Detail předmětu

Prostor v moderní architektuře

FA-PMA-TAk. rok: 2021/2022

Tématem semináře je problematika prostoru chápaná tak, jak se objevuje především v textech architektů. Důraz bude kladen na systematické uchopení problematiky prostoru, zároveň bude představena i historicky. Záměrem semináře bude rovněž ukázat širší kulturní kontext (filosofické myšlení, estetika, teorie umění) architektonického diskursu o prostoru i jeho historické předpoklady.
Ve studijních programech „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny teoretické předměty.

Doporučená nebo povinná literatura

Arnheim, R.: The Dynamics of Architectural Form. Berkley - Los Angeles 1977 (Chapter "Elements of Space", pp. 9-31). (EN)
Collins, P.: Changing Ideals in Modern Architecture. Montreal 1975 (Chapter "New Concepts of Space", pp. 285-293). (EN)
Forty, A.: Words and Buildings. New York 2000 (Chapter "Space", pp. 256-275). (EN)
Benton, T. (ed.): Form and Function: A Source Book for the History of Architecture and Design. 1890-1939. London 1975. (EN)
Casey, E. S.: Getting Back into Place. Toward a Renewed Understanding of the Place-World. Bloomington - Indianapolis 1993. (EN)
Hays, K. M. (ed.): Architecture. Theory since 1968. New York 2000. (EN)
Nesbitt, K. (ed.): Theorizing a New Agenda for Architecture. New York 1996. (EN)
Ven, der van C.: Space in Architecture. The Evolution of a New Idea in the Theory and History of the Modern Movements. Assen - Maastricht 1987. (EN)
Vidler, A.: Warped Space. Cambridge/Mass. 2001. (EN)
Zevi, B.: Architecture as Space. New York, 1993. (EN)

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se skládá z hodnocení docházky a vypracování seminární práce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Obsah bloků výuky:
I. Moderní architektura a prostor: úvod do pojetí prostoru v moderní architektuře (Collins, Forty, Zevi)
II. Cesta k prostoru moderny: počátky koncepcí architektonického prostoru a hledání identity v architektuře
III. Uzavřený prostor (Semper, Berlage): uzavřenost vnitřku – přístřeší; Wrightovo rozbití krabice a plynoucí prostor
IV. Modernismus a prostor: diskurs o prostoru a jeho předpoklady
V. Nové chápání prostoru (Schindler, De Stijl, Moholy-Nagy, Mies van der Rohe)
VI. Le Corbusier: od osvícenského snu o transparentnosti k Espace indicible
VII. Kritika pojetí prostoru moderny a návrat ke koncepci místa
VIII. Od fenomenologie a existencialismu k architektonickému prostoru (van der Laan)
IX. Pojetí místa (Norberg-Schulz)
X. Dekonstrukce: od Derridova espacement k jinému místu (Tschumi)
XI. Kritická reflexe koncepcí prostoru (Arnheim, Casey, Foucault, Lefebvre, Vidler)

Cíl

Cílem semináře je uvedení do teorie architektury 20. století prostřednictvím problematiky prostoru, porozumění architektonickému myšlení (jeho psané podobě) komentovanou četbou a diskusí nad texty a rozvíjet kritické myšlení a vědomí provázanosti architektury s širším kulturním kontextem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Sledována je účast na seminářích v minimálním rozsahu 80 %.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
    , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor