Detail oboru

Architektura

FAZkratka: ARCHAk. rok: 2021/2022

Program: Architektura a urbanismus

Délka studia: 4 roky

Profil

Výchova univerzálního odborníka v oblasti architektury a projektanta-architekta. Bakalář je připravován pro činnost v architektonicko-stavebních projektových kancelářích a dalších institucích.

Klíčové výsledky učení

Výchova je zaměřena k získání takových znalostí a dovedností, aby byl schopen řešit základní úlohy navrhování obytných, veřejných a výrobních staveb, rekonstrukcí budov a jejich interiérů, a to od širších

Profesní profil absolventů s příklady

Čtyřletý magisterský studijní program je Českou komorou architektů (ČKA) pokládán za uznané vzdělání. Dlouhodobější praxí, jejíž limit stanoví Česká komora architektů, se autorizačním procesem může změnit ve statut autorizované osoby.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
VY1Digitální zobrazování Ics2PovinnýCPP - 26ano
MAGMatematika a geometriecs4PovinnýklP - 26 / S - 26ano
PS1Pozemní stavitelství Ics4Povinnýzá,zkP - 26 / S - 26ano
STMStavební materiálycs3PovinnýzkP - 26ano
TK1Teorie konstrukcí Ics3Povinnýzá,zkP - 26 / S - 12ano
TY2Typologie II - veřejné stavbycs1PovinnýP - 12ano
TY1Typologie I - obytné stavbycs1PovinnýzkP - 12ano
VT1Výtvarná tvorba Ics2PovinnýklVA - 26ano
ZARZáklady architekturycs8PovinnýklP - 26 / S - 26ne
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DR2Dějiny architektury IIcs2PovinnýzkP - 26ano
VY2Digitální zobrazování II cs, en2PovinnýCPP - 26ano
IG1Informační gramotnost 1cs1PovinnýS - 26ano
IAV1Interiér a výstavnictvícs2PovinnýklP - 26 / S - 26ano
PS2Pozemní stavitelství IIcs4Povinnýzá,zkP - 26 / S - 26ano
SOASoudobá architektura cs2PovinnýklP - 26ano
TK2Teorie konstrukcí IIcs2Povinnýzá,zkP - 12 / S - 26ano
TY3Typologie III - veřejné stavbycs2PovinnýzkP - 26ano
U11Urbanismus I - základy a vývojcs3Povinnýzá,zkP - 26 / S - 14ano
VT2Výtvarná tvorba II - barvacs2PovinnýklVA - 26ano
ZANZáklady architektonického navrhovánícs7PovinnýklA - 65ano
BA1Angličtina pro začátečníky en1Povinně volitelnýCj - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DR3Dějiny architektury IIIcs2PovinnýzkP - 26ano
VY3Digitální zobrazování IIIcs2PovinnýC1 - 26ano
NK1Nosné konstrukce Ics2Povinnýzá,zkP - 26 / S - 14ano
ORPObnova a rekonstrukce památekcs4PovinnýzkP - 26 / C1 - 26ano
PS3Pozemní stavitelství IIIcs4Povinnýzá,zkS - 26ano
U23Sídla a osídlenícs1PovinnýklP - 12 / P - 12 / S - 12 / S - 12ano
TY4Typologie IV - průmyslové stavbycs1PovinnýzkP - 12ano
TY5Typologie V - zemědělské stavbycs1PovinnýzkP - 12ano
BA2Angličtina pro mírně pokročiléen1Povinně volitelnýCj - 26ano
AT1Ateliér malé stavby - DŮMcs10Povinně volitelnýklA - 104ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
APEAplikovaná ekologiecs2Povinnýzá,zkP - 12 / COZ - 14ano
DR4Dějiny architektury IVcs2PovinnýzkP - 26 / EX - 20ano
VY4Digitální zobrazování IVcs, en2PovinnýC1 - 26ano
NK2Nosné konstrukce IIcs2Povinnýzá,zkP - 12 / S - 14ano
PS4Pozemní stavitelství IVcs4Povinnýzá,zkP - 26 / S - 26ano
U22Urbanismus II - stavba městcs4Povinnýzá,zkP - 12 / S - 39ano
