Detail oboru

Mikroelektronika a technologie

FEKTZkratka: BK-METAk. rok: 2016/2017

Program: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 2.1.2002Akreditace do: 31.5.2019

Profil

Student oboru získává znalosti z analogových a digitálních signálů, materiálů, výrobních procesů a výpočetní techniky, a to zejména s orientací na mikroelektroniku, na návrh elektronických přístrojů a aplikace elektronických obvodů a systémů.
Odbornou výuku v oboru zajišťují především Ústav mikroelektroniky (UMEL) a Ústav elektrotechnologie (UETE). Rozsáhlá nabídka oborových volitelných předmětů spolu se samostatnými technicky zaměřenými projekty a bakalářskou prací umožňuje studentům zaměřit se na
 návrh a počítačovou simulaci integrovaných obvodů,
 návrh a technologii elektronických systémů a aplikací mikroelektronických obvodů pro přístrojovou techniku,
programování mikrokontrolerů a obvodů FPGA,
 mikroelektronické senzory, mikro- a nanotechnologie,
 technologii analogových a digitálních integrovaných obvodů,
 návrh a výrobu desek plošných spojů, technologii povrchové montáže,
 testovací a měřicí techniku,
 ekonomiku, organizaci výroby a podnikatelské minimum.
Alternativně se může též orientovat do oblasti biomedicínských a klinických aplikací (biosenzory, implantáty, bioinformatika). Student získává i důkladné poznatky z informačních a komunikačních technologií. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student oboru může zvolit odborné předměty ze všech ostatních oborů bakalářského studijního programu FEKT VUT v Brně a také předměty jazykové, ekonomické, manažersko správní nebo ekologické.

Klíčové výsledky učení

Absolvent má kvalitní znalosti v oblasti návrhu a technologie integrovaných obvodů, elektronických systémů a přístrojů pro využití v nejrůznějších oblastech elektroniky a elektrotechniky, znalosti z analogových a digitálních signálů, materiálů a výrobních procesů, a to zejména s orientací na mikroelektroniku a aplikace elektronických obvodů a systémů. Úžeji se student kvalifikuje na návrh a počítačovou simulaci integrovaných obvodů, návrh elektronických systémů a aplikací mikroelektronických obvodů pro přístrojovou techniku, technologii integrovaných obvodů, technologii elektronických systémů, návrh a výrobu plošných spojů, technologii povrchové montáže, testovací a měřicí techniku, ekonomiku a organizaci výroby, volitelně i biomedicínských a klinických aplikací, poznatky z informačních a komunikačních technologií.
Absolvent je kvalifikován v problematice návrhu, simulace, technologie a výroby a aplikací integrovaných obvodů, návrhu a aplikací technogie výroby elektrických zařízení, přístrojové, testovací a měřicí techniky, analogového a digitálního zpracování a lékařské diagnostické a protetické techniky. Díky dostatečně širokému základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky a elektrotechniky.
Absolventi oboru naleznou své uplatnění jako specialisté - mikroelektronici a technologové v nejrůznějších oblastech návrhu a výroby integrovaných obvodů a elektrických zařízení, v oblasti konstrukce, provozu, servisu a údržby náročných elektronických a elektrických zařízení, přístrojů a systémů, příp. se speciálními znalostmi i v oblasti biomedicínské techniky. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technicko-řídicí a manažerské funkce. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů do výrobní, provozní či servisní technické praxe a poskytuje dobrý základ pro případné doplnění teoretických znalostí v možném navazujícím magisterském studiu.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent oboru MIKROELEKTRONIKA A TECHNOLOGIE bakalářského studijního programu má kvalitní znalosti v oblasti návrhu a počítačové simulace analogových a digitálních integrovaných obvodů, návrhu elektronických systémů a aplikací mikroelektronických obvodů pro přístrojovou techniku, v technologii analogových a digitálních integrovaných obvodů, technologii elektronických systémů, programování mikrokontrolérů a obvodů FPGA, dále v oblasti elektrotechnických materiálů a výrobních procesů, návrhu a výroby plošných spojů, technologii povrchové montáže, v testovací a měřicí technice, ekonomice a organizaci výroby a v základech podnikání. Alternativně disponuje i znalostmi z biomedicínských a klinických aplikací, příp. doplňkovými poznatky z informačních a komunikačních technologií.
Absolventi bakalářského oboru MIKROELEKTRONIKA A TECHNOLOGIE naleznou uplatnění jako odborníci zejména v oblastech návrhu, konstrukce a výroby elektronických a elektrotechnických přístrojů a zařízení s vestavěnou inteligencí (řízených mikroprocesory, mikrokontroléry, PC nebo PDA), integrovaných obvodů a polovodičových součástek, systémů na deskách s plošnými spoji a povrchovou montáží. Uplatní se rovněž při návrhu a vývoji elektronických systémů a zakázkových integrovaných obvodů, v obchodní a servisní činnosti, příp. v nižších řídicích a manažerských funkcích v elektronických firmách a společnostech. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů do výrobní, provozní či servisní technické praxe a poskytuje dobrý základ pro případné doplnění teoretických znalostí v možném navazujícím magisterském studiu.

