prof. RNDr.

Tomáš Šikola

CSc.

FSI, ÚFI – ředitel ústavu

+420 54114 2707
sikola@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.

Tvůrčí aktivity

 • BÁBOR, P.; ČECHAL, J.; ŠIKOLA, T.: Ježek; Ultravakuová aparatura pro přípravu nanostruktur metodou MBE. A2/518. (funkční vzorek)
  Detail

 • SPOUSTA, J.; URBÁNEK, M.; ŠIKOLA, T.; CHMELÍK, R.: Plošný spektrofotometr; Zobrazovací in situ reflektometr. A2/518. (funkční vzorek)
  Detail

 • KOLÍBAL, M.; ŠIKOLA, T.: Iontová optika; Iontově-optický systém pro ToF-LEIS spektrometr. A2/518. URL: http://www.physics.fme.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
  http://www.physics.fme.vutbr.cz/, počet stažení: 2
  Detail

 • URBÁNEK, M.; UHLÍŘ, V.; SPOUSTA, J.; ŠIKOLA, T.: Aparatura na měření GMR; Aparatura pro měření magnetotransportních vlastností tenkých vrstev a nanostruktur. A2/518. URL: http://www.physics.fme.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
  http://www.physics.fme.vutbr.cz/, počet stažení: 2
  Detail

 • POLČÁK, J.; BÁBOR, P.; ŠIKOLA, T.; ČECHAL, J.: Manipulátor XPS; Počítačově řízený UHV manipulátor pro automatické měření spekter XPS. A2/518. URL: http://www.physics.fme.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
  http://www.physics.fme.vutbr.cz/, počet stažení: 2
  Detail

 • MACH, J.; ŠIKOLA, T.: Zdroj atomů vodíku.; Termální disociační zdroj atomů vodíku. A2/518. URL: http://www.physics.fme.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
  http://www.physics.fme.vutbr.cz/, počet stažení: 2
  Detail

 • PRŮŠA, S.; BÁBOR, P.; KOLÍBAL, M.; DUDA, R.; ŠIKOLA, T.: Zařízení SIMS TOF-LEIS; SIMS TOF-LEIS hloubkový profilometr s nanometrovým rozlišením. A2/518. URL: http://www.physics.fme.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
  http://www.physics.fme.vutbr.cz/, počet stažení: 2
  Detail

 • ŠKODA, D.; OSTŘÍŽEK, P.; MINARIKOVÁ, M.; ŠIKOLA, T.: Aparatura na výrobu nanovláken; Aparatura na výrobu kovových nanovláken. A2/518. URL: http://www.physics.fme.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
  http://www.physics.fme.vutbr.cz/, počet stažení: 2
  Detail

 • POTOČEK, M.; BÁBOR, P.; ŠIKOLA, T.: TDS; Termální desorpční spektroskopie (TDS). A2/518. URL: http://www.physics.fme.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
  http://www.physics.fme.vutbr.cz/, počet stažení: 2
  Detail

 • VOBORNÝ, S.; POKORNÝ, J.; JÁNSKÝ, P.; ŠIKOLA, T.: Wienův filtr; Wienův filtr - zařízení pro hmotnostní selekci iontových svazků. A2/518. URL: http://www.physics.fme.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
  http://www.physics.fme.vutbr.cz/, počet stažení: 1
  Detail

 • NOVÁČEK, Z.; NEUMAN, J.; ŠIKOLA, T.; KALOUSEK, R.; ZLÁMAL, J.: Piezo posuvy; UHV rotační piezo posuv. A2/518. URL: http://physics.fme.vutbr.cz/ufi.php?Id=1852. (funkční vzorek)
  http://physics.fme.vutbr.cz/ufi.php?Id=1852, počet stažení: 3
  Detail

 • BÁBOR, P.; DUDA, R.; ŠIKOLA, T.; PAVERA, M.; POLČÁK, J.: Software pro SIMS, LEIS a XPS; IonProfile. Laboratoř 518. URL: http://physics.fme.vutbr.cz/ufi.php?Action=0&Id=1854. (software)
  http://physics.fme.vutbr.cz/ufi.php?Action=0&Id=1854, počet stažení: 2
  Detail

 • MACH, J.; ŠIKOLA, T.: Efuzní cela (Ag); Efuzní cela-zdroj atomů o termální energii (Ag). A2/518. URL: http://www.physics.fme.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
  http://www.physics.fme.vutbr.cz/, počet stažení: 1
  Detail

