doc. Ing.

Pavel Mazal

CSc.

FSI, ÚK OTD – docent

+420 54114 3229
Pavel.Mazal@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.

Publikace

 • 2023

  MAZAL, P.; VLAŠIC, F. Nový manipulátor s obrobky pro produktivní CNC soustruhy. 2023. s. 1-6.
  Detail

  MOHAMMAD, H.; VLAŠIC, F.; ŽÁČEK, J.; MAYA, B.; MAZAL, P. Using acoustic emission for condition monitoring of the main shaft bearings in 4-point suspension wind turbine drivetrains. Nondestructive Testing and Evaluation, 2023, roč. 23 Nov 202, č. 23 Nov 2023, ISSN: 1058-9759.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  VLAŠIC, F.; MAZAL, P. Počítačové simulace na digitálním dvojčeti. 2023. s. 1-23.
  Detail

  MOHAMMAD, H.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; MAYA, B. Active Monitoring of RCF in Toroidal Bearings using Acoustic Emission. In Proceedings of the 5th International Conference on Maintenance, Condition Monitoring and Diagnostics 2021. 1. Springer Singapore, 2023. s. 73-81. ISBN: 978-981-99-1988-8.
  Detail | WWW

 • 2022

  GRUM, J.; MAZAL, P. Acoustic emission material testing and process monitoring in engineering. Ljubljana: University of Ljubljana, 2022. 556 s. ISBN: 978-961-94680-5-0.
  Detail

 • 2021

  MAZAL, P. a kol. Aplikace metody akustické emise pro identifikaci úniků z pneumatických systémů dopravních prostředků. 2021. s. 1-13.
  Detail

  KOPEC, B.; MAZAL, P. Zkoušení radiografické. NDT příručky. NDT příručky. Brno: VUT v Brně a Česká společnost pro NDT, 2021. 450 s. ISBN: 978-80-214-5984-7.
  Detail

  MAZAL, P. Nový manipulátor s obrobky pro produktivní CNC soustruhy. Brno: VUT v Brně, 2021. s. 1-7.
  Detail

  MAZAL, P.; PAPAJ, L.; VLAŠIC, F. Modernizace zkušebních zařízení R-mat s využitím kombinace diagnostických metod. Defektoskopie 2021. sborníky. Brno: Česká společnost pro NDT a VUT v Brně, 2021. s. 43-52. ISBN: 978-80-214-5988-5.
  Detail

  SKŘIVÁNKOVÁ, V.; VLAŠIC, F.; VAVERKA, O.; MAZAL, P. Influence of Surface Finishing to Fatigue Process in Additive Material. 2021. s. 1-9.
  Detail

  MOHAMMAD, H.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F. Active Monitoring of RCF in Toroidal Bearings Using Acoustic Emission Technique. University of Oulu - Finnish Maintenance Society (Promaint)., 2021.
  Detail | WWW

  MOHAMMAD, H.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F. Condition monitoring of toroidal bearing using acoustic emission technique. Prague: ČNDT, 2021. s. 40-47.
  Detail | WWW

  VLAŠIC, F.; MOHAMMAD, H.; MAZAL, P. Analýza zatížení působících na části mechanismu vyvíjeného manipulátoru. 2021. s. 1-17.
  Detail

  MAZAL, P.; PAPAJ, L.; VLAŠIC, F. Modernizace zařízení pro zkoušky kontaktní únavy. 2021. s. 1-23.
  Detail

 • 2020

  MAZAL, P.; NEUGEBAUER, J.; KOPEC, B. Výrobní technologie a typické vady výrobků. NDT příručky. NDT příručky. Brno: VUT v Brně - VUTIUM, 2020. 226 s. ISBN: 978-80-214-5878-9.
  Detail

  NOHÁL, L.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; SVOBODOVÁ, M. Acoustic Emission Response to Erosion-Corrosion and Creep Damage in Pipeline Systems. Procedia Structural Integrity, 2020, roč. 23, č. 1, s. 227-232. ISSN: 2452-3216.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  NOHÁL, L.; MAZAL, P. Databáze signálů AE vyvolaných erozně-korozními procesy a creepem. 2020. s. 1-15.
  Detail

  VLAŠIC, F.; MAZAL, P. Dlouhodobé zkoušky pneu-pohonů (pokr.) Ověření funkce laboratorní detekční jednotky. 2020. s. 1-18.
  Detail

  MAHMOUD, H.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F. Detecting Pneumatic Actuator leakage using acoustic emission monitoring. INSIGHT, 2020, roč. 62, č. 1, s. 22-26. ISSN: 1354-2575.
  Detail | WWW

 • 2019

  MAZAL, P.; MAHMOUD, H.; VLAŠIC, F. Diagnostics of the function of pneumatic actuators using acoustic emission. Badania Nieniszczace i Diagnostyka, 2019, roč. 2019, č. 4, s. 26-28. ISSN: 2451-4462.
  Detail | WWW

  BUKÁČEK, V.; VLAŠIC, F.; MAHMOUD, H.; MAZAL, P. PROVOZNÍ A LABORATORNÍ ZKOUŠKY PNEUMATICKÝCH POHONŮ. Brno: VUTIUM, ČNDT, 2019. s. 9-19.
  Detail

