Detail oboru

Biomedicínské a ekologické inženýrství

FEKTZkratka: M1-BEIAk. rok: 2017/2018

Program: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 2.1.2002Akreditace do: 31.7.2021

Profil

Studijní obor Biomedicínské a ekologické inženýrství (BEI) je zaměřen na výchovu inženýra s orientací na mezioborou oblast biomedicínských a ekologických aplikací elektroniky a kybernetiky. Absolvent ovládá teoretické i praktické aspekty obecné elektronické inženýrské praxe a navíc je seznámen se zvláštnostmi aplikací v oblasti biomedicínského resp. klinického a ekologického inženýrství. Vedle technických obecných a specializovaných předmětů oblasti elektroniky a kybernetiky absolvuje student ucelený soubor biomedicínsky a ekologicky orientovaných předmětů, přednášených význačnými lékaři, biofyziky a environmentalisty. Student získá široké obecně použitelné znalosti z oblasti přístrojové a měřicí techniky, zpracování a analýzy měřicích dat, signálů a obrazů, a rovněž o aplikacích umělé inteligence k řešení složitých a neurčitých problémů charakteristických pro humanitní oblast. Ve specializovaných předmětech se seznámí s diagnostickou technikou pro lékařské i ekologické aplikace, se specielními zobrazovacími systémy, s terapeutickou, protetickou a laboratorní technikou, se zásadami návrhu technických systémů pro zdravotnictví, environmentalistiku a jiné humanitně orientované oblasti. Z uživatelského hlediska se také důkladně seznámí s informatizací zdravotnictví a ekologie. Absolventi oboru se mohou dík širokému obecnému základu studia, zajišťujícímu vysokou adaptabilitu, uplatnit v různých oblastech slaboproudé elektrotechniky, elektroniky a kybernetiky. Jejich mezioborové studium a stáže na klinických a ekologických pracovištích jim navíc umožňují efektivní komunikaci s medicínskými a ekologickými specialisty. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni zastávat vyšší technické řídicí a manažerské funkce.

Klíčové výsledky učení

Student získá široké obecně použitelné znalosti z oblasti přístrojové a měřicí techniky, zpracování a analýzy měřicích dat, signálů a obrazů, a rovněž o aplikacích umělé inteligence k řešení složitých a neurčitých problémů charakteristických pro humanitní oblast. Ve specializovaných předmětech se seznámí s diagnostickou technikou pro lékařské i ekologické aplikace, se specielními zobrazovacími systémy, s terapeutickou, protetickou a laboratorní technikou, se zásadami návrhu technických systémů pro zdravotnictví, environmentalistiku a jiné humanitně orientované oblasti. Z uživatelského hlediska se také důkladně seznámí s informatizací zdravotnictví a ekologie.
Absolventi oboru se mohou dík širokému obecnému základu studia, zajišťujícímu vysokou adaptabilitu, uplatnit v různých oblastech slaboproudé elektrotechniky, elektroniky, kybernetiky a aplikované informatiky. Jejich mezioborové studium a stáže na klinických a ekologických pracovištích jim navíc umožňují efektivní komunikaci s medicínskými a ekologickými specialisty.
Absolventi oboru biomedicínského a ekologického inženýrství mohou uplatnit získané specielní znalosti zejména při zaměstnání v oblasti zdravotnictví (nemocnice, kliniky, výzkumné ústavy), ve výrobních podnicích lékařské techniky, v institucích, zajišťujících diagnostiku a ochranu životního prostředí. Široký základ studia jim však umožňuje pracovat i mimo tuto oblast, jako inženýři-elektronici, zaměření na přístrojovou, měřicí a mikroprocesorou techniku a na využití informačních technologií. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni zastávat vyšší technické řídicí a manažerské funkce.

Profesní profil absolventů s příklady

Student získá široké obecně použitelné znalosti z oblasti přístrojové a měřicí techniky, zpracování a analýzy měřicích dat, signálů a obrazů, a rovněž o aplikacích umělé inteligence k řešení složitých a neurčitých problémů charakteristických pro humanitní oblast. Ve specializovaných předmětech se seznámí s diagnostickou technikou pro lékařské i ekologické aplikace, se specielními zobrazovacími systémy, s terapeutickou, protetickou a laboratorní technikou, se zásadami návrhu technických systémů pro zdravotnictví, environmentalistiku a jiné humanitně orientované oblasti. Z uživatelského hlediska se také důkladně seznámí s informatizací zdravotnictví a ekologie.
Absolventi oboru se mohou dík širokému obecnému základu studia, zajišťujícímu vysokou adaptabilitu, uplatnit v různých oblastech slaboproudé elektrotechniky, elektroniky, kybernetiky a aplikované informatiky. Jejich mezioborové studium a stáže na klinických a ekologických pracovištích jim navíc umožňují efektivní komunikaci s medicínskými a ekologickými specialisty.
Absolventi oboru biomedicínského a ekologického inženýrství mohou uplatnit získané specielní znalosti zejména při zaměstnání v oblasti zdravotnictví (nemocnice, kliniky, výzkumné ústavy), ve výrobních podnicích lékařské techniky, v institucích, zajišťujících diagnostiku a ochranu životního prostředí. Široký základ studia jim však umožňuje pracovat i mimo tuto oblast, jako inženýři-elektronici, zaměření na přístrojovou, měřicí a mikroprocesorou techniku a na využití informačních technologií. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni zastávat vyšší technické řídicí a manažerské funkce.