 • PÁLENÍČEK, M.; WERTHEIMER, P.; ŠULC, D.: SWA-OISF; Zařízení na analýzu křemíkových desek. On Semiconductor, Rožnov pod Radhoštěm. (funkční vzorek)
  Detail

 • NOVÁČEK, Z.; PAVERA, M.; ŠIKOLA, T.; KVAPIL, M.: Měřič piezoposuvů; Systém pro charakterizaci a optimalizaci piezomotorů. A2/518. URL: http://surfaces.fme.vutbr.cz/laboratories/developed-instruments/2013-06/. (funkční vzorek)
  http://surfaces.fme.vutbr.cz/laboratories/developed-instruments/2013-06/, počet stažení: 1
  Detail

 • WERTHEIMER, P.; ŠULC, D.; NOVÁČEK, Z.; PAVERA, M.; NEUMAN, J.; ŠIKOLA, T.: předzesilovač; Předzesilovač signálu z křemenné ladící vidličky. A2/518. URL: http://surfaces.fme.vutbr.cz/laboratories/developed-instruments/2013-04/. (funkční vzorek)
  http://surfaces.fme.vutbr.cz/laboratories/developed-instruments/2013-04/, počet stažení: 1
  Detail

 • VOBORNÝ, S.; HORKÝ, M.; ŠIKOLA, T.: Colutron; Iontový zdroj typu Colutron. A2/518. URL: http://surfaces.fme.vutbr.cz/laboratories/developed-instruments/2013-08/. (funkční vzorek)
  http://surfaces.fme.vutbr.cz/laboratories/developed-instruments/2013-08/, počet stažení: 1
  Detail

 • DVOŘÁK, P.; JAKUB, Z.; ŠAMOŘIL, T.; ŠIKOLA, T.: hroty; Sondy pro rastrovací optickou mikroskopii v blízkém poli. A2/518. URL: http://surfaces.fme.vutbr.cz/laboratories/developed-instruments/2013-09/. (funkční vzorek)
  http://surfaces.fme.vutbr.cz/laboratories/developed-instruments/2013-09/, počet stažení: 1
  Detail

 • WERTHEIMER, P.; ŠULC, D.; NOVÁČEK, Z.; PAVERA, M.; NEUMAN, J.; ŠIKOLA, T.: HV zesilovač; Vysokonapěťový zesilovač a lineární nízkošumový zdroj. A2/518. URL: http://surfaces.fme.vutbr.cz/laboratories/developed-instruments/2013-03/. (funkční vzorek)
  http://surfaces.fme.vutbr.cz/laboratories/developed-instruments/2013-03/, počet stažení: 1
  Detail

 • PROCHÁZKA, P.; MACH, J.; ŠIKOLA, T.: Transport-station; Měřicí stanice transportních vlastností. FSI, A2/518. URL: http://surfaces.fme.vutbr.cz/laboratories/developed-instruments/transport-measurement-setup/. (funkční vzorek)
  http://surfaces.fme.vutbr.cz/laboratories/developed-instruments/transport-measurement-setup/, počet stažení: 1
  Detail

 • DVOŘÁK, P.; LIGMAJER, F.; ŠIKOLA, T.: Sestava Nanonics; Zařízení pro optickou spektroskopii. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. URL: http://surfaces.fme.vutbr.cz/laboratories/developed-instruments/2014-09/. (funkční vzorek)
  http://surfaces.fme.vutbr.cz/laboratories/developed-instruments/2014-09/, počet stažení: 1
  Detail

 • NOVÁČEK, Z.; PAVERA, M.; NEUMAN, J.; WERTHEIMER, P.; ŠULC, D.; ŠIKOLA, T.: Vzduchové SPM; Vzduchové SPM. Laboratoře ÚFI, FSI VUT v Brně. URL: http://surfaces.fme.vutbr.cz/laboratories/developed-instruments/2014-04/. (funkční vzorek)
  http://surfaces.fme.vutbr.cz/laboratories/developed-instruments/2014-04/, počet stažení: 1
  Detail

 • NOVÁČEK, Z.; PAVERA, M.; NEUMAN, J.; ŠIKOLA, T.: piezomotor; piezomotor, impact drive. Laboratoře ÚFI, FSI VUT v Brně. URL: http://surfaces.fme.vutbr.cz/laboratories/developed-instruments/2014-05/. (funkční vzorek)
  http://surfaces.fme.vutbr.cz/laboratories/developed-instruments/2014-05/, počet stažení: 1
  Detail

