Detail předmětu

Výstavnictví

FA-VST-KAk. rok: 2021/2022

Předmět nabízí informace z oblasti práce architekta v oborech navazujících na základní téma tvorby architektury vnitřního prostoru – interiéru. Do této oblasti patří také tvorba trvalých a přechodných výstav a multimediálních expozic. Do programu předmětu jsou zahrnuty související znalosti, jako je scénické komponování prostoru (konstrukční systémy, design a detail), barevnost (techniky práce s barvou), systémy osvětlení a ozvučení, multimediální systémy a základní způsoby prezentace umělecké výpovědi – grafické a modelové techniky. Součástí předmětu jsou návštěvy v uměleckých ateliérech a dílnách, případně na aktuálních expozicích.
Ve studijních programech „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny technické předměty.

Zajišťuje ústav

Ústav prostorové tvorby (UPT)

Výsledky učení předmětu

– Student je seznámen s dějinami i s posledním vývojem výstavnictví (divadlo, film, audiovize a design multimediálních expozic).
– Student pochopí zvláštnosti oboru, způsob práce s textem a zvukem, rozvijí představivost a fantazii.
– Student je seznámen se scénickými a expozičními technologiemi.
– Student je seznámen s procesem stálé i krátkodobé expozice.
– Student umí vytvořit scénář expozice.

Doporučená nebo povinná literatura

SKOLNICK, Lee, Jan LORENC a Craig Berger. What Is Exhibition Design? (Essential Design Handbooks). RotoVision, 2007. ISBN: 978-2940361663 ISBN: (EN)
DERNIE, David. Exhibition Design. New York: W. W. Norton & Company, 2006. ISBN: 978-0393732115. (EN)
MOSTAEDI, Arian. Exhibition Design. Links International, 2006. ISBN: 978-8496263635 (EN)
DEYL, Marcel a kol. Výstavy a jejich tvůrci. 20 let národního podniku výstavnictví 1947 - 1967. Praha: Národní podnik Výstavnictví, 1967. (CS)
CIAMPI MATULOVÁ, Jitka et al. Zdeněk Rossmann: horizonty modernismu. Vydání první. V Brně: Moravská galerie, 2015. 256 stran. ISBN 978-80-7027-284-8. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován v seminářích, které jsou doplněny exkurzemi. Nedílnou součástí jsou vlastní návrhy studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Na základě zadané semestrální práce. S obsahem je student seznámen v prvním semináři.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Obsah bloků výuky:
I. Základní teoretické znalosti. Dějiny výstavnictví a současný vývoj. Technické, materiálové a konstrukční možnosti, bezpečnost
II. Návrhová část:
– Vytvoření konceptu výstavy a scénáře multimediální expozice
– Zpracování návrhu výstavy v modelu a grafickém vyjádření

Cíl

Seznámení s dějinami i s posledním vývojem výstavnictví a designem multimediálních expozic. Pochopení zvláštností oboru, způsobu práce s textem a zvukem, rozvoj představivosti a fantazie, které v performativních oborech mají jiné možnosti než v samotné architektuře. Proniknutí do scénických a expozičních technologií.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na seminářích, lze omluvit v závažných případech. Nahrazení konzultací s vyučujícím po domluvě.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
    , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

4 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

18 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Exkurze

4 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor