statickém modelu v měřítku 1:10.
Studované konstrukce jsou tvořeny zakřiveným betonovým pásem, který je ztužen ocelovou trubkou na vnitřní straně. Mosty o rozpětí 60 m jsou vedeny v půdorysném oblouku o poloměru 32 m, který je na obou stranách vetknutý do kotevních bloků. Předpínací kabely umístěné v zábradlí a pod mostovkou vyrovnávají kroutící moment od stálých zatížení.
Příspěvek popisuje přípravu, provedení a vyhodnocení modelu.",
 address="Beton TKS",
 chapter="75912",
 institution="Beton TKS",
 number="6",
 volume="11",
 year="2011",
 month="december",
 pages="46--52",
 publisher="Beton TKS",
 type="journal article - other"
}