  FIALA, J.; MAZAL, P.; SKŘIVÁNKOVÁ, V.; MAHMOUD, H. MAGICKÝ SEDMIÚHELNÍK ÚNAVY ANEB ÚNAVA JE BIMODÁLNÍ PROCES. Brno: VUTIUM, ČNDT, 2019. s. 21-32.
  Detail

  HLOŽEK, J.; MAZAL, P.; NOHÁL, L. ZMĚNY SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE V DŮSLEDKU DYNAMICKÉHO ZATĚŽOVÁNÍ LOŽISKOVÉ OCELI 100Cr6. Brno: VUTIUM, ČNDT, 2019. s. 33-40.
  Detail

  MOHAMMAD, H.; MAZAL, P.; NOHÁL, L. ACTIVE DIAGNOSIS OF TOROIDAL BEARINGS USING ACOUSTIC EMISSION TECHNIQUE. In Defektoskopie 2019. Brno: VUT v Brně, 2019. s. 87-92. ISBN: 978-80-214-5799-7.
  Detail

  VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; MAHMOUD, H.; SVOBODOVÁ, M. Acoustic Emission Signal Analysis of Steam Piping Materials under Creep Damage Conditions. 15th International Symposium on Nondestructive Characterization of Materials. ASNT, 2019. s. 1-11.
  Detail | WWW

  MAHMOUD, H.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F. Relationship between acoustic emission signal and loads on pneumatic cylinders. Nondestructive Testing and Evaluation, 2019, roč. 2019, č. 34, s. 222-238. ISSN: 1477-2671.
  Detail | WWW

  VLAŠIC, F.; MAHMOUD, H.; MAZAL, P. PROVOZNÍ A LABORATORNÍ ZKOUŠKY PNEUMATICKÝCH POHONŮ. In Defektoskopie 2019. Brno: VUT v Brně, 2019. s. 9-19. ISBN: 978-80-214-5799-7.
  Detail

  VLAŠIC, F.; MAZAL, P. ANALÝZA SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE Z CREEPOVÉHO POŠKOZOVÁNÍ VZORKŮ PAROVODNÍHO POTRUBÍ. In Defektoskopie 2019. Brno: VUT v Brně, 2019. s. 165-175. ISBN: 978-80-214-5799-7.
  Detail

  MAHMOUD, H.; VLAŠIC, F.; MOHAMMAD, H.; MAZAL, P. Leakage Analysing for Pneumatic Circuit of Bus Door Using Acoustic Emission. CONFERENCE PROCEEDINGS 60th International Conference of Machine Design Departments. Brno Universtiy of Technology, 2019. s. 65-68.
  Detail | WWW

 • 2018

  KRATOCHVÍLOVÁ, V.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; PALOUŠEK, D.; PANTĚLEJEV, L. Analysis of fatigue processes of SLM materials by acoustic emission. International Journal of Microstructure and Materials Properties, 2018, roč. 17, č. 3, s. 193-205. ISSN: 1741-8410.
  Detail | WWW

  RICHTER, V.; MAHMOUD, H.; MAZAL, P.; SKŘIVÁNKOVÁ, V. The Parameters of Acoustic Emission Signal Proposed to Identification of Damaged and Undamaged Cylinders. European Conference on Acoustic Emission (EWGAE) 2018. Senlis, France: CETIM, 2018. s. 1-13.
  Detail | WWW

  VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; NOHÁL, L. Konstrukce zkušebního zařízení pro určení funkčních charakteristik toroidních ložisek. Brno: VUT v Brně, 2018. s. 1-12.
  Detail

  VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; NOHÁL, L.; MAHMOUD, H. Studie metod zkoušení a analýzy valivých kontaktů. Brno: VUT v Brně, 2018. s. 1-12.
  Detail

  MAZAL, P. Nový systém bezdemontážní diagnostiky pneumatických a hydraulických komponent. Brno: VUT v Brně, 2018. s. 1-6.
  Detail

  MAZAL, P. Výroční zpráva o řešení projektu TA ČR TH 02010306. Brno: VUT v Brně, 2018. s. 1-5.
  Detail

  MAZAL, P. Výzkum a vývoj toroidních ložisek s plným počtem valivých těles do vnějšího průměru 400 mm - výroční zpráva. Brno: VUT v Brně, 2018. s. 1-4.
  Detail

  KRATOCHVÍLOVÁ, V.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; KOUTNÝ, D. FATIGUE PROPERTIES OF ADDITIVELY MANUFACTURED COPPER ALLOY. In Metal 2017 - 26th Internation Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings. TANGER LTD., 2018. s. 1593-1598. ISBN: 9788087294796.
  Detail

  MAHMOUD, H.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F. Метод акустической эмиссии для неразрушающего контроля пневматических цилиндров. NDT world, 2018, roč. 21, č. 4, s. 64-67. ISSN: 1609-3178.
  Detail | WWW

  SKŘIVÁNKOVÁ, V.; VLAŠIC, F.; SUCHÝ, J.; PALOUŠEK, D.; MAZAL, P. STUDY OF FATIGUE LOADING OF THE SLM AND CAST MATERIAL BY ACOUSTIC EMISSION METHOD. In Metal 2018 - 27th Internation Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings. Ostrava-Zabreh: TANGER LTD., 2018. s. 1345-1350. ISBN: 9788087294840.
  Detail | WWW

  SKŘIVÁNKOVÁ, V.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; PALOUŠEK, D. Acoustic