BA3Angličtina pro středně pokročilé Ien1Povinně volitelnýCj - 26ano
AT2Ateliér velké stavby - DŮM A MÍSTOcs11Povinně volitelnýklA - 104ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DR5Dějiny architektury Vcs2PovinnýzkP - 26ano
KOA1Kompozice architekturycs2Povinnýzá,zkP - 26 / S - 12ano
NK3Nosné konstrukce IIIcs3Povinnýzá,zkP - 26 / S - 26ano
PR1Prostředí staveb Ics2PovinnýklP - 12 / S - 14ano
U23Sídla a osídlenícs1Povinnýzá,zkP - 12 / P - 12 / S - 12 / S - 12ano
TB1Technika budov Ics3Povinnýzá,zkP - 12 / S - 26ano
URKUrbanismu IV - Urbanistická kompozicecs3Povinnýzá,zkP - 26 / S - 12ano
VT5Výtvarná tvorba V - počítačová grafikacs2PovinnýklVA - 26ano
BA4Angličtina pro středně pokročilé IIen3Povinně volitelnýCj - 26ano
AT3Ateliér souboru staveb - MĚSTO A MÍSTOcs10Povinně volitelnýklA - 1043rocnik_zimni_atelierano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
PR2Prostředí staveb IIcs2Povinnýzá,zkP - 12 / S - 14ano
SOCSociologiecs1PovinnýklP - 18ano
TINTechnická infrastrukturacs2PovinnýklP - 26ano
TB2Technika budov IIcs3Povinnýzá,zkP - 12 / S - 26ano
TEATeorie a estetika architekturycs2PovinnýzkP - 26ano
UR5Urbanismus - územní plánovánícs, en2PovinnýklP - 26 / S - 14ano
VT6Výtvarná tvorba VI - modelové technikycs2PovinnýklVA - 26ano
AAP-KAktuální architektura vnitřního prostorucs2Povinně volitelnýklP - 12 / S - 143rocnik_Bc_ PV_ LSano
ARB-KArchitektura bez bariércs (en)2Povinně volitelnýklP - 4 / S - 14 / EX - 83rocnik_Bc_ PV_ LSne
DAK-TDějiny architektonické kresbycs1Povinně volitelnýzkP - 263rocnik_Bc_ PV_ LSano
DEM-KDesign manuálcs (en)2Povinně volitelnýklP - 12 / S - 143rocnik_Bc_ PV_ LSano
XPR-NExperimentáriumcs (en)2Povinně volitelnýklC1 - 263rocnik_Bc_ PV_ LSne
GRT-NEGrafické technikyen2Povinně volitelnýklS - 263rocnik_Bc_ PV_ LSano
GRT-NGrafické technikycs2Povinně volitelnýklS - 263rocnik_Bc_ PV_ LSano
HLS-KEHliněné stavitelstvíen3Povinně volitelnýklP - 26 / VT - 24 / EX - 2 / C1 - 23rocnik_Bc_ PV_ LSano
NS4-KNavrhování staveb 4 – zemědělské stavbycs1Povinně volitelnýzkP - 263rocnik_Bc_ PV_ LSano
OA1-NOdborná angličtina 1 (úroveň B2)en2Povinně volitelnýzá,zkS - 263rocnik_Bc_ PV_ LSano
PMA-TProstor v moderní architektuřecs2Povinně volitelnýklS - 263rocnik_Bc_ PV_ LSano
SPA-KStrukturální principy v architektuřecs2Povinně volitelnýklS - 263rocnik_Bc_ PV_ LSne
PAD-NVýpočetní technika – parametrický designcs (en)2Povinně volitelnýklC1 - 263rocnik_Bc_ PV_ LSano
VST-KVýstavnictvícs (en)2Povinně volitelnýklP - 4 / S - 18 / EX - 43rocnik_Bc_ PV_ LSne
VFI-NVýtvarné techniky – figuracs (en)2Povinně volitelnýklP - 2 / S - 243rocnik_Bc_ PV_ LSano
VK2-NVýtvarné techniky – kresba 2cs (en)2Povinně volitelnýklC1 - 263rocnik_Bc_ PV_ LSano
ZAA-TEZahradní architekturaen2Povinně volitelnýklS - 263rocnik_Bc_ PV_ LSano
AT4Ateliér - VOLNÉ ZADÁNÍ Ics14Povinně volitelnýklA - 1043rocnik_letni_atelierano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ASTAktuální stavební technikycs2PovinnýklP - 26ano
DV1Dějiny výtvarného umění Ics2PovinnýzkP - 26ano
SP1Stavební právo Ics, en1PovinnýzkP - 26ano
SPRStavební projektcs5PovinnýklA - 65ano
TVKTvorba krajinycs2Povinnýzá,zkP - 20 / S - 4ano
VT7Výtvarná tvorba VIIcs2PovinnýklVA - 26ano
ARB-KArchitektura bez bariércs (en)2Povinně volitelnýklP - 4 / S - 14 / EX - 84rocnik_zimni_PVano
XX1-TArchitektura 21. století 1cs (en)2Povinně volitelnýklP - 10 / EX - 404rocnik_zimni_PVano
DEM-KDesign manuálcs (en)2Povinně volitelnýklP - 12 / S - 144rocnik_zimni_PVano
DTA-NDigitální techniky pro architektycs (en)2Povinně volitelnýklC1 - 264rocnik_zimni_PVano
GRT-NEGrafické technikyen2Povinně volitelnýklS - 264rocnik_zimni_PVano
IA1-TInterpretace architektury 1cs2Povinně volitelnýklS - 264rocnik_zimni_PVano
KTA-TKapitoly z teorie architekturycs2Povinně volitelnýklS - 264rocnik_zimni_PVano
UT1-TModerní vývoj a teorie urbanismu 1cs2Povinně volitelnýklS - 264rocnik_zimni_PVano
OA1-NOdborná angličtina 1 (úroveň B2)en2Povinně volitelnýzkS - 264rocnik_zimni_PVano
PMA-TProstor v moderní architektuřecs2Povinně volitelnýklS - 264rocnik_zimni_PVano
RPS-KERekonstrukce, poruchy a posilování staveben2Povinně volitelnýzá,zkP - 22 / EX - 44rocnik_zimni_PVano
RIO-KRekonverze uvolněných industriálních objektůcs (en)2Povinně volitelnýklS - 264rocnik_zimni_PVano
ROS-TRevitalizace a obnova sídelcs2Povinně volitelnýklS - 264rocnik_zimni_PVano
SAP-KSakrální prostorcs2Povinně volitelnýklS - 264rocnik_zimni_PVano
SCE-KScénografiecs (en)2Povinně volitelnýklS - 264rocnik_zimni_PVano
SE1-KStavitelství a environmentální inženýrství 1cs2Povinně volitelnýklS - 16 / EX - 104rocnik_zimni_PVano
UMR-KUmělecká řemeslacs2Povinně volitelnýklS - 4 / EX - 204rocnik_zimni_PVano
ULA-TUrbanismus a lidová architektura v prostoru českého a moravského venkovacs2Povinně volitelnýklP - 4 / S - 18 / EX - 44rocnik_zimni_PVano
PAD-NVýpočetní technika – parametrický designcs (en)2Povinně volitelnýklC1 - 264rocnik_zimni_PVano
VST-KVýstavnictvícs (en)2Povinně volitelnýklP - 4 / S - 18 / EX - 44rocnik_zimni_PVano
VFI-NVýtvarné techniky – figuracs (en)2Povinně volitelnýklP - 2 / C1 - 244rocnik_zimni_PVano
VK2-NVýtvarné techniky – kresba 2cs (en)2Povinně volitelnýklC1 - 264rocnik_zimni_PVano
ZAA-TEZahradní architekturaen2Povinně volitelnýklS - 264rocnik_zimni_PVano
AT5Ateliér - VOLNÉ ZADÁNÍ IIcs14Povinně volitelnýklA - 1044rocnik_zimni_atelierano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BP1Bakalářský projekt A1cs30Povinně volitelnýA - 288ano
BP2Bakalářský projekt A2cs30Povinně volitelnýA - 288ano
BP3Bakalářský projekt A3cs30Povinně volitelnýA - 288ano
BP5Bakalářský projekt A5cs30Povinně volitelnýA - 312ano
BP7Bakalářský projekt A7cs30Povinně volitelnýA - 312ano
BP8Bakalářský projekt A8cs30Povinně volitelnýA - 312ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
1_rocnik_letni_jazyky 1
3rocnik_Bc_ PV_ LS 1 AAP-K, ARB-K, DAK-T, DEM-K, XPR-N, GRT-NE, GRT-N, HLS-KE, NS4-K, OA1-N, PMA-T, SPA-K, PAD-N, VST-K, VFI-N, VK2-N, ZAA-TE
4rocnik_zimni_PV 1 - 2 ARB-K, XX1-T, DEM-K, DTA-N, GRT-NE, IA1-T, KTA-T, UT1-T, OA1-N, PMA-T, RPS-KE, RIO-K, ROS-T, SAP-K, SCE-K, SE1-K, UMR-K, ULA-T, PAD-N, VST-K, VFI-N, VK2-N, ZAA-TE