Detail předmětu

Řízení jakosti a metrologie

FEKT-KRJMAk. rok: 2016/2017

Předmět se věnuje problematice současných přístupů k zabezpečování jakosti výrobků a služeb. Studenti jsou seznámeni s významem jakosti v ekonomice a důvody systémového přístupu k jejímu řízení, dále s úlohou norem ISO, EN, ČSN v systémech řízení a přehledem moderních přístupů zabezpečování jakosti. Seznámí se s úlohou státu a jeho zásahy do systému řízení jakosti, normalizace, metrologie a zkušebnictví.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- definovat základní pojmy z oblasti jakosti,
- popsat metrologický systém v České republice i ve světě,
- vyjmenovat kategorie měřidel, vysvětlit jejich návaznost, schvalování, ověřování a kalibraci,
- popsat výstavbu systému jakosti v podniku, dokumentaci systému jakosti, náklady na jakost, audity,
- vysvětlit problematiku certifikace systému jakosti, certifikace výrobku,
- ovládá výpočty nejistot měření typu A i B.

Prerekvizity

Žádné.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře.
Student odevzdává samostatné projekty.

Způsob a kritéria hodnocení

až 30 bodů za cvičení (student body získává za samostatnou písemnou práci z oblasti jakosti a její prezentaci, za příklady zadané v rámci ostatních samostatných prací),
až 70 bodů za písemnou zkoušku.
Zkouška je zaměřena na problematiku jakosti probíranou na tutoriálech a cvičeních.

Osnovy výuky

1. Význam a pojetí jakosti u nás a v zahraničí, základní pojmy.
2. Přístupy k zabezpečování jakosti výrobků a služeb.
3. Legislativní zásahy státu do systému řízení jakosti - normalizace, metrologie a zkušebnictví.
4. Technické požadavky na výrobky. Zákon a potraviny. Jakost a ochrana spotřebitele.
5. Úloha kontrolních orgánů na trhu v ČR. Akreditace zkušeben a certifikačních míst.
6. Zabezpečování jakosti v marketingu, v předvýrobní přípravě, v zásobování, ve výrobě a při jejím řízení. Ochrana jakosti v povýrobní etapě.
7. Ověřování jakosti. Metrologické zabezpečení jakosti. Jakost a logistika.
8. Základní pojmy TQM (Total Quality Management), přehled moderních přístupů vyplývajících z doporučení TQM.
9. Úloha norem ISO, EN a ČSN v systémech řízení, přístupy ISO versus přístupy TQM.
10. Nástroje regulace jakosti v EU. Informační systém o požadavcích EU a jeho dostupnost v ČR.
11. Zlepšování jako základní princip managementu jakosti. Metodologie zlepšování. Nástroje managementu a řízení jakosti.
12. Metody a techniky optimalizace jakosti a prevence chyb.
13. Jakost jako faktor úspěšnosti firmy.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s přístupy k zabezpečování jakosti výrobků a služeb, s úlohou norem v systémech řízení a s normalizací, metrologií a zkušebnictvím.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Polsterová, H., Rozsívalová, Z.: Řízení jakosti. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BK bakalářský

    obor BK-MET , 3. ročník, letní semestr, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Význam a pojetí jakosti u nás a v zahraničí, základní pojmy.
Přístupy k zabezpečování jakosti výrobků a služeb.
Legislativní zásahy státu do systému řízení jakosti - normalizace, metrologie a zkušebnictví.
Technické požadavky na výrobky. Zákon a potraviny. Jakost a ochrana spotřebitele.
Úloha kontrolních orgánů na trhu v ČR. Akreditace zkušeben a certifikačních míst.
Zabezpečování jakosti v marketingu, v předvýrobní přípravě, v zásobování, ve výrobě a při jejím řízení. Ochrana jakosti v povýrobní etapě.
Ověřování jakosti. Metrologické zabezpečení jakosti. Jakost a logistika.
Základní pojmy TQM (Total Quality Management), přehled moderních přístupů vyplývajících z doporučení TQM.
Úloha norem ISO, EN a ČSN v systémech řízení, přístupy ISO versus přístupy TQM.
Nástroje regulace jakosti v EU. Informační systém o požadavcích EU a jeho dostupnost v ČR.
Zlepšování jako základní princip managementu jakosti. Metodologie zlepšování. Nástroje managementu a řízení jakosti.
Metody a techniky optimalizace jakosti a prevence chyb.
Jakost jako faktor úspěšnosti firmy.

Cvičení na počítači

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Statistické metody zpracování naměřených dat
Statistický software pro oblast řízení jakosti
Příklad zpracování příručky jakosti
Praktický příklad zpracování experimentálních dat.

Ostatní aktivity

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Exkurze ve státní zkušebně.
Exkurze v podniku se zavedeným systémem jakosti.