Detail oboru

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

FSIZkratka: B-FINAk. rok: 2019/2020

Program: Aplikované vědy v inženýrství

Délka studia: 3 roky

Profil

Cílem studia je, aby jeho absolvent byl vybaven znalostmi a dovednostmi, které mu umožní orientaci buď na další vzdělávání v oblasti aplikované fyziky, metrologie, materiálových a technických věd, nebo na činnosti v těch inženýrských oblastech, jejichž rozvoj je založen na fyzikálně-matematických znalostech. Obsah studia proto vychází ze základního studia strojního inženýrství s rozšířenou výukou fyziky, fyzikálního laboratorního praktika a matematického modelování fyzikálních jevů uplatňujících se v inženýrské praxi.

Klíčové výsledky učení

Cílem studia je, aby jeho absolvent byl vybaven znalostmi a dovednostmi, které mu umožní orientaci buď na další vzdělávání v oblasti aplikované fyziky, metrologie, materiálových a technických věd, nebo na činnosti v těch inženýrských oblastech, jejichž rozvoj je založen na fyzikálně-matematických znalostech. Obsah studia proto vychází ze základního studia strojního inženýrství s rozšířenou výukou fyziky, fyzikálního laboratorního praktika a matematického modelování fyzikálních jevů uplatňujících se v inženýrské praxi.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi studia se mohou uplatnit v konstrukčních kancelářích, v oblasti speciálních technologií, v metrologických laboratořích, ve zkušebnách a na základě širších fyzikálně - matematických znalostí jsou schopni rychlému přizpůsobení v různých inženýrských oblastech.
Absolventi tohoto bakalářského studia jsou především připravováni k pokračování ve vysokoškolském vzdělávání ve dvouletém navazujícím magisterském studiu oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie, ve kterém se seznámí s efektivním uplatňováním optoelektroniky při konstrukci strojů a přístrojů, s kvalifikovaným využíváním optických metod v metrologii, se zaváděním a využíváním nových technologií a nanotechnologií a s odpovídajícími zařízeními pro vytváření ochranných povlaků, modifikaci povrchů a přípravu tenkých vrstev pro strojírenské, optické a elektrotechnické účely a s využitím počítačů ke konstruování a k vědeckým výpočtům.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
TR2Fyzikální praktikum IIcs4PovinnýklL - 39ano
TA3Matematická analýza III Fcs7Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 33 / CPP - 6ano
TF3Obecná fyzika III (Kmity, vlny, optika)cs7Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
TMMTeoretická mechanika a mechanika kontinuacs6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
A3Angličtina 3en0Povinně volitelnýCj - 26 / CPP - 13angličtinaano
A5Angličtina 5en0Povinně volitelnýCj - 26angličtinaano
3CDCADcs (en)2Povinně volitelnýCPP - 261ano
TOMOrganická a makromolekulární chemiecs6Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / L - 14 / CPP - 121ano
3STStatikacs (en)5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 12 / CPP - 141ano
0FOFyzikální proseminář IIIcs3Volitelný (nepovinný)klC1 - 26ano
SG0Grupy a okruhycs (en)2Volitelný (nepovinný)P - 26ano
T2FPočítačová fyzika IIcs3Volitelný (nepovinný)klP - 13 / CPP - 13ano
0F2Semestrální projekt IIcs3Volitelný (nepovinný)klCPP - 26ano
0MISeminář a praktická cvičení materiálového inženýrstvícs0Volitelný (nepovinný)P - 8 / L - 12 / C1 - 3ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
TDEElektrodynamika a speciální teorie relativitycs6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
TR3Fyzikální praktikum IIIcs4PovinnýklL - 39ano
4MMatematika IVcs (en)5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
