Detail předmětu

Španělština pro začátečníky

FAST-VYS001Ak. rok: 2022/2023

Kurz pro úplné začátečníky a je založen na studiu lekcí 1-4 učebnice Nuevo Espaňol en marcha - Nivel básico.
Student se naučí základní komunikaci v těchto situacích: pozdravy, seznámení a přestavení kolegů, zeptat se na povolání, adresu, telefonní číslo, národnost, kolik je hodin, zeptat se na cestu ve městě a navigovat kolegy, popsat dům, zeptat se kde se co nachází, kolik dělá nájem, objednat si v baru a restauraci.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne poroozumět základním jednoduchým výrazům a frázím a bude shopen vést jednoduchou komunikaci, dosáhne výstupní úrovně A1 nižší dle SERR

Prerekvizity

Žádné.

Učební cíle

Cílem tohoto kurzu je výuka jazyka a jazykových schopností, které jsou základními znalostmi a zároveň prvním krokem ke zvládnutí úrovně nižší A1 podle ERR (Evropského referenčního rámce).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

  CASTRO VIUDEZ, Francisca, Pilar DÍAZ BALLESTEROS, Ignacio RODERO a Carmen SARDINERO FRANCO. Nuevo espańol en marcha: libro del alumno : nivel básico : curso de español como lengua extranjera. Tercera edición. Alcobendas (Madrid): SGEL - Educación, [2015]. ISBN 978-84-9778-529-7.

CASTRO VIUDEZ, Francisca, Pilar DÍAZ BALLESTEROS, Ignacio RODERO a Carmen SARDINERO FRANCO. Nuevo español en marcha: cuaderno de ejercicios : nivel básico : curso de español como lengua extranjera. Alcobendas (Madrid): SGEL - Educación, [2014]. ISBN 978-84-9778-531-0.


eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BPC-VP bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program B_A+U bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BAK-EP bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BAK-ESBD bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BAK-MIn bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BAK-PM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BAK-UAD bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. týden - Unidad 0 – Úvod do systému španělského jazyka, Abeceda, výslovnost a pravopis, pravidla přízvuku, představování se. 2. týden - Unidad 1A – Časování slovesa SER, osobní zájmena, přechylování příd.jmen národnostních, časování slovesa llamar se, a slovní zásoba profese 1. 3. týden - Unidad 1B – Rod a přechylování podst. jmen, popis svého života, časování sloves Trabajar, Vivir, a nepravidelného Tener, a slovní zásoba profese 2. 4. týden - Unidad 1C – Čísla 1-9, En el gimnasio, tázací zájmena, pozdravy. 5. týden - Unidad 2A – Plurál podst. jmen, členy určité, popis rodiny a vztahů v rodině. 6. týden - Unidad 2B – Sloveso ESTAR, předložky místa, popis pokoje, přivlastňovací a ukazovací zájmena. 7. týden - Unidad 2C – Určování hodin, Horarios, čísla 21-1000, přízvuk, čtení La familia. 8. týden - Unidad 3A – Zvratné slovesa Levantarse, Acostarse, popis denní rutiny, časové předložky, nepravidelné sloveso IR, Venir, Volver. 9. týden - Unidad 3B – Dny v týdnu, popis pracovního dne, rozšíření slov. zásoby - profese 3. 10. týden – Unidad 3C – Slovní zásoba na téma snídaně, snídaně v různých zemích, jak si objednat. 11.týden – Unidad 4A + 4B – Popis domu, řadové číslovky 1.-10., určování, ve kterém podlaží bydlíte, popis interiéru, rozdíl mezi slovesy HAY a ESTÁ. 12.týden – Unidad 4C Popis hotelového pokoje, rezervace pokoje, popis španělského atriového domu. 13.týden - Zápočtový test.

eLearning