Detail oboru

Matematické inženýrství

FSIZkratka: B-MAIAk. rok: 2019/2020

Program: Aplikované vědy v inženýrství

Délka studia: 3 roky

Profil

Absolventi získají znalosti základních matematických metod užívaných v technických aplikacích. V technických předmětech se seznámí s konkrétními případy těchto aplikací a v informatice se naučí efektivně využívat výpočetní techniku při řešení technických problémů. Absolventi tedy budou dobře teoreticky vybavenými bakaláři, kteří najdou uplatnění zejména v technické praxi na vedoucích místech ve výrobních týmech různého zaměření.

Klíčové výsledky učení

Studenti získají znalosti základních technických věd a matematických metod užívaných v nejrůznějších aplikacích zejména technické praxe. Tyto znalosti jim pomohou hlouběji proniknout do podstaty absolvovaných technických předmětů a účinně aplikovat matematické metody při řešení příslušných technických problémů. Získané vědomosti z oblastí informatiky pak umožní studentům efektivně využívat výpočetní techniku. Kromě vzdělání v základních technických oborech budou tedy absolventi vybaveni také hlubšími znalostmi matematiky a informatiky. Je dobře známo, že o takto vzdělané bakaláře je na trhu práce značný zájem.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi oboru jsou technicky vzdělaní bakaláři s hlubšími znalostmi matematiky i informatiky, kteří snadno naleznou uplatnění v praxi, a to především v technických oborech. Bude o ně zájem nejen ve výrobních podnicích na místa v různých realizačních týmech, v managementu na úrovni nižšího stupně řízení, ve vývoji a kontrole atd., ale také v nevýrobní sféře, např. v oblasti služeb (softwarové firmy apod.) či obchodu. Předpokládá se však, že většina absolventů bude pokračovat ve studiu stejného oboru na magisterském stupni.
Absolventi bakalářského oboru Matematické inženýrství mohou dále pokračovat ve studiu téhož oboru v dvouletém navazujícím magisterském studiu a získat tak titul inženýr. Mohou ale také pokračovat v navazujícím magisterském studiu některého jiného inženýrského nebo matematicky zaměřeného oboru na VUT v Brně i na jiné vysoké škole.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
3FFyzika IIcs (en)8Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26 / C1 - 26ano
0AVGeometrické algoritmycs3PovinnýklP - 26ano
SA3Matematická analýza IIIcs7Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 33 / CPP - 6ano
SDMMetody diskrétní matematikycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
SPGPočítačová grafikacs3PovinnýklCPP - 26ano
3STStatikacs (en)5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 12 / CPP - 14ano
A3Angličtina 3en0Povinně volitelnýCj - 26 / CPP - 13angličtinaano
A5Angličtina 5en0Povinně volitelnýCj - 26angličtinaano
SG0Grupy a okruhycs (en)2Volitelný (nepovinný)P - 26ano
0S1Programovací metody Ics2Volitelný (nepovinný)CPP - 26ano
IPSProgramovací seminářcs, en2Volitelný (nepovinný)S - 20 / PR - 6ano
0FKVybrané kapitoly z fyziky IIcs2Volitelný (nepovinný)P - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
6AAAutomatizacecs (en)5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 4 / CPP - 22ano
VDSDatabázové systémycs (en)5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
SDGDiferenciální geometriecs4PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
SU1Funkcionální analýza Ics5PovinnýklP - 26 / C1 - 26ano
0MSMatematický softwarecs3PovinnýCPP - 26ano
4PPPružnost a pevnost Ics (en)7Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 12 / CPP - 14ano
A4Angličtina 4en0Povinně volitelnýCj - 26 / CPP - 13angličtinaano
A6Angličtina 6en0Povinně volitelnýCj - 26angličtinaano
SA0Matematické modelování pomocí diferenciálních rovniccs (en)2Volitelný (nepovinný)P - 26ano
0PPVybrané kapitoly z pružnosti a pevnostics2Volitelný (nepovinný)P - 26ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
CELElektrotechnika a elektronikacs (en)5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
5HYHydromechanikacs (en)5Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 18 / CPP - 8ano
CKPKonstruování strojů a strojních součástícs (en)5PovinnýklP - 26 / CPP - 26ano
SN1Numerické metody Ics4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
SPDParciální diferenciální rovnicecs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
S1PPravděpodobnost a statistika Ics4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
IALAlgoritmycs, en5Volitelný (nepovinný)zá,zkP - 39 / PR - 13ano
0ZCOdborné zdroje a citovánícs2Volitelný (nepovinný)CPP - 13ano
0OMOptimalizační modelycs2Volitelný (nepovinný)CPP - 26ano
0S2Programovací metody IIcs2Volitelný (nepovinný)CPP - 26ano
0THÚvod do teorie hercs (en)4Volitelný (nepovinný)zá,zkP - 26 / C1 - 13ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
6BMBakalářský projekt (ÚM)cs5PovinnýVB - 78ano
SCPJazyk C++cs3PovinnýklP - 13 / CPP - 26ano
SN2Numerické metody IIcs4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
SOPOptimalizace Ics (en)3Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 13ano
SP2Pravděpodobnost a statistika IIcs4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
SESSeminář k bakalářské práci (B-MAI)cs2PovinnýC1 - 13ano
6TTTermomechanikacs (en)6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
SF0Aplikace Fourierovy analýzycs2Volitelný (nepovinný)P - 13 / CPP - 13ano
0ATSeminář aplikované termomechanikycs0Volitelný (nepovinný)CPP - 26ano
PSTStatistické metody ve strojírenstvícs4Volitelný (nepovinný)zá,zkP - 26 / CPP - 13ano
0SSStatistický softwarecs2Volitelný (nepovinný)CPP - 26ano
3. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
5AZAngličtina - základní zkouškaen6Povinně volitelnýzkZ - 1angličtinaano
7AZAngličtina - zkouška B1en6Povinně volitelnýzkZ - 1angličtinaano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
angličtina 1 A4, A6
angličtina 1 A3, A5
angličtina 1 5AZ, 7AZ