 • SCHÁNILEC, V.; NOVÁČEK, Z.; PAVERA, M.; WERTHEIMER, P.; ŠULC, D.; NEUMAN, J.; ŠIKOLA, T.: leptač hrotů; Zařízení pro leptání hrotů. Laboratoře ÚFI, FSI VUT v Brně. URL: http://surfaces.fme.vutbr.cz/laboratories/developed-instruments/2014-06/. (funkční vzorek)
  http://surfaces.fme.vutbr.cz/laboratories/developed-instruments/2014-06/, počet stažení: 1
  Detail

 • BÁBOR, P.; DUDA, R.; PRŮŠA, S.; POTOČEK, M.; ŠIKOLA, T.: SARS; Sestava VUT TOF-SARS pro detekci vodíku. Laboratoř povrchů a tenkých vrstev, A2/518, Technická 2, Brno. URL: http://surfaces.fme.vutbr.cz/laboratories/developed-instruments/2014-10/. (funkční vzorek)
  http://surfaces.fme.vutbr.cz/laboratories/developed-instruments/2014-10/, počet stažení: 1
  Detail

 • PAVERA, M.; NOVÁČEK, Z.; DAO, T.; WERTHEIMER, P.; ŠULC, D.; NEUMAN, J.; ŠIKOLA, T.: LT UHV STM; Nízkoteplotní ultravakuový mikroskop STM. A2/518. URL: http://surfaces.fme.vutbr.cz/laboratories/developed-instruments/2015-02/. (funkční vzorek)
  http://surfaces.fme.vutbr.cz/laboratories/developed-instruments/2015-02/, počet stažení: 1
  Detail

 • PAVERA, M.; NOVÁČEK, Z.; WERTHEIMER, P.; ŠULC, D.; ŠIKOLA, T.: Stick-slip SPM motor; Stick-slip piezoelektrický motor. A2/518. URL: http://surfaces.fme.vutbr.cz/laboratories/developed-instruments/2015-01/. (funkční vzorek)
  http://surfaces.fme.vutbr.cz/laboratories/developed-instruments/2015-01/, počet stažení: 1
  Detail

 • ROVENSKÁ, K.; KEPIČ, P.; LIGMAJER, F.; DVOŘÁK, P.; ŠIKOLA, T.: MetalMeta; Technologie přípravy kovových optických metapovrchů na transparentních nevodivých substrátech. CEITEC VUT. URL: http://surfaces.fme.vutbr.cz/laboratories/developed-instruments/2019-meta/. (funkční vzorek)
  http://surfaces.fme.vutbr.cz/laboratories/developed-instruments/2019-meta/, počet stažení: 0
  Detail

 • ROVENSKÁ, K.; HRTOŇ, M.; KEPIČ, P.; LIGMAJER, F.; DVOŘÁK, P.; ŠIKOLA, T.: DIEL-META; Výroba a optimalizace dielektrických metačoček. CEITEC VUT, Purkyňova 123, Brno-Medlánky, 612 00. URL: http://surfaces.fme.vutbr.cz/laboratories/developed-instruments/focusing-lens-as-a-dielectric-metasurface/. (funkční vzorek)
  http://surfaces.fme.vutbr.cz/laboratories/developed-instruments/focusing-lens-as-a-dielectric-metasurface/, počet stažení: 0
  Detail

 • BABOCKÝ, J.; DVOŘÁKOVÁ, H.; FIALA, J.; HRABOVSKÝ, M.; LÁZNIČKA, J.; LOPOUR, F.; MAŇÁSEK, J.; MARŠÍK, J.; ČÍŽEK, M.; HOLÁ, M.; LAZAR, J.; ŘEŘUCHA, Š.; ŠIKOLA, T.: Lithograph L1000; Funkční prototyp elektronového litografu o energii 80 keV. TESCAN Brno s.r.o.. (prototyp)
  Detail

 • ČERVINKA, O.; ROVENSKÁ, K.; LIGMAJER, F.; ŠIKOLA, T.: META-ColorFilter; Ovládání polarizace pomocí dielektrického metapovrchu. CEITEC VUT, Purkyňova 123, Brno-Medlánky, 612 00. (funkční vzorek)
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.