Detail oboru

Kvalita, spolehlivost a bezpečnost

FSIZkratka: B-KSBAk. rok: 2019/2020

Program: Strojírenství

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 1.9.2012Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Obor Kvalita, spolehlivost a bezpečnost je určen pro středoškolsky vzdělané studenty, kteří mají zájem získat znalosti z technických disciplín a zároveň z oblasti perspektivních věd, jako je kvalita, spolehlivost a bezpečnost. V současné době se technické vědy ve světě značně rozvíjí, to také platí pro kvalitu, spolehlivost a bezpečnost technických systémů. I v ČR je znatelný stálý nedostatek odborníků s odpovídajícím vzděláním připravených na řešení rozsáhlých úkolů spojených s danou problematikou. Studium oboru Kvalita, spolehlivost a bezpečnost má interdisciplinární charakter. Student při studiu absolvuje předměty běžného teoretického základu, předměty zaměřené na konstrukci a technologii a rovněž předměty specializované, jako např. Management kvality, Průmyslová bezpečnost, Základy technické diagnostiky, Provoz a údržba strojů, Průmyslová metrologie, Základy spolehlivosti, Průmyslová bezpečnost a Základy managementu rizik. Při studiu oboru je kladen velký důraz na jeho aplikace v praxi. Bakalářský program je ukončen státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Volbou tématu bakalářské práce se může student hlouběji zaměřit na problematiku kvality nebo spolehlivosti, případně bezpečnosti. Tímto získává hlubší znalosti pro působení v praxi a především pro případné další studium magisterské navazující.

Klíčové výsledky učení

Absolvent získá široký odborný základ z oblasti strojírenských věd a dále potřebné znalosti a dovednosti v oboru kvality, spolehlivosti a bezpečnosti, což mu umožní jak efektivní přípravu k navazujícímu magisterskému studiu, tak i případné bezproblémové zapojení do řešení úkolů technické praxe v různých průmyslových podnicích.

Profesní profil absolventů s příklady

Vzhledem k širokému teoretickému a i praktickému rozsahu získaných vědomostí se absolventi bakalářského studia mohou uplatnit jako technici v různých oblastech průmyslu, nebo odborníci v různých oblastech veřejného sektoru. Především se jedná o techniky kvality, spolehlivosti, diagnostiky, údržby a bezpečnosti zaměstnaných v průmyslu a odborně způsobilé osoby působící ve veřejném sektoru. Na základě širokého rozsahu získaných znalostí jsou absolventi schopni se rychle přizpůsobit aktuálním požadavkům pracovního trhu.
Absolventi bakalářského oboru Kvalita, spolehlivost a bezpečnost mají následující možnosti dalšího studia:

  • Pokračování v dvouletém navazujícím magisterském studiu „Kvalita, spolehlivost, bezpečnost“
  • Pokračování v libovolném oboru magisterského navazujícího studijního programu „Strojní inženýrství“ na VUT v Brně
  • Pokračování v příbuzném oboru magisterského navazujícího studijního programu na ostatních vysokých školách v ČR nebo zahraničí.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
1CHChemiecs (en)3PovinnýzkP - 26ano
1INInformatikacs (en)5PovinnýklP - 26 / CPP - 26ano
1MMatematika Ics (en)9Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 44 / CPP - 8ano
1ZMTeoretické základy technických měřenícs5PovinnýklP - 26 / L - 26ano
1KZáklady konstruovánícs (en)4Povinnýzá,zkP - 13 / CPP - 26ano
A3Angličtina 3en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26 / CPP - 13 / CPP - 13angličtinaano
A5Angličtina 5en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26angličtinaano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
2FFyzika Ics (en)7Povinnýzá,zkP - 39 / L - 13 / C1 - 26ano
2IVInformační výchova - informační gramotnostcs (en)1PovinnýCPP - 13ano
2KKonstruovánícs (en)3PovinnýklP - 13 / CPP - 26ano
2MMatematika IIcs (en)8Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 44 / CPP - 8ano
3STStatikacs (en)5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 12 / CPP - 14ano
2VTVýrobní technologie Ics (en)3PovinnýklL - 26ano
BMKZáklady managementu kvality a životního prostředícs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BZIZpracování informacícs (en)4PovinnýP - 26 / L - 4 / CPP - 22ano
A4Angličtina 4en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26 / CPP - 13 / CPP - 13angličtinaano
A6Angličtina 6en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26angličtinaano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
3FFyzika IIcs (en)8Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26 / C1 - 26ano
3MMatematika IIIcs (en)8Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 39 / CPP - 13ano
CPBPrůmyslová bezpečnostcs7Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 13ano
4PPPružnost a pevnost Ics (en)7Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 12 / CPP - 14ano
A3Angličtina 3en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26 / CPP - 13 / CPP - 13angličtinaano
A5Angličtina 5en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26angličtinaano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
4MMatematika IVcs (en)5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
DPMPrůmyslová metrologiecs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BZEZáklady elektrotechnikycs6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 13ano
DMRZáklady managementu rizikcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
CTDZáklady technické diagnostikycs7Povinnýzá,zkP - 39 / L - 13 / C1 - 9 / CPP - 4ano
A4Angličtina 4en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26 / CPP - 13 / CPP - 13angličtinaano
A6Angličtina 6en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26angličtinaano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
EPSProvoz a údržba strojůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 18 / CPP - 8ano
6TTTermomechanikacs (en)6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
3VTVýrobní technologie IIcs (en)2PovinnýklL - 26ano
EZSZáklady spolehlivostics5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 18 / CPP - 8ano
5KSKonstruování strojů - strojní součástics (en)5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / CPP - 261ano
5KS-AKonstruování strojů - strojní součástien (cs)5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / CPP - 261ano
6MSMezní stavy materiálůcs (en)4Povinně volitelnýklP - 26 / L - 262ano
6SRStavba výrobních strojů a robotůcs (en)4Povinně volitelnýklP - 26 / L - 262ano
0ZCOdborné zdroje a citovánícs2Volitelný (nepovinný)CPP - 13ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
6BRBakalářský projekt (ÚVSSR)cs6PovinnýVB - 78ano
5HYHydromechanikacs (en)5Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 18 / CPP - 8ano
6BSSeminář k bakalářské práci (B-KSB)cs3PovinnýC1 - 13ano
DTMTechnická mechanikacs (en)7Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 14 / CPP - 12ano
BUMÚvod do materiálových věd a inženýrstvícs (en)6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
3. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
5AZAngličtina - základní zkouškaen6Povinně volitelnýzkZ - 1angličtinaano
7AZAngličtina - zkouška B1en6Povinně volitelnýzkZ - 1angličtinaano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
angličtina 1 A4, A6
angličtina 1 A3, A5
angličtina 1 A4, A6
angličtina 1 A3, A5
angličtina 1 5AZ, 7AZ
1 1 5KS, 5KS-A
2 1 6MS, 6SR