studijní program

Aplikovaná informatika a řízení

Fakulta: FSIZkratka: N-AIŘ-PAk. rok: 2021/2022

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0719A270006

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 18.2.2020 - 18.2.2030

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Strojírenství, technologie a materiály Bez tematického okruhu 55
Informatika Bez tematického okruhu 25
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 20

Cíle studia

Cílem studia je výchova odborníků pro navrhování, realizaci a užívání automatizačních prvků a systémů s využitím moderní výpočetní techniky a odborníků pro vývoj a aplikace informačních technologií zejména v oblasti strojírenství. Značná pozornost je také věnována moderním a perspektivním přístupům založeným na umělé inteligenci, strojovém učení, včetně nejmodernějších přístupů operačního výzkumu.

Profil absolventa

a) Absolventi prokazují:
1. znalosti teorie automatického řízení a prostředků automatického řízení,
2. znalosti z aplikované elektrotechniky a výkonové elektroniky,
3. znalosti měřicích a diagnostických technik,
4. znalosti modelování, simulace, identifikace soustav,
5. znalosti matematické optimalizace a operačního výzkumu,
6. znalosti aplikované informatiky a počítačových sítí,
7. znalosti programování a algoritmizace, základů informatiky a kódování,
8. znalosti algoritmů umělé inteligence, strojového učení a výpočetní inteligence.
b) Absolventi umí:
1. nasazovat automatizační prostředky pro řízení a regulaci systémů,
2. uskutečňovat monitorování, diagnostiku a automatické řízení procesů,
3. simulovat a optimalizovat procesy a technologie zejména ve strojírenství,
4. vyvíjet a aplikovat moderní řídicí a informační technologie, vč. IoT,
5. navrhovat a realizovat řídicí a informační systémy s podporou umělé inteligence.
c) Absolvent se uplatní například:
1. v průmyslové automatizaci a moderním nastupujícím průmyslu – Industry 4.0 (Průmysl 4.0),
2. v R&D institucích, akademických institucích a institucích s inovačním potenciálem,
3. jako integrátor ICT a automatizačních technologií obzvláště v oblasti strojírenství, energetického a elektrotechnického průmyslu,
4. jako programátor a vývojář počítačových nebo průmyslových řídicích aplikací.

Charakteristika profesí

Absolvent těží z multioborového zaměření N-AIŘ a uplatní se například:
1. v moderním nastupujícím digitalizovaném průmyslu – Industry 4.0 (Průmysl 4.0),
2. v R&D institucích, akademických institucích a institucích s inovačním potenciálem,
3. jako integrátor ICT a automatizačních technologií obzvláště v oblasti strojírenství, energetického a elektrotechnického průmyslu,
4. při vytváření, správě a provozování výpočetních nebo řídicích systémů,
5. jako programátor a vývojář počítačových nebo průmyslových řídicích aplikací.
Absolventi mohou mít na trhu práce výhodu získaných certifikátů (volitelný předmět):
• Cisco CCNA
• Odborná způsobilost v elektrotechnice

Podmínky splnění

Viz platné předpisy, Směrnice děkana Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).
Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce a odborná rozprava. Obě části státní závěrečné zkoušky se konají ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky. Ke státní zkoušce může přistoupit student, který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro úspěšné ukončení magisterského studia a odevzdal diplomovou práci v řádném termínu. Organizace a průběh státní závěrečné zkoušky jsou dány vnitřními normami VUT a fakulty.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT (užívající „ECTS“),
SMĚRNICE DĚKANA Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu Konstrukční a procesní inženýrství akreditovaném na FSI.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
VAUElektrické a pneumatické automatizační prvkycs4Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
VZIMatematické základy informatikycs6Povinnýzá,zkP - 52 / CPP - 26ano
VPLProgramovatelné řídicí systémy (PLC)cs4PovinnýklP - 26 / L - 26ano
VMDSenzorika, měření a diagnostikacs5Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
VA1Teorie automatického řízení Ics6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 8 / CPP - 18ano
VTITeorie informace a kódovánícs4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
V0MCISCO CCNA 1cs4VolitelnýP - 26 / CPP - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
VAIAlgoritmy umělé inteligencecs4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
VAPAplikovaná elektronika a elektrické pohonycs4Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
VSCNeuronové sítě a strojové učenícs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
VOBObjektově orientované programovánícs3PovinnýklP - 13 / CPP - 26ano
FOAOptimalizační metody Ics5Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 12 / CPP - 14ano
VA2Teorie automatického řízení IIcs6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 8 / CPP - 18ano
VASAutomatizace energetických systémůcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 13Skupina č. 1 typu Bne
VRMProgramování robotů a manipulátorůcs4Povinně volitelnýklP - 13 / CPP - 26Skupina č. 1 typu Bano
VPDProgramování v Pythonu – Data Sciencecs4Povinně volitelnýklP - 13 / CPP - 26Skupina č. 1 typu Bano
VCPAlgoritmy a programovací technikycs5Volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
V0NCISCO CCNA 2cs4VolitelnýP - 26 / CPP - 26ano
0PPVPrůmyslový projekt (N-AIŘ)cs3VolitelnýklPX - 120ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
VBCBiologicky inspirované výpočtycs4PovinnýklP - 13 / CPP - 26ano
MPC-MIDModelování a identifikacecs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
VPPOptimalizační metody IIcs6Povinnýzá,zkP - 39 / CPP - 26ano
VSGSignály a systémycs5Povinnýzá,zkP - 39 / CPP - 26ano
FSISimulace dynamických systémůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
VSVStrojové viděnícs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
VTRAlgebraická teorie řízenícs3PovinnýklP - 26ano
VDCDatabázové systémy a cloudová úložištěcs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
VD9Diplomový projekt (M-AIŘ)cs12PovinnýVD - 156ano
VPK-APočítačová komunikaceen5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
VD8Seminář k diplomové práci (M-AIŘ)cs4PovinnýC1 - 26ano
7AZMTechnická angličtina pro NMSen0PovinnýzkK - 1ano
VE0Odborná způsobilost v elektrotechnicecs4VolitelnýP - 26 / L - 26ano
V0RVirtuální realitacs3VolitelnýklP - 13 / CPP - 26ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
Skupina č. 1 typu B 1 VAS, VRM, VPD