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář a úspěšné absolvování přijímacího řízení.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MABDAnalýza a interpretace biologických datcs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
MASOAnalýza signálů a obrazůcs5Povinnýzá,zkP - 39 / Cp - 13ano
MBCLBiologie člověkacs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
MMIDModelování a identifikacecs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
MMOBModelování biologických systémůcs4Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / Cp - 13ano
MUENÚvod do environmentalistikycs4Volitelný oborovýzkP - 26 / O - 13ano
MPOAMikroprocesory s architekturou ARM cs5Volitelný mimooborovýklP - 13 / Cp - 39ano
MFITDějiny a filozofie technikycs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XMW1Desktop systémy Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / Cp - 26ano
MEMEElectromechanical Systemsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ne
MESIEmbedded Systems for Industrial Controlen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
XEPLEPLAN - projektování v elektrotechnicecs4Volitelný všeobecnýklCp - 52 / Cp - 52ano
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XLADLaboratorní didaktikacs0Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13ano
XMAUManažerské účetnictvícs2Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13 / COZ - 13 / COZ - 13ano
MMENMicroelectronics in Englishen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
XLS2Odborná aktivitacs, en2Volitelný všeobecnýne
XPSOPedagogická psychologiecs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
MPSYPower Systemsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
MRETRétorikacs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XMW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkCp - 52 / Cp - 52ano
MEFE1English for Lifeen2Volitelný všeobecnýklCj - 26 / Cj - 26M-BEI LZS VV Aano
MEFE2English for Lifeen2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26M-BEI LZS VV Aano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52M-BEI LZS VV Bano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52M-BEI LZS VV Bano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52M-BEI LZS VV Bano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26M-BEI LZS VV Bano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26M-BEI LZS VV Bano
MBFYBiofyzikacs5Teoretická nadstavbazá,zkP - 39 / L - 13ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MDBEDiagnostika bio- a ekosystémůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 13ano
MEKIEkologické inženýrstvícs5Povinnýzá,zkP - 39 / L - 13ano
MKZSKlasické zobrazovací systémy v medicíně a ekologiics5Povinnýzá,zkP - 39 / L - 13ano
MKFLKlinická fyziologiecs4Povinnýzá,zkP - 13 / L - 26ano
MMZSVyšší metody zpracování signálůcs6Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / Cp - 26ano
MZISZdravotnické informační systémycs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
MMBAMateriály pro biomedicinské aplikacecs5Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / L - 26ano
MPKSPočítačové a komunikační sítěcs5Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 13ano
MARCAdvanced Radio Communication Systems and Their Componentsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
MFITDějiny a filozofie technikycs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
MEDSElements of Digital Signal and Image Processingen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
MEFE1English for Lifeen2Volitelný všeobecnýklCj - 26 / Cj - 26ano
MEFE2English for Lifeen2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 39 / P - 39 / COZ - 13 / COZ - 13ano
XLADLaboratorní didaktikacs0Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13ano
XLS2Odborná aktivitacs, en2Volitelný všeobecnýne
XPSOPedagogická psychologiecs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XMW4Podnikové technologie Microsoftcs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XMW5Programování v .NET a C#cs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
MPPMProperties and Production of Electrotechnic Materialsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
MRETRétorikacs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XMW2Serverové systémy Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / Cp - 26ano
MTOCTheory of Communicationen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52M-BEI LZS VV Bano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52M-BEI LZS VV Bano
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26M-BEI LZS VV Bano
XMAUManažerské účetnictvícs2Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13 / COZ - 13 / COZ - 13M-BEI LZS VV Bano
XTPRTechnické právocs3Volitelný všeobecnýP - 39 / P - 39M-BEI LZS VV Bano
MMNMModerní numerické metodycs5Teoretická nadstavbazá,zkP - 39 / Cp - 13M-BEI TN matem.ano
1. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
XJN2Němčina pro mírně pokročilé grundkurs IIcs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJN3Němčina pro pokročilé i fortgeschrittene Ics6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJN1Němčina pro začátečníky grundkurs ics6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJR2Ruština pro mírně pokročilécs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJR1Ruština pro začátečníkycs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJS2Španělština pro mírně pokročilécs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJS1Španělština pro začátečníkycs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MM2BSemestrální práce 2cs2PovinnýklPR - 26ano
MALESpeciální lékařská a ekologická technikacs5Povinnýzá,zkP - 39 / L - 13ano
MTZSTomografické zobrazovací systémycs5Povinnýzá,zkP - 39 / L - 13ano
MZDPZdravotní péčecs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
MEALEvoluční algoritmy cs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / O - 13ano
MNPSNávrh a provoz komplexních systémůcs4Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 13ne
MPDGPočítačová podpora lékařské diagnostikyen4Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / Cp - 13ano
MSNVSenzory neelektrických veličincs6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 39 / L - 26ne
MSPRSignálové procesorycs6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / L - 39ano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52ano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
MEFE2English for Lifeen2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ano
MEFE1English for Lifeen2Volitelný všeobecnýklCj - 26 / Cj - 26ano
XEPLEPLAN - projektování v elektrotechnicecs4Volitelný všeobecnýklCp - 52 / Cp - 52ano
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XLADLaboratorní didaktikacs0Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13ano
XMAUManažerské účetnictvícs2Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13 / COZ - 13 / COZ - 13ano
XPSOPedagogická psychologiecs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
MRETRétorikacs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XMW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkCp - 52 / Cp - 52ano
MFITDějiny a filozofie technikycs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26M-BEI LZS VV Bano
MEMEElectromechanical Systemsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-BEI LZS VV Bne
MESIEmbedded Systems for Industrial Controlen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-BEI LZS VV Bano
MMENMicroelectronics in Englishen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-BEI LZS VV Bano
XPOMPodnikatelské minimumcs4Volitelný všeobecnýP - 26 / COZ - 26M-BEI LZS VV Bano
MPSYPower Systemsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-BEI LZS VV Bano
MPSOPravděpodobnost, statistika a operační výzkumcs5Teoretická nadstavbazkP - 26 / Cp - 18 / O - 8M-BEI TN matem.ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MMSBDiplomová prácecs30PovinnýVD - 360ano
MXMBOdborná praxecs0PovinnýPX - 80ano
MELBBezpečná elektrotechnikacs2Volitelný všeobecnýzkP - 26ano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52ano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
MFITDějiny a filozofie technikycs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
MEFE1English for Lifeen2Volitelný všeobecnýklCj - 26 / Cj - 26ano
MEFE2English for Lifeen2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ano
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 39 / P - 39 / COZ - 13 / COZ - 13ano
XLADLaboratorní didaktikacs0Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13ano
XMAUManažerské účetnictvícs2Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13 / COZ - 13 / COZ - 13ano
XPSOPedagogická psychologiecs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XMW4Podnikové technologie Microsoftcs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XMW5Programování v .NET a C#cs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
MRETRétorikacs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XTPRTechnické právocs3Volitelný všeobecnýP - 39 / P - 39ano
MARCAdvanced Radio Communication Systems and Their Componentsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-BEI LZS VV Bano
MEDSElements of Digital Signal and Image Processingen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-BEI LZS VV Bano
MPPMProperties and Production of Electrotechnic Materialsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-BEI LZS VV Bano
MTOCTheory of Communicationen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-BEI LZS VV Bano
MMETZáklady metodologie výzkumu cs2Teoretická nadstavbaP - 13 / O - 13ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
XJN2Němčina pro mírně pokročilé grundkurs IIcs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJN3Němčina pro pokročilé i fortgeschrittene Ics6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJN1Němčina pro začátečníky grundkurs ics6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJR2Ruština pro mírně pokročilécs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJR1Ruština pro začátečníkycs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJS2Španělština pro mírně pokročilécs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJS1Španělština pro začátečníkycs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
M-BEI LZS VV A 2 MEFE1, MEFE2
M-BEI LZS VV B 2 - 21 XCA1, XCA3, XCA5, XKPT, XPOU, XCA2, XCA4, XEPO, XMAU, XTPR, MFIT, MEME, MESI, MMEN, XPOM, MPSY, MARC, MEDS, MPPM, MTOC
M-BEI TN matem. 1 - 2 MMNM, MPSO