Detail publikace

Samokotvené visuté mostní konstrukce

STRÁSKÝ, J. NEČAS, R. KOLÁČEK, J. POZDÍŠEK, J. KIRISHCHYAN, G.

Originální název

Samokotvené visuté mostní konstrukce

Český název

Samokotvené visuté mostní konstrukce

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V článku jsou popsány dva typy samokotvených visutých lávek, které tvoří integrální konstrukční systémy, s ohledem na jejich architektonické řešení, konstrukční uspořádání, statické působení a postup výstavby. První typ tvoří štíhlá betonová mostovka zavěšená na visutých kabelech, druhý typ tvoří štíhlá mostovka podepřená visutými kabely. Konstrukční řešení obou konstrukcí bylo ověřeno nelineární statickou analýzou. Pohoda chodců byla kontrolována dynamickými analýzami. Konstrukce podepřená visutými kabely byla ověřena zkouškami fyzikálního modelu postaveného v měřítku 1 : 8.

Český abstrakt

V článku jsou popsány dva typy samokotvených visutých lávek, které tvoří integrální konstrukční systémy, s ohledem na jejich architektonické řešení, konstrukční uspořádání, statické působení a postup výstavby. První typ tvoří štíhlá betonová mostovka zavěšená na visutých kabelech, druhý typ tvoří štíhlá mostovka podepřená visutými kabely. Konstrukční řešení obou konstrukcí bylo ověřeno nelineární statickou analýzou. Pohoda chodců byla kontrolována dynamickými analýzami. Konstrukce podepřená visutými kabely byla ověřena zkouškami fyzikálního modelu postaveného v měřítku 1 : 8.

Klíčová slova

samokotvená konstrukce, visutá konstrukce, monostrandy

Vydáno

10.09.2021

Nakladatel

Beton TKS, s.r.o.

Místo

Praha

ISSN

1213-3116

Periodikum

Beton TKS

Ročník

21

Číslo

3/2021

Stát

CZ

Strany od

48

Strany do

55

Strany počet

88

URL

Dokumenty

BibTex


@article{BUT172734,
 author="Jiří {Stráský} and Radim {Nečas} and Jan {Koláček} and Jan {Pozdíšek} and Gabriel {Kirishchyan}",
 title="Samokotvené visuté mostní konstrukce",
 annote="V článku jsou popsány dva typy samokotvených visutých lávek, které tvoří integrální konstrukční systémy, s ohledem na jejich architektonické řešení, konstrukční uspořádání, statické působení a postup výstavby. První typ tvoří štíhlá betonová mostovka zavěšená na visutých kabelech, druhý typ tvoří štíhlá mostovka podepřená visutými kabely. Konstrukční řešení obou konstrukcí bylo ověřeno nelineární statickou analýzou. Pohoda chodců byla kontrolována dynamickými analýzami. Konstrukce podepřená visutými kabely byla ověřena zkouškami fyzikálního modelu postaveného v měřítku 1 : 8.",
 address="Beton TKS, s.r.o.",
 chapter="172734",
 howpublished="print",
 institution="Beton TKS, s.r.o.",
 number="3/2021",
 volume="21",
 year="2021",
 month="september",
 pages="48--55",
 publisher="Beton TKS, s.r.o.",
 type="journal article - other"
}