Detail oboru

Potravinářská chemie

FCHZkratka: BPCO_CHPAk. rok: 2018/2019

Program: Chemie a technologie potravin

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 15.11.2002Akreditace do: 1.9.2019

Profil

Zaměření oboru odráží trvale vysoký zájem o studium potravinářské chemie na FCH VUT v Brně. Umožňuje jednak plynulé pokračování ve studiu v navazujícím dvouletém magisterském studijním programu Potravinářská chemie a biotechnologie (PCHBT), jednak odchod absolventů do praxe a současně reflektuje potenciální rozšíření zájmu o studium včetně možnosti celoživotního vzdělávání pracovníků z praxe.

Klíčové výsledky učení

Student získá teoretický přehled a praktické dovednosti v oblasti přírodovědných disciplín, tvořících základ pro studium stěžejních předmětů z oblasti chemie a technologie potravin. V rámci studijního programu si studenti mohou vybírat ze dvou studijních oborů, a to "Potravinářské chemie " nebo "Biotechnologie". Absolvent oboru "Potravinářské chemie" bude připraven pro potravinářskou technologickou praxi k zabezpečení výroby kvalitních a bezpečných potravin. Jeho znalosti chemického složení potravinářských surovin a moderních analytických metod mu umožní pracovní uplatnění i v kontrolních orgánech státní správy. Studijní obor "Biotechnologie" rozšíří další znalosti a dovednosti z vědních disciplín, které jsou založeny na výuce moderních biotechnologických předmětů.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent získá v průběhu studia znalosti a dovednosti v oblasti chemického inženýrství, nevyhnutného pro řízení moderních technologických výrob. Tyto schopnosti nezbytně podmiňují i znalosti v oblasti přírodovědných disciplín jako je anorganická a organická chemie, analytická chemie, fyzikální chemie, fyzika a matematika, které jsou neodmyslitelnou součástí bakalářského studia. K tomuto základu, vzhledem ke specializaci studijního oboru, má absolvent znalosti i z disciplín bezprostředně souvisejících s řízením moderních potravinářských provozů. Základ tvoří znalosti z biologie, mikrobiologie a biochemie a navazující znalosti z potravinářských technologií, včetně úchovy potravin a legislativy. Pro výrobu zdravých a bezpečných potravin má absolvent znalosti i z oblasti zdravé výživy, správné výrobní praxe a základní analýzy potravin. Takto připravený absolvent, včetně praktických laboratorních dovedeností, může své uplatnění najít jak v průmyslové a obchodní sféře, tak i v oblasti kontrolní nebo výzkumně-vývojové.
Všeobecný teoretický inženýrský základ vědomostí se zaměřením na chemii, vytváří absolventům možnosti pokračovat v navazujících magisterských programech, zaměřených hlavně na potravinářské technologie, biotechnologie a příbuzné vědní obory.

