Detail předmětu

Bakalářská práce

FEKT-KBCMAk. rok: 2016/2017

Samostatná technická bakalářská práce studenta řešící jím vybraný problém z nabídky zadání na oborových ústavech oboru EST. Téma bakalářské práce je zadáno na počátku daného akademického roku a může být odvozeno od tématu semestrálního projektu 2.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Student zpracuje odborné téma jakožto samostatnou technickou bakalářskou práci na závěr jeho bakalářského studia.

Prerekvizity

Úspěšné absolvování semestrálního projektu

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky. Předmět využívá e-learning. Student odevzdává jeden samostatný projekt. Metody vyučování závisejí na způsobu zadání práce a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Osnovy výuky

Zpracování individuální technické bakalářské práce.

Učební cíle

Cílem předmětu je zpracování samostatné technické bakalářské práce studenta na závěr jeho bakalářského studia vybrané z nabídky oborových ústavů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Podle tématu práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BK bakalářský

    obor BK-MET , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení bakalářské práce

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zpracování individuální technické bakalářské práce.