Detail předmětu

CISCO akademie 3 - CCNP

FEKT-XPC-CA3Ak. rok: 2020/2021

Předmět, který je součástí aktuálního a oficiálního Cisco CCNP kurikula, se věnuje praktickým způsobem problémům směrování ve velkých sítích (ISP, WAN), propojování autonomních systémů, redistribuci směrovacích informací a zabezpečenému směrování. Zabývá se také použitím protokolu IPv6 v Internetu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- srovnat různé směrovací protokoly z hlediska jejich klíčových vlastností,
- zvolit a nakonfigurovat vhodnou směrovací strategii pro danou síť,
- připravit konfiguraci zabezpečeného směrování pro připojení poboček a mobilních účastníků,
- plánovat a implementovat směrování za pomoci různých směrovacích protokolů v komplexních LAN i WAN sítích,
- demonstrovat využití protokolu IPv6 při směrování, konfigurovat směrování s IPv6.
Získané znalosti odpovídají požadavkům certifikační zkoušky Cisco CCNP 642-902 ROUTE.

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen:
- využívat různé číselné soustavy a převody mezi nimi,
- vysvětlit a využívat základní jednotky běžné v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), např. velikost dat, přenosová rychlost,
- využívat základní pojmy z oblasti ICT, např. operační systém, paměť, proces,
- popsat architekturu základních síťových modelů, tj. TCP/IP a ISO/OSI,
- popsat základní aplikační protokoly pro přenos uživatelských dat ze sady TCP/IP,
- konfigurovat směrovací protokoly využívané na lokální úrovni z hlediska znalostí úrovně CCNA.
Nutnou prerekvizitou pro registraci je absolvování předmětu CA2 na FEKT, případně platná certifikace CCNA 640-802 či novější nebo úspěšné ukončení kurzu CCNA4 Exploration (WAN Technologies) či novějšího na jiné Cisco Akademii.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují laboratorní cvičení. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Až 16 bodů za dílčí testy.
Až 14 bodů za finální teoretický test.
Až 70 bodů za finální praktickou zkoušku.

Zkouška z předmětu bude probíhat distančně.

Osnovy výuky

1. Úvod do technologií rozlehlých sítí s IPv4 a IPv6.
2. Směrování s EIGRP (úprava metriky, rozdělování zátěže, stub směrování).
3. Směrování s EIGRP (IPv6, pojmenované EIGRP).
4. Směrování s OSPF (jedna a více oblastí, technika virtual link, stub směrování).
5. Směrování s OSPF (případová studie 1), IPv6 tunely přes IPv4 síť.
6. Manipulace se směrovacími zprávami, redistribuce.
7. Implementace mechanizmů Path Control, případová studie 2.
8. Připojení poboček a mobilních účastníků k podnikové síti. Protokol BGP (základní konfigurace, použití atributů).
9. Protokol BGP (použití dalších atributů, úprava metriky, sumarizace, filtrování).
10. Protokol BGP (iBGP, synchronizace, MP-BGP).
11. Zabezpečení řídící roviny směrovače a směrovacích protokolů.
12. Případová studie 3, případová studie 4.
13. Případová studie 5.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelenou orientaci a praktické zkušenosti v technikách směrování v LAN i WAN sítích, konkrétně při implementaci a konfiguraci směrovacích protokolů EIGRP, u OSPF pro více oblastí, při interním a externím BGP, redistribuci a optimalizaci směrování, v problematice IPv6 a základech zabezpečení základních funkcí směrovače.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná, řádné omluvené zmeškané laboratorní cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit.

Základní literatura

Teare, D.: Implementing Cisco IP Routing (ROUTE) Foundation Learning Guide, Cisco press, USA 2010. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BKC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BKC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BKC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BKC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MPC-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MKC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MKC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MKC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-IBE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor