Detail předmětu

Návrhové systémy plošných spojů

FEKT-KNSPAk. rok: 2016/2017

Systémy pro návrh elektrotechnických schémat v návaznosti na tvorbu desek plošných spojů (ORCAD, PADS). Kreslicí a editační příkazy, příkazy obsluhy obrazovky. Práce s knihovnami součástek. Elektronická kontrola schématu. Propojení na systémy pro tvorbu desek plošných spojů (DPS), návrh DPS. Tvorba výstupních souborů pro výrobu DPS.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu KNSP je schopen:
- využít programové prostředky systémů PADs a OrCad pro návrh schémat a desek plošných spojů
- využít návrhová pravidla při návrhu obvodového schématu
- popsat vlastnosti prvků knihoven součástek a definovat jejich parametry
- navrhnout DPS a při návrhu zohlednit zadané požadavky a materiálová specifika DPS
- připravit technologické výstupy pro výrobu DPS

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět by měl být schopen používat základní fyzikální a elektrotechnické principy mající vztah k jednoduchým elektronickým obvodům.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a cvičení na počítači. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

až 40 bodů za cvičení (body student získává za půlsemestrální test)
až 60 bodů za zkoušku (zkouška se skládá z písemné části formou testových otázek a zpracování praktické úlohy)

Osnovy výuky

1. Orcad - úvod do problematiky, návrhové prostředí, práce s editorem schemat
2. Práce s editorem schémat, tvorba netlistu
3. Návrh desek v program Orcad, editační příkazy
4. Pokročilé nastavení OrCAD Layout
5. Editor schemat Pads Logic, prostředí, zásady kreslení schématu
6. Editor schemat Pads Logic, editační možnosti, tvorba netlistu
7. Pads Layout, úvod do problematiky, prostředí, postup při návrhu desky, zhotovení obrysu desky, natažení netlistu
8. Pads Layout, rozmístění součástek, návrh desky bez netlistu
9. Pads Layout, manuální routování, kreslení spojů, kontrola návrhu
10. Import a export změn z Pads Logic, výstupy, slovník pro pcb
11. PADS Router, příklady manuálního routování
12. Technologické výstupy, tvorba osazovacího výkresu
13. Propojení PADS programů s dalšími CAM programy, dotazy a odpovědi

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v oblasti problematiky počítačového návrhu DPS.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

manuály k programům (EN)
elektronická skripta Návrhové systémy plošných spojů (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BK bakalářský

    obor BK-MET , 3. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Editor schemat Eagle - základní kreslící příkazy, práce s obrazovkou, export schematu do editoru desek, tvorba netlistu
Editor PCB Eagle - příkazy pro tvorbu desek plošných spojů, technologické výstupy,
Práce s knihovnami - editace, používání
Orcad - úvod do problematiky, návrhové prostředí, práce s editorem schemat, propojení se zabudovaným simulačním programem Pspice, tvorba netlistu
Základy simulací v Pspice
Návrh desek v program Orcad, editační příkazy, tisk, technologické výstupy
Editor schemat Pads Power Logic, prostředí, zásady kreslení schématu, editační možnosti, tvorba netlistu
Generování výstupů - tisk schematu, rozpisky a dalších hlášení, eco - anotace změn, ostatní povely, slovník pro logic
Pads Power PCB úvod do problematiky, prostředí, postup při návrhu desky, zhotovení obrysu desky, natažení netlistu,
Rozmístění součástek, kreslení spojů, návrh desky bez netlistu, kontrola návrhu
Import a export změn z pads-logic, výstupy, slovník pro pcb
Blaze router, prostředí, vazby mezi routerem a návrhem DPS, zásady použití routeru
Normy pro návrh DPS, technologické okolí, požadavky pro výrobu DPS

Cvičení na počítači

36 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Editor schemat Eagle
Editor PCB Eagle
Práce s knihovnami
Editor schemat Orcad, propojení se simulačním programem Pspice
Základy simulací v Pspice
Návrh desek v program Orcad
Editor schemat Pads Power Logic
Generování výstupů, eco - anotace změn
Návrh desek v Pads Power PCB
Rozmístění součástek, návrh desky bez netlistu,
Blaze router
Generování výstupů z Pads Power PCB
Kontrola EMC programem Hyperlinx

Ostatní aktivity

3 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Exkurze, výroba DPS