TF4Obecná fyzika IV (Moderní fyzika)cs (en)7Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 22 / CPP - 4ano
T1KVybrané kapitoly z matematiky Ics4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
A4Angličtina 4en0Povinně volitelnýCj - 26 / CPP - 13angličtinaano
A6Angličtina 6en0Povinně volitelnýCj - 26angličtinaano
TSMModelování molekulárních strukturcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / CPP - 262ano
4PPPružnost a pevnost Ics (en)7Povinně volitelnýzá,zkP - 52 / C1 - 12 / CPP - 142ano
TVNStruktura a vlastnosti moderních materiálůcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / C1 - 13 / CPP - 132ano
TKCÚvod do konstrukce přístrojů a speciální CADcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13 / CPP - 262ano
0FQFyzikální proseminář IVcs3Volitelný (nepovinný)klC1 - 26ano
TK0Kryogenikacs3Volitelný (nepovinný)klP - 16 / P - 16 / L - 10 / L - 10ano
0F3Semestrální projekt IIIcs3Volitelný (nepovinný)klCPP - 26ano
0SSStatistický softwarecs2Volitelný (nepovinný)CPP - 26ano
0PPVybrané kapitoly z pružnosti a pevnostics2Volitelný (nepovinný)P - 26ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
TTVFyzika a technika vakuacs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 10 / CPP - 3ano
TQSKvantová a statistická fyzikacs6Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 26ano
TPXPlánování a vyhodnocování experimentůcs2PovinnýklP - 13 / C1 - 13ano
T2KVybrané kapitoly z matematiky IIcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
TZOZáklady optikycs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26 / C1 - 26ano
CKPKonstruování strojů a strojních součástícs (en)5Povinně volitelnýklP - 26 / CPP - 261ano
TBIMolekulární biologiecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / L - 6 / C1 - 201ano
TP0Fyzikální principy technologie výroby polovodičůcs2VolitelnýkolP - 39ano
0FSFyzikální proseminář Vcs3VolitelnýkolC1 - 26ano
0ZCOdborné zdroje a citovánícs2Volitelný (nepovinný)CPP - 13ano
0PMPraktická metalografiecs2Volitelný (nepovinný)P - 13 / L - 26ano
0F4Semestrální projekt IVcs3Volitelný (nepovinný)klCPP - 26ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
6BFBakalářský projekt (ÚFI)cs6PovinnýVB - 78ano
TEFElektrotechnika a elektronika ve fyzikálním experimentucs3PovinnýklP - 13 / L - 26ano
TPLFyzika pevných látekcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
TPZ-APrincipy zařízení pro fyzikální technologieen (cs)3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 6 / CPP - 7ano
TBSSeminář k bakalářské práci (B-FIN)cs2PovinnýC1 - 26ano
TSSpeciální praktikum Ics (en)3PovinnýklL - 39ano
TZNZáklady nanovědcs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 10 / CPP - 3ano
TCSCAD Scs3Povinně volitelnýklP - 13 / CPP - 261ano
TNSMetody přípravy nízkodimenzionálních strukturcs3Povinně volitelnýkolP - 26 / L - 3 / C1 - 7 / CPP - 31ano
TFMFourierovské metody v optice a ve strukturní analýzecs (en)4Volitelný (nepovinný)zá,zkP - 13 / C1 - 26ano
TF0Fyziologická optikacs2Volitelný (nepovinný)P - 13ano
TK0Kryogenikacs3Volitelný (nepovinný)klP - 16 / P - 16 / L - 10 / L - 10ano
T0PPython v aplikované věděcs2Volitelný (nepovinný)P - 13 / CPP - 13ano
6KPŘešení základních úloh mechaniky těles pomocí MKPcs (en)4Volitelný (nepovinný)klP - 26 / CPP - 26ano
3. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
5AZAngličtina - základní zkouškaen6Povinně volitelnýzkZ - 1angličtinaano
7AZAngličtina - zkouška B1en6Povinně volitelnýzkZ - 1angličtinaano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
angličtina 1 A4, A6
angličtina 1 A3, A5
1 1 TCS, TNS
1 1 CKP, TBI
2 4 TSM, 4PP, TVN, TKC
1 6 3CD, TOM, 3ST
angličtina 1 5AZ, 7AZ