Detail oboru

Kvalita, spolehlivost a bezpečnost

FSIZkratka: M-KSBAk. rok: 2019/2020

Program: Strojní inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 1.9.2012Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Obor Kvalita, spolehlivost a bezpečnost je určen především pro studenty s dosaženým bakalářským vzděláním ve studijním programu "Strojírenství“ na VUT v Brně případně v ostatních podobně zaměřených studijních oborech v ČR i zahraničí. Studium oboru Kvalita, bezpečnost a spolehlivost má interdisciplinární charakter:

V oblasti kvality se studenti seznámí především s projektovým managementem, integrovanými systémy managementu, managementem kvality procesů a s řízením nákladů na nízkou kvalitu. Dále získají znalosti v oblasti plánování experimentů, evropského práva, technicko-právní problematiky, metrologie a měřící techniky.
V oblasti spolehlivosti je výuka zaměřena na teoretickou a praktickou spolehlivost, diagnostiku, diagnostické metody a systémy, údržbu a managementy spolehlivosti a údržby.
V oblasti bezpečnosti je výuka soustředěna na management rizik a bezpečnosti, pokročilé metody managementu rizik a funkční bezpečnost technických systémů.

Studenti mají možnost profilovat svoje vzdělání v tomto oboru v jednom ze třech výše uvedených zaměření, a to volbou povinně volitelných předmětů a především tématem své diplomové práce. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky podporuje zpracování průmyslově orientovaných témat diplomových prací.

Klíčové výsledky učení

Obor Kvalita, spolehlivost a bezpečnost poskytuje studentům znalosti a dovednosti zaměřené především na problematiku kvality, metrologie, spolehlivosti, diagnostiky, údržby a bezpečnosti technických systémů v různých oblastech průmyslu. Ve světě i v ČR je znatelný stálý nedostatek odborníků s odpovídajícím vzděláním připravených na řešení složitých úkolů spojených s danou problematikou. Student absolvováním studia získá dostatečné odborné znalosti a dovednosti potřebné pro řešení různorodých úkolů v průmyslové i společenské praxi. Absolvent bude schopen zavádět nejnovější poznatky z daného oboru na vysoké odborné úrovni do praxe u svého zaměstnavatele, čímž může významně přispět ke zlepšení postavení podniku a firmy v konkurenčním prostředí. Koncepce studijního programu umožňuje studentům získat dostatečné kompetence pro spolupráci v národních a mezinárodních vývojových, konstrukčních a vědecko-výzkumných týmech.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi magisterského studia mají širokou možnost pracovního uplatnění. Mohou vykonávat funkce manažérů kvality (inženýr kvality), manažérů spolehlivosti (inženýr spolehlivosti), manažérů diagnostiky (provozní diagnostik, diagnostik analytik, konstruktér diagnostických systémů), manažérů údržby (inženýr údržby) a dále manažérů bezpečnosti (bezpečnostní inženýr, interní a externí auditor systému managementu bezpečnosti v průmyslových podnicích, pojišťovnách, orgánech státní správy, ve složkách integrovaného záchranného systému, apod.). Absolventi oboru mohou rovněž působit v oblasti vědy, výzkumu, v projekčních organizacích, apod.
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky zabezpečuje studium v oboru „Stroje a zařízení“ v rámci Doktorského studijního programu konstrukčního a procesního inženýrství, kde mají absolventi magisterského studia možnost věnovat se vědecko-výzkumné problematice z oblastí kvality, spolehlivosti a bezpečnosti a po úspěšném absolvování získat doktorský titul Ph.D.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
XAPAplikovaná statistika a plánování experimentucs4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 13ano
XEVEvropské právo a dozor nad trhemcs4PovinnýzkP - 26ano
GRIManagement kvalitycs (en)4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
GMRManagement rizik u výrobních strojůcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
GPNProjektový managementcs4PovinnýklP - 26 / CPP - 13ano
XS1Spolehlivost 1cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 18 / CPP - 8ano
XTMTechniky motivacecs4PovinnýklC1 - 26ano
XHZKvalita hlavňových zbranícs4Volitelný (nepovinný)klP - 26 / CPP - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
XAKAudity systému kvalitycs4PovinnýklP - 39ano
XMTMěřicí technikacs5PovinnýklP - 26 / L - 26ano
XMFMetrologická fyzikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
XAMPokročilé metody managementu rizikcs4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
XS2Spolehlivost 2cs4PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
XRPStatistické řízení procesůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
XT1Technická diagnostika Ics5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
XKSKvalita střelivacs3Volitelný (nepovinný)klP - 26 / CPP - 13ano
GOIOptické měřící systémy pro průmyslovou inspekcics3Volitelný (nepovinný)klP - 13 / L - 13ano
0PPXPrůmyslový projekt (M-KSB)cs3Volitelný (nepovinný)klPX - 120ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
GA0Analýza příčin poruchcs4PovinnýzkP - 26ano
XESEkologie ve strojírenstvícs6PovinnýklC1 - 26 / CPP - 26ano
5EMEkonomika a management podnikucs3PovinnýklP - 26 / C1 - 26ano
XFBFunkční bezpečnostcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
XBAPokročilé metody bezpečnostních analýzcs4PovinnýklP - 13 / C1 - 13ano
XPTPraktická metrologiecs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
XT2Technická diagnostika IIcs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
XZKZkušebnictvícs4PovinnýklP - 13 / L - 13ano
0ZCOdborné zdroje a citovánícs2Volitelný (nepovinný)CPP - 13ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
XD7Diplomový projekt (M-KSB)cs7PovinnýVD - 156ano
XMSManagement spolehlivosti a kvality v údržběcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 9 / CPP - 4ano
XTDMetody a prostředky technické diagnostikycs4PovinnýklP - 13 / L - 26ano
XD8Seminář k diplomové práci (M-KSB)cs3PovinnýC1 - 26ano
XMIManagement bezpečnostics2Povinně volitelnýklP - 261ano
GTETechnicko-právní problematikacs2Povinně volitelnýklP - 261ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
7AZAngličtina - zkouška B1en0PovinnýzkZ - 1ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
1 1 XMI, GTE