Detail předmětu

Základy deskriptivní geometrie

FAST-VAC001Ak. rok: 2022/2023

Eukleidovské konstrukce v rovině, shodná a podobná zobrazení v rovině, konstrukce elipsy na základě ohniskových vlastností, základy stereometrie, základy rovnoběžného a středového promítání, perspektivní afinita, perspektivní kolineace, křivka afinní ke kružnici. kótované promítání, základy kolmé axonometrie.

Zajišťuje ústav

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie (MAT)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne konstrukci elipsy, základy stereometrie a perspektivní afinity, perspektivní kolineace, základy rovnoběžného a středového promítání. Zvládne základy kótovaného promítání a kolmé axonometrie, konstrukci základních úloh a zobrazí jednoduchá geometrická tělesa v těchto projekcích.

Prerekvizity

Základní znalosti geometrie v rovině a základy stereometrie v rozsahu střední školy.

Literatura

BULANTOVÁ, Jana, HON, Pavel, PRUDILOVÁ, Květoslava, PUCHÝŘOVÁ, Jana, ROUŠAR, Josef, ROUŠAROVÁ, Veronika, SLABĚŇÁKOVÁ, Jana, ŠAFAŘÍK, Jan, ŠAFÁŘOVÁ, Hana, ZRŮSTOVÁ, Lucie: Deskriptivní geometrie, verze 4.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2012. ISBN 978-80-7204-626-3. (CS)
BULANTOVÁ, Jana, MENCÁKOVÁ, Kristýna, MORÁVKOVÁ, Blanka, RÝPAROVÁ, Lenka, ŠAFAŘÍK, Jan, ZRŮSTOVÁ, Lucie: Sbírka řešených příkladů z konstruktivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2021. https://www.geogebra.org/m/ejhn4jay (CS)
BULANTOVÁ, Jana, PRUDILOVÁ, Květoslava, ROUŠAR, Josef, ŠAFAŘÍK, Jan, ZRŮSTOVÁ, Lucie: Sbírka zkouškových příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2009. https://mat.fce.vutbr.cz/studium/geometrie/ (CS)
BULANTOVÁ, Jana, PRUDILOVÁ, Květoslava, PUCHÝŘOVÁ, Jana, ROUŠAR, Josef, ROUŠAROVÁ, Veronika, SLABĚŇÁKOVÁ, Jana, ŠAFAŘÍK, Jan, ŠAFÁŘOVÁ, Hana, ZRŮSTOVÁ, Lucie: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2006. https://mat.fce.vutbr.cz/studium/geometrie/ (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Konstrukce základních útvarů v rovině (eukleidovské konstrukce, shodná a podobná zobrazení). Rozšířený eukl. prostor. Konstrukce elipsy.

2. Princip promítání středového a rovnoběžného. Perspektivní afinita, perspektivní kolineace, příklady.

3. Afinní obraz kružnice. Základy stereometrie. Jednoduchá tělesa - rozbor. Systém základních úloh. Úvod do kótovaného promítání.

4. Kótované promítání. Základní úlohy.

5. Kótované promítání. Průmět kružnice. Konstruktivní úlohy.

6. Kótované promítání. Konstruktivní úlohy. Zobrazení tělesa.

7. Kótované promítání. Zobrazení tělesa.

8. Základy kolmé axonometrie.

9. Kolmá axonometrie. Úlohy polohy.

10. Zápočty.

Cíl

Zvládnout eukleidovské konstrukce, shodná a podobná zobrazení v rovině. Zvládnout konstrukci elipsy na základě ohniskových vlastností. Zvládnout základy stereometrie. Zvládnout základy rovnoběžného a středového promítání. Pochopit princip perspektivní afinity, perspektivní kolineace a umět perspektivní afinitu a kolineaci použít při řešení příkladů. Pochopit a zvládnout základy promítání: kótovaného, kolmé axonometrie. Rozvinout prostorovou představivost a zvládnout prostorové řešení jednoduchých úloh. Umět zobrazit jednoduchá geometrická tělesa a plochy v jednotlivých projekcích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-VP bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Konstrukce základních útvarů v rovině (eukleidovské konstrukce, shodná a podobná zobrazení). Rozšířený eukl. prostor. Konstrukce elipsy.

2. Princip promítání středového a rovnoběžného. Perspektivní afinita, perspektivní kolineace, příklady.

3. Afinní obraz kružnice. Základy stereometrie. Jednoduchá tělesa - rozbor. Systém základních úloh. Úvod do kótovaného promítání.

4. Kótované promítání. Základní úlohy.

5. Kótované promítání. Průmět kružnice. Konstruktivní úlohy.

6. Kótované promítání. Konstruktivní úlohy. Zobrazení tělesa.

7. Kótované promítání. Zobrazení tělesa.

8. Základy kolmé axonometrie.

9. Kolmá axonometrie. Úlohy polohy.

10. Zápočty.