Detail předmětu

Bakalářská práce

FCH-BCO_BAPAk. rok: 2018/2019

V rámci předmětu zpracovávají studenti bakalářskou práci. Formulují cíle práce, provedou literární rešerší na zadané téma, samostatně provedou vlastní experimentální, resp. teoretickou práci. Dále zpracují a diskutují získané experimentální výsledky. Problematiku bakalářské práce obhajují u státní zkoušky.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají zkušenosti ze samostatné práce na zadané téma

Prerekvizity

Znalosti matematiky, fyziky a chemie a oborové problematiky vymezené oblastí zadání.

Doporučená nebo povinná literatura

literatura dle zadaného tématu (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Spec. laboratoř - 12 vyučovacích hodin týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zadání bakalářské práce obdrží student v zimním semestru posledního roku studia, hlavní část experimentální a teoretické práce vykoná v letním semestru posledního roku studia. Hodnocební předmětu Bakalářská práce provádí vedoucí bakalářské práce na základě výsledků dosažených bakalářem a na základě jeho iniciativního přístupu k vlastní práci. Přemět je ukončen zápočtem, který je udělen po odevzdání bakalářské práce, případně laboratorního deníku.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Cíl práce
2. Literární rešerše
3. Experimentální práce
4. Výsledky a diskuse

Cíl

Cílem předmětu je provedení literární studie a její zpracování do ucelené práce, která zpravidla zahrnuje i praktickou část na zadané téma.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

samostatná práce studentů

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHTOZP , 3. ročník, letní semestr, 12 kreditů, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHTOZP , 3. ročník, letní semestr, 12 kreditů, povinný
  obor BPCO_CHMN , 3. ročník, letní semestr, 12 kreditů, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHM , 3. ročník, letní semestr, 12 kreditů, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHM , 3. ročník, letní semestr, 12 kreditů, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_SCH , 3. ročník, letní semestr, 12 kreditů, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_SCH , 3. ročník, letní semestr, 12 kreditů, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 3. ročník, letní semestr, 12 kreditů, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 3. ročník, letní semestr, 12 kreditů, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 3. ročník, letní semestr, 12 kreditů, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 3. ročník, letní semestr, 12 kreditů, povinný

 • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 12 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Speciální laboratoř

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor