Parametry k programu nebyly nalezeny

studijní program

Volitelné předměty

Fakulta: FASTZkratka: BPC-VPAk. rok: 2022/2023

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: BPCVP0000000

Udělovaný akademický titul:

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: -

Forma studia

Hostující student

Standardní doba studia

4 roky

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Specializace

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů