Detail předmětu

Technická angličtina pro NMS

FSI-7AZMAk. rok: 2021/2022

Zkouška prověřuje schopnost samostatného použití jazyka s důrazem na potřeby úspěšné komunikace v technických profesích. Testuje znalosti gramatiky a technické slovní zásoby získané předchozím studiem.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

0

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student, který úspěšně složí zkoušku 7AZM, dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitějších textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat, včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se plynule a spontánně účastnit rozhovoru, přednést souvislou prezentaci, popsat skutečnosti, události a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány. Rozsah odpovídá úrovni* a obsahu kurzů A5 a A6 (viz karty předmětů).
* Studenti, kteří nastoupili do 1. ročníku v roce 2020/2021 a později, skládají zkoušku z profesně orientovaného jazyka na úrovni "upper-intermediate".
* Studenti, kteří absolvovali jazykovou výuku kurzů A5-A6 v roce 2019/2020 a dříve, skládají zkoušku na úrovni "intermediate".

Prerekvizity

Předpokládá se aktivní znalost profesní slovní zásoby a gramatiky v rozsahu povinné literatury kurzů A5 a A6 (viz karty předmětů).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Samostatně evidovaná zkouška navazující na předchozí jazykovou výuku.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška má písemnou a ústní část, které prověřují znalosti relevantní slovní zásoby a gramatických struktur. Hodnotí se pohotovost reakcí, plynulost projevu, fonetická správnost a schopnost aktivně používat profesní slovní zásobu a gramatiku v rozsahu povinné literatury. V obou částech zkoušky musí student získat alespoň 50% bodů.

Učební cíle

Cílem zkoušky je prokázat, že student je schopný samostatné komunikace v anglickém jazyce na odpovídající úrovni s odpovídajícím zaměřením.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka neprobíhá.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Oxford English for Careers: Technology 2, OUP, 2008 (pro studenty, kteří absolvovali kurzy A5-A6 v roce 2019/2020 a dříve) (EN)
BONAMY, David. Technical English 4: Course Book. Harlow: Pearson Education, 2011. ISBN 978-1-4082-2955-2 (pro studenty, kteří absolvovali kurzy A5-A6 v roce 2020/2021 a později) (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N-AIŘ-P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program M2A-P magisterský navazující

  obor M-MAI , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor M-PDS , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor M-PMO , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program N-ADI-P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program N-ETI-P magisterský navazující

  specializace ENI , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace FLI , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace TEP , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program N-FIN-P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program N-IMB-P magisterský navazující

  specializace BIO , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace IME , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program N-KSI-P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program N-KSB-P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program N-LKT-P magisterský navazující

  specializace STL , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace TLT , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program N-MTI-P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program N-MET-P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program N-PRI-P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program N-SLE-P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program N-STG-P magisterský navazující

  specializace MTS , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace STG , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace STM , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program N-VSR-P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

1 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka neprobíhá

eLearning