doc. Ing.

Tomáš Opravil

Ph.D.

FCH, ÚCHM – docent

+420 54114 9423
opravil@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Tomáš Opravil, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.: Pískovec - geopolymerní pojivo; Umělý pískovcový kámen na bázi geopolymerního pojiva. FCH VUT v Brně. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.; PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.: Jednošnekový extruder; Jednošnekový extruder pro anorganická pojiva. FCH VUT v Brně. (funkční vzorek)
  Detail

 • PTÁČEK, P.; HAVLICA, J.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.: Dimistroj; Aparatura pro testování katalytické účinnosti. VUT FCH, Brno.. (funkční vzorek)
  Detail

 • PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; HAVLICA, J.: Aparatura pro syntézu TiO2; Aparatura pro přípravu TiO2 srážením z plynné fáze. VUT FCH, Brno.. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.; PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.: microvawe quenching; Zařízení pro zastavení hydratace mikrovlnným ohřevem. FCH VUT v Brně. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.; OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.: MDF pružina; Pružina z MDF kompozitu. FCH VUT v Brně. (funkční vzorek)
  Detail

 • PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; ZMRZLÝ, M.; HAVLICA, J.: Trubková pec pro EGA; Trubková pec pro FT-IR analýzu plynných produktů tepelných rozkladů. Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; HAVLICA, J.: expandometr; Zařízení pro stanovení objemové roztažnosti pojiv. Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.: Výrobník pěny pro žárniny; Zařízení na přípravu pěny pro lehčení žárovzdorných hmot. Laboratoř 2030, laborator 0010. (funkční vzorek)
  Detail

 • PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.: Žárovzdorná izolace Al; Hlinito-křemičitá žárovzdorná izolace s objemovou hmotností pod 40 kg/m3. 2030. (funkční vzorek)
  Detail

 • PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.: Žárovzdorná izolace Mg; Hořečnatá žárovzdorná izolace s nízkou objemovou hmotností. 2030/4033. (funkční vzorek)
  Detail

 • PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.: Výroba PS-cihlových prvků; Technologie tepelného zpracování polystyrenem lehčených cihlených prvků. Heluz, Cihlářský průmysl v.o.s., Dolní Bukovsko 295, CZ 37365. Výrobní závod cihelny Hevlín.. (ověřená technologie)
  Detail

 • PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.; OPRAVIL, T.: Extrakční aparatura; Zařízení pro extrakci iontů kovů alkalických zemin ze silikátových a druhotných surovin s možností recyklace rozpouštědla. VUT v Brně Fakulta Chemická Laboratoř 2030. (funkční vzorek)
  Detail

 • PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; NOVOTNÝ, R.: SrA cement; Stroncium aluminátový cement. Laboratoř 2030. (funkční vzorek)
  Detail

 • PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.: Pěna SrA; Žárovzdorná izolační pěna na bázi stroncium aluminátovým cementem aktivovaných hlinitokřemičitanů. Laboratoř 2030. (funkční vzorek)
  Detail

 • PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; NOVOTNÝ, R.: Tyče; Technologie čištění válců nístěje v pecním kanálu průběžných pecí. TDK Epcos, s.r.o. Feritová 1 7815 Šumperk, CZ. (ověřená technologie)
  Detail

 • PTÁČEK, P.; SOLNÝ, T.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; YADAV, R.; HAVLICA, J.: Feritový reor; Chemický reaktor s magnetickým polem stabilizovaným ložem nosiče katalyzátoru. Budova FCH (Purkyňova 118) lab. 2030.. (funkční vzorek)
  Detail

 • NOVOTNÝ, R.; OPRAVIL, T.; ŠVEC, J.: Plynotěsná míchačka; Plynotěsná průplachová míchačka. Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • KALINA, L.; BÍLEK, V.; KOPLÍK, J.; NOVOTNÝ, R.; MONČEKOVÁ, M.; OPRAVIL, T.: ZD-AA-SC; Zámková dlažba z alkalicky aktivovaného betonu na bázi vysokopecní strusky a cementářských odprašků. Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • KALINA, L.; BÍLEK, V.; KOPLÍK, J.; NOVOTNÝ, R.; MONČEKOVÁ, M.; OPRAVIL, T.: ŽPSV 110/O-AAS; Výroba prvků dělících stěn z alkalicky aktivovaného betonu. ŽPSV a.s., závod Uherský Ostroh Veselská 911 Uherský Ostroh, 68724. (ověřená technologie)
  Detail

