Detail předmětu

Francouzština pro začátečníky

FAST-VYF001Ak. rok: 2022/2023

Výslovnost: francouzský fonologický systém, přízvuk, intonace, vázání
Mluvnice: členy, slovesa 1. třídy, rozkazovací způsob, tvoření množného čísla, základní nepravidelná slovesa, tvoření otázky, zájmena osobní, přivlasťňovací a ukazovací
Slovní zásoba: představování, pozdravy, popis člověka, popis a umístění předmětů, orientace ve městě, hodiny, data, číslovky 1-1000, nakupování, oblékání

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, pokud si osvojí výslovnost, slovní zásobu v rozsahu 500 slov a základy gramatiky pro vyjadřování se v přítomném čase.
Dále bude schopen přečíst, přeložit velmi jednoduchý text, sdělit jednoduché informace.

Prerekvizity

Žádné.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Osvojení si výslovnosti, slovní zásoby v rozsahu 500 slov a základů gramatiky pro vyjadřování se v přítomném čase.
Schopnost přečíst, přeložit velmi jednoduchý text, sdělit jednoduché informace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program BPC-VP bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program BAK-EP bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program BAK-ESBD bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program BAK-MIn bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program BAK-PM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program BAK-UAD bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. týden: výslovnost, vázání, číslovky 1-10
2. týden: Bienvenue!- rod mužský a ženský, sloveso "být", otázka; pozdrav a představování
3. týden: Rencontre- člen určitý, rod podstatných a přídavných jmen, předložky u zemí a měst
4. týden: Ca va bien?- přivlastňovací zájmena, člen neurčitý, otázka; adresa, věk, telefonní číslo, číslovky 10-20
5. týden: Correspondance- bilan; záliby, psaní emailu
6. týden: Passe-temps- množné číslo členů a podstatných jmen, předložky místní, otázka, výraz "il y a"; popis a umístění předmětů
7. týden: Portrait-robot- zájmena osobní samostatná, zápor, shoda přídavných a podstatných jmen; popis člověka a oblečení
8. týden: Boutique.net- ukazovací zájmena, tázací zájmena, otázka; nákupování
9. týden: Le coin des artistes- bilan
10. týden: Appartement a louer- orientace ve městě, byt a vybavení bytu
11. týden: Pour aller au Louvre?- rozkazovací způsob; dopravní prostředky
12. týden: Voyages, voyages- zájmeno "on"; cestování, světové strany
13. týden: Week-end a la mer- bilan