Detail předmětu

Francouzština pro mírně pokročilé 2

FAST-VYF004Ak. rok: 2022/2023

Gramatika: stupňování přídavných jmen, neurčitá zájmena, podmínková souvětí 3. typu, příslovce, časové ukazatele, gerundium, předminulý čas, dvojice zájmen, přítomný a minulý konjunktiv.
Slovní zásoba: bydlení, zdraví a nemoci, škola a vzdělávání, zaměstnání a nezaměstnanost, koníčky, společenský život, cestování, media.
Reálie: Jak žijí Francouzi, francouzské školství, francouzské svátky, francouzská media.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Prerekvizity

Francouzština pro mírně pokročilé I

Jazyk výuky

čeština

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  • Program BPC-VP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. opakování: passé composé x imparfait
.2. opakování: budoucí čas
3. opakování: zájmena
4. L1- Je me présente
5. L2- De maman en fille
6. L3- Blog
7. L5- Parisiens, qui etes-vous?
8. L6- Question de mode
9. L7- Une minute pour un projet
10. L8- Les ados
11. L9- Le logement idéal
12. L10- A bicyclette
13. L11- Destination soleil