 • KALINA, L.; BÍLEK, V.; KOPLÍK, J.; NOVOTNÝ, R.; MONČEKOVÁ, M.; OPRAVIL, T.: ŽPSV 110/O-AAM; Výroba prvků dělících stěn z bezslínkového betonu. ŽPSV a.s., závod Uherský Ostroh Veselská 911 Uherský Ostroh, 68724. (ověřená technologie)
  Detail

 • OPRAVIL, T.; KALINA, L.; BÍLEK, V.; KOPLÍK, J.; NOVOTNÝ, R.; MONČEKOVÁ, M.: Licenční smlouva - Bezcementové betony; Licenční smlouva k projektu TAČR GAMA VUT Šance. Fakulta chemická, VUT v Brně. (ostatní)
  Detail

 • OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; PTÁČEK, P.; BARTONÍČKOVÁ, E.; PALOVČÍK, J.: lepidlo na keramiku; Speciální hmota pro opravy keramických artefaktů. Produkt je umístěn v lab. anorg. materiálů na CMV FCH v Brně.. (funkční vzorek)
  Detail

 • NOVOTNÝ, R.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.: Separátor; Laboratorní magnetický separátor. Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • SOLNÝ, T.; TROJTLEROVÁ, L.; VAŘEJKA, Z.; ČERVINKA, P.; BÍLEK, V.; JANČA, M.; MARKO, M.; HAJZLER, J.: Lepidlo pro nepotravinářské využití; Lepidlo pro nepotravinářské využití. Provozovna firmy TOPCORE service s.r.o. Sušice 167, 571 01 Moravská Třebová, Česká Republika. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠVEC, J.; BARTONÍČKOVÁ, E.; OPRAVIL, T.; ŠEBL, P.; VOJTĚCH, Z.; ŠUSTEK, P.: Nový technologický postup plavení kaolinu; Nový technologický postup plavení kaolinu. Sedlecký kaolin a. s. Božičany. (ověřená technologie)
  Detail

 • ŠVEC, J.; BARTONÍČKOVÁ, E.; OPRAVIL, T.; ŠEBL, P.; VOJTĚCH, Z.; ŠUSTEK, P.: Nový technologický postup řízeného výpalu kaolinu; Nový technologický postup řízeného výpalu kaolinu. Sedlecký kaolin a. s. Božičany. (ověřená technologie)
  Detail

 • ŠVEC, J.; BARTONÍČKOVÁ, E.; OPRAVIL, T.; ŠEBL, P.; VOJTĚCH, Z.; ŠUSTEK, P.: Kerian Glaze White; Kerian Glaze White. Sedelcký kaolin a.s. Božičany. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠVEC, J.; BARTONÍČKOVÁ, E.; OPRAVIL, T.; ŠEBL, P.; VOJTĚCH, Z.; ŠUSTEK, P.: Kaolin OT 86; Kaolin OT 86. Sedelcký kaolin a.s. Božičany. (funkční vzorek)
  Detail

 • SOLNÝ, T.; OPRAVIL, T.; TROJTLEROVÁ, L.; VAŘEJKA, Z.; HAJZLER, J.; JANČA, M.; MARKO, M.: Lepidlo se zohledněním ekonomických parametrů; Lepidlo se zohledněním ekonomických parametrů výroby. TOPCORE service s.r.o. Sušice 167 571 01 Moravská Třebová Česká Republika. (funkční vzorek)
  Detail

 • SOLNÝ, T.; TROJTLEROVÁ, L.; OPRAVIL, T.; VAŘEJKA, Z.; ČERVINKA, P.: Dextrinová aditiva; Směs aditiv pro přípravu dextrinového lepidla. Výrobní závod společnosti TOPCORE service, s.r.o. Sušice 167, Moravská Třebová, 57101. (funkční vzorek)
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.