prof. RNDr.

Tomáš Šikola

CSc.

FSI, ÚFI – ředitel ústavu

+420 54114 2707
sikola@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.

Projekty

 • 2024

  CHIPS of Europe - Creating Higher Education-Industry Programmes for the Semiconductor Industry of Europe, zahájení: 01.06.2024, ukončení: 31.05.2028
  Detail

  Hybrid full-space metalens for ultraviolet light, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

  Reconfigurable lithography-free integrated metasurface with low losses, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

 • 2023

  Příprava a charakterizace nanostruktur s potenciálním uplatněním v nanoelektronice, nanofotonice, spintronice a bio-senzorice., zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

  Nanotechnologies and novel materials II., zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

  Tunable beam steering by phase-change material metasurfaces, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

  2D monokrystaly typu „MXenes“, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

  FW06010396, Čtyřdimenzionální rastrovací transmisní elektronová mikroskopie ve FIB-SEM zařízení, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2024
  Detail

 • 2022

  Direct growth and characterization of 2D single crystal of MXenes., zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2021

  Diffractive beam splitter: a dielectric optical metasurface, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  TH71020004, Synthesis and characterization of novel 2D hybrid materials for (flexible solid-state) supercapacitors, zahájení: 01.04.2020, ukončení: 31.03.2023
  Detail

  Příprava nano- a mikrostruktur pro plazmoniku a spintroniku a studium jejich vlastností: etapa II, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Nanotechnologies and novel materials I., zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Localized plasmon-enhanced absorption upon strong coupling, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2019

  Synthesis of New Topological Insulator Thin Films, Nanostructured Topological Insulators andTopological Superconductors, zahájení: 01.04.2019, ukončení: 31.03.2019
  Detail

  Tři nové oblasti plazmoniky: amalgam jako nový materiál pro plazmoniku, vliv substrátu luminiscentního ve viditelné oblasti a srovnání polykrystalického a monokrystalického kovu , zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Artificial arrays of magnetic nanostructures as a tool to probe exotic properties of matter, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

 • 2018

  Strengthening Nanoscience and Nanotechnology Research at CEITEC, zahájení: 01.09.2018, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Spektrální a prostorové mapování vlastností lokalizovaných plazmonických rezonancí v nanostrukturách zesilujících elektrické a magnetické pole, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Functional metal-organic coordination network on graphene, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  AMANT: Advanced Materials and Nanotechnologies, zahájení: 01.07.2017, ukončení: 31.10.2022
  Detail

  Synthesis of New Topological Insulator Thin Films, Nanostructured Topological Insulators and Topological Superconductors Synthesis of New Topological Insulator Thin Films, Nanostructured Topological Insulators and Topological Superconductors Synthesis of New Topological Insulator Thin Films, Nanostructured Topological Insulators and Topological Superconductors, zahájení: 01.06.2017, ukončení: 31.05.2020
  Detail

  Back for the Future, zahájení: 01.06.2017, ukončení: 01.05.2018
  Detail

  Zvýšení excelence v oblasti nanofotoniky a nanoelektroniky (AFNano), zahájení: 01.05.2017, ukončení: 01.11.2017
  Detail

  Plasmon-enhanced Terahertz Electron Paramagnetic Resonance , zahájení: 01.04.2017, ukončení: 30.06.2021
  Detail

  Nanoscale morphology for targeted molecular , zahájení: 01.04.2017, ukončení: 31.03.2020
  Detail

  Nanotechnologies and Novel Materials II., zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  Modifying graphene electronic structure by atoms and nanoparticles , zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Příprava a výzkum vlastností nano- a mikrostruktur, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  Vliv materiálu katalytické částice na růst a morfologii germaniových nanodrátů, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Spektrální a prostorové mapování vlastností lokalizovaných plazmonických rezonancí v Babinetovsky komplementárních kovových nanostrukturách , zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Nanotechnologies and Novel Materials I., zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  TH02020926, Experimentální vývoj MOCVD aparatur pro vysokoteplotní růst A(III)B(V) polovodičů a aplikovaný výzkum růstu metal-nitridových epitaxních tenkých vrstev , zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  GF17-33767L, Platforms for nanopore membrane sensing, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  Time and space resolved dynamics of functional metamagnetic nanostructures across the phase transformation, zahájení: 01.04.2016, ukončení: 31.03.2019
  Detail

  Advanced Materials and Nanosciences, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  Plazmonika a elektrochemie pro biodetekci, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  GA15-21581S, Ovládání a aplikace plazmonických interferenčních obrazců, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  TH01011284, Nové polovodičové materiály a součástky s velkou šířkou zakázaného pásu, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Modifikované Schottkyho solární články s grafenovou vrstvou , zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Příprava polovodičových nanovláken s odlišnou morfologií a měření jejich transportních vlastností, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Příprava a výzkum vlastností nano- a mikrostruktur, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  Pokročilé nanotechnologie a materiály, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Vývoj zařízení, elektroniky a softwaru pro pokročilé techniky mikroskopie atomárních sil, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  7E12087, Universal SEM as a multi-nano-analytical tool (UNIVSEM), zahájení: 01.04.2012, ukončení: 31.03.2015
  Detail

  TE01020233, Platforma pokročilých mikroskopických a spektroskopických technik pro nano a mikrotechnologie, zahájení: 01.03.2012, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  GAP102/12/1881, Mapování lokalizovaných plazmonových rezonancí na nanoanténách, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Studium plazmonických vlastností interferenčních struktur, nanočástic a nanoantén, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Výroba nanosenzoru na grafitových/grafenových vrstvách a měření jeho transportních vlastností, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Nanotechnologie pro plazmoniku a spintroniku , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  FR-TI2/736, Modulární rastrovací elektronový mikroskop, zahájení: 01.04.2010, ukončení: 31.05.2014
  Detail

  Nano- a mikrostruktury pro plazmoniku a spintroniku, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Příprava a studium uspořádaných a neuspořádaných Ga a GaN nanostruktur, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  Rozvoj základních a pokročilých fyzikálních laboratoří s přesahem do oblasti nanotechnologií, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2008

  2E08017, Postupy a metody pro zvýšení počtu pracovníků ve vědě a výzkumu, zahájení: 01.03.2008, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  Modernizace výukových fyzikálních experimentů, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2007

  KAN400100701, Funkční hybridní nanosystémy polovodičů a kovů s organickými látkami (FUNS), zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2006

  GEFON/06/E001, Spinově závislý transport a elektronové korelace v nanostrukturách, zahájení: 01.09.2006, ukončení: 31.08.2009
  Detail

  LC06040, Struktury pro nanofotoniku a nanoelektroniku, zahájení: 01.03.2006, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2005

  IAA400310505, Elektrická fokusační předkoncentrace a kontinuální prvková analýza aerosolů atomovou emisní spektrometrií, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2004

  IAA1010413, Nanověda a nanotechnologie se sondovými mikroskopy: od jevů na atomární úrovni k materiálovým vlastnostem, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2002

  ME 536, Aplikace rastrovací tunelovací mikroskopie a spektroskopie pro studium atomární struktury povrchů, zahájení: 01.08.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

  GA202/02/0767, Studium ultratenkých vrstev užitím fotoelektronové spektroskopie a optické reflexe rtg. záření, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 2001

  ME 480, Aplikace rastrovací tunelovací mikroskopie a spektroskopie při studiu atomárních povrchových struktur, zahájení: 01.03.2001, ukončení: 31.12.2002
  Detail

 • 2000

  Ústav fyzikálního inženýrství, zahájení: 01.01.2000
  Detail

 • 1999

  ME 334, Syntéza epitaxních vrstev GaN pomocí monoenergetických, hmotnostně selektivních svazků o velmi nízkých energiích, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2001
  Detail

 • 1998

  GA101/98/0781, Modifikace povrchů keramik metodou iontového bombardu a depozice tenkých vrstev podporované iontovými svazky (IBAD), zahájení: 01.01.1998, ukončení: 31.12.2000
  Detail

  PG98377, Iontově svazkové technologie a analáza povrchů a tenkých vrstev, zahájení: 01.01.1998, ukončení: 31.12.1998
  Detail

 • 1996

  OK 203, Vývoj in-situ monitorovacích technik pro řízení systémů pokročilých povrchových a materiálových technologií - DISIMOT, zahájení: 01.01.1996, ukončení: 31.12.1997
  Detail