Detail předmětu

Španělština pro začátečníky 2

FAST-VYS002Ak. rok: 2022/2023

Tento kurz je určen studentům se základní znalostí španělštiny na úrovni A1- podle CEFR a je zaměřen na následující tématiku: jídlo v restauraci, veřejná doprava, kultura, cestování, vzhled a povaha, měsíce v roce a roční období. Gramatická témata: časování slovesa gustar, kladný tvar rozkazovacího způsobu, sloveso estar a gerundium, zvratná zájmena a minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves.
Kurz bude zakončen zápočtovým testem.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne širší okruh základních komunikačních situací - bude umět komunikovat při nákupech, plánovat výlet, popsat denní rutiny, popsat své plány na víkend, a popsat své minulé zkušenosti v minulém čase složeném. Výstupní úroveň podle CEFR je A1+/A2-.

Prerekvizity

Znalosti na úrovni A1-, které studenti mohli získat v kurzu VYS001.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem tohoto kurzu je výuka jazyka a jazykových schopností, které jsou základními znalostmi a zároveň jedním z prvních kroků ke zvládnutí úrovně vyšší A1/nižší A2 podle Evropského referenčního rámce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-VP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program BAK-EP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program BAK-ESBD bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program BAK-MIn bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program BAK-PM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program BAK-UAD bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. týden Unidad 5A Jídlo - objednání si v restauraci (Comer en un restaurante)
2. týden Unidad 5B Záliby (sloveso GUSTAR) (Hablar de gustos)
3. týden Unidad 5C + 5D Rozkaz/instrukce při vaření (Comprender una receta de cocina - uso del imperativo) -
Restaurace ve Španělsku a jídla v Lat. americe (Restaurantes espaňoles y comidas de latinoamérica)
4. týden Unidad 6A Veřejná doprava - instrukce (Viajar en el transporte público - instrucciones)
5. týden Unidad 6B Rozkazovací způsob - Dar instrucciones, pedir favores
6. týden Unidad 6C + 6D Místo bydliště - př. jména + SER/ESTAR (El barrio donde vivimos - usos de SER/ESTAR)
Španělská města, porozumění psaným textům (Ciudades espaňolas - comprensión lectora)
7. týden Unidad 7A Domluvit si schůzku - sloveso QUEDAR (Concertar una cita - usos del verbo QUEDAR)
8. týden Unidad 7B Průběhový čas přítomný - ESTAR jako pomocné sloveso (Acciones en desarrollo)
9. týden Unidad 7C + 7D Fyzický popis lidí a povahové vlastnosti (Descripciones físicas y de carácter)
Jak trávím víkend (Cómo se pasa el fin de semana)
10. týden Unidad 8A Ptát se na směr - form./neformálně (Preguntar e indicar cómo ir a un lugar - formal e informal)
11.týden Unidad 8B Mluvit o konkrétní minulosti - min. č. jednoduchý - Hablar del pasado, Pretérito indefinido)
12.týden Unidad 8C + 8D Počasí - používané fráze, měsíce, roč. období (Hablar del tiempo, los meses y las
estanciones) dovolená ve Španělsku, porozumění psaným textům (Vacaciones en Espaňa, compr. lectora)
13.týden Zápočtový test.