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
KEL1Elektrotechnika 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 13ano
KFY1Fyzika 1cs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 7 / Cp - 6 / L - 26ano
KMA1Matematika 1cs7Povinnýzá,zkP - 52 / Cp - 14 / O - 12ano
KMTDMateriály a technická dokumentacecs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 9 / Cp - 12 / L - 18ano
KPC1MPočítače a programování 1cs5PovinnýklP - 26 / Cp - 26ano
KFYSFyzikální seminářcs2Volitelný všeobecnýCOZ - 26BK-MET - odborné předmětyano
KMASMatematický seminářcs2Volitelný všeobecnýCOZ - 26BK-MET - odborné předmětyano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
KESOElektronické součástkycs7Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 13 / L - 26ano
KEL2Elektrotechnika 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 19 / L - 20ano
KFY2Fyzika 2cs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 7 / Cp - 6 / L - 13ano
KMA2Matematika 2cs6Povinnýzá,zkP - 39 / Cp - 14 / O - 12ano
KPC2MPočítače a programování 2cs5PovinnýklP - 26 / Cp - 26ano
KAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ano
KAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
KAEYAnalogové elektronické obvodycs7Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 12 / Cp - 14 / L - 13ano
KASSAnalýza signálů a soustavcs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 13 / L - 13ano
KEMVElektrotechnické materiály a výrobní procesycs8Povinnýzá,zkP - 52 / COZ - 12 / L - 21 / O - 6ano
KMA3Matematika 3cs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 14 / O - 12ano
KMVEMěření v elektrotechnicecs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
KAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ano
KAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52ano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
XMW1Desktop systémy Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XMW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkCp - 52 / Cp - 52ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
KDOMDigitální obvody a mikroprocesorycs7Povinnýzá,zkP - 39 / L - 39ano
KMPSModelování a počítačová simulacecs7PovinnýzkP - 26 / Cp - 52ano
KPSMPlošné spoje a povrchová montážcs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 4 / L - 18 / O - 4ano
KCZSČíslicové zpracování signálůcs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / Cp - 26BK-MET - odborné předmětyano
KDIZDiagnostika a zkušebnictvícs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 26BK-MET - odborné předmětyano
KAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52ano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
XMW4Podnikové technologie Microsoftcs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XMW5Programování v .NET a C#cs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XMW2Serverové systémy Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
KAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26BK-MET - jazykové předmětyano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
KMTSMikroelektronika a technologie součástekcs6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
KB2MSemestrální práce 2cs3PovinnýklPR - 39ano
KNDINávrh digitálních integrovaných obvodů VLSI a jazyk VHDLcs6Volitelný oborovýzkP - 26 / Cp - 39BK-MET - odborné předmětyano
KNSPNávrhové systémy plošných spojůcs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / Cp - 36 / O - 3BK-MET - odborné předmětyano
KAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ano
KAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52ano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
XMW1Desktop systémy Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XMW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkCp - 52 / Cp - 52ano
KPOMPodnikatelské minimumcs4Volitelný všeobecnýP - 26 / COZ - 26BK-MET - odborné předmětyano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
KBCMBakalářská prácecs5PovinnýVB - 52ano
KMMSMikrosenzory a mikromechanické systémycs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 26BK-MET - odborné předmětyano
KNAONávrh analogových integrovaných obvodůcs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / Cp - 39BK-MET - odborné předmětyano
KPPVPočítačové projektování výrob, logistika a ekologie výrobycs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / Cp - 39BK-MET - odborné předmětyano
KRJMŘízení jakosti a metrologiecs6Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / Cp - 14 / O - 12BK-MET - odborné předmětyano
KAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52ano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
XMW4Podnikové technologie Microsoftcs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XMW5Programování v .NET a C#cs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XMW2Serverové systémy Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
KAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26BK-MET - jazykové předmětyano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
BK-MET - odborné předměty 11 KFYS, KMAS, KCZS, KDIZ, KNDI, KNSP, KPOM, KMMS, KNAO, KPPV, KRJM
BK-MET - jazykové předměty 2 KAN4, KAEI