Vstupní požadavky

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, kterým se ověřují předpoklady pro vysokoškolské studium chemie. Jednotlivým otázkám testu jsou přiděleny body za správnou odpověď. Pro celkovou úspěšnost v testu je stanovena minimální hranice dosažených bodů. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení přijímací zkoušky, případně její prominutí.
Aktuální pravidla pro přijímací řízení jsou zveřejněna na http://www.fch.vutbr.cz/cs/zajemce-o-studium/bakalarske-studium.html.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BC_CHI1Chemická informatika Ics3PovinnýklP - 13 / C1 - 26ano
BC_CHL1Chemické procesy v praxics1PovinnýS - 26ano
BC_MAT1Matematika Ics7Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_ACH1Obecná a anorganická chemie Ics8Povinnýzá,zkP - 26 / S - 13 / C1 - 26ano
BC_BIOObecná biologie a ekologiecs2PovinnýzkP - 26ano
BC_ZLTZáklady laboratorní technikycs (en)1PovinnýklL - 13ano
BC_FPOFyziologie průmyslových mikroorganismůcs4Povinně volitelnýzkP - 26Bano
BC_PCM1Matematické aplikace v chemii Ics2Povinně volitelnýklP - 13 / CPP - 13Bano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BC_FYZ1Fyzika Ics6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
BC_CHI2Chemická informatika IIcs4Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
BC_MAT2Matematika IIcs7Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_ACH2Obecná a anorganická chemie IIcs (en)5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BC_OCH1Organická chemie Ics (en)6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_ACH1_PPraktikum z anorganické chemie Ics3PovinnýklL - 52ano
BC_FYZ1_PPraktikum z fyziky Ics3PovinnýklL - 39ano
BC_ZFFyziologie a buněčná biologiecs2Povinně volitelnýzkP - 26Aano
BC_OBTObecná toxikologiecs2Povinně volitelnýzkP - 26Aano
BC_ETIBioetikacs2Povinně volitelnýklS - 26Bano
BC_PCM2Matematické aplikace v chemii IIcs2Povinně volitelnýklP - 13 / CPP - 13Bano
BC_TEKTechnické kreslenícs2Povinně volitelnýklC1 - 26Bano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BCA_ANC1Analytická chemie Ics (en)6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BCV_A3Angličtina pro chemiky IIIen1PovinnýCPP - 26ano
BCA_FCH1Fyzikální chemie Ics (en)6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BCO_MIBMikrobiologiecs4PovinnýzkP - 26ano
BCT_OCH2Organická chemie IIcs (en)6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BCA_ANC1_PPraktikum z analytické chemie Ics3PovinnýklL - 52ano
BCA_FCH1_PPraktikum z fyzikální chemie Ics3PovinnýklL - 39ano
BCT_EMTMěřicí technikacs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 261ano
BCT_ACH2_PPraktikum z anorganické chemie IIcs3Povinně volitelnýklL - 521ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BCA_ANC2Analytická chemie IIcs (en)6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BCV_A4Angličtina pro chemiky IV (B1+)en3Povinnýzá,zkC1 - 26ano
BCA_BCH1Biochemie Ics (en)4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BCA_FCH2Fyzikální chemie IIcs (en)6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BCA_MCHMakromolekulární chemiecs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BCA_ANC2_PPraktikum z analytické chemie IIcs3PovinnýklL - 52ano
BCA_FCH2_PPraktikum z fyzikální chemie IIcs3PovinnýklL - 39ano
BCT_OCH_PPraktikum z organické chemiecs3PovinnýklL - 52ano
BCA_LSP1Laboratorní projekt Ics (en)2Povinně volitelnýklSL - 261ano
BCO_ODP_POdborná praxe - PCHcs4Povinně volitelnýC1 - 781ano
BCA_ISOSystémy jakosti a ISO normycs2Povinně volitelnýklP - 13 / C1 - 131ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BCO_ACP1Analytická chemie potravin Ics (en)4PovinnýzkP - 26ano
BCO_BIT1Biotechnologie Ics4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BCA_CHI1Chemické inženýrství Ics (en)6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 52ano
BCO_CHP1Chemie potravin Ics4PovinnýzkP - 26ano
BCO_BCH_PPraktikum z biochemiecs (en)2PovinnýL - 52ano
BCA_CHI1_PPraktikum z chemického inženýrství Ics2PovinnýklL - 26ano
BCO_MIB_PPraktikum z mikrobiologiecs2PovinnýL - 39ano
BCO_ZPTZáklady potravinářských technologiícs4PovinnýzkP - 26ano
BCO_BIO1Bioinženýrství Ics4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 261ano
BCO_MOG1Molekulární genetika Ics4Povinně volitelnýzkP - 261ano
BCA_LSP2Laboratorní projekt - MA IIcs (en)4Povinně volitelnýklSL - 522ano
BCA_UBP_PCHÚvod do bakalářské práce - PCHcs2Povinně volitelnýklC1 - 262ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BCO_BAPBakalářská prácecs12PovinnýSL - 156ano
BCA_CHI2Chemické inženýrství IIcs (en)6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 52ano
BCO_ACP_PPraktikum z analytické chemie potravincs (en)3PovinnýklL - 65ano
BCA_CHI2_PPraktikum z chemického inženýrství IIcs2PovinnýklL - 26ano
BCO_PUPPrincipy uchovávání potravincs4PovinnýzkP - 26ano
BCO_BCHBytová chemiecs2Povinně volitelnýklP - 131ano
BCO_KCHKosmetická chemiecs4Povinně volitelnýzkP - 261ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. kreditů Předměty
A 2 BC_ZF, BC_OBT
B 2 BC_FPO, BC_PCM1, BC_ETI, BC_PCM2, BC_TEK
2 1 BCA_LSP2, BCA_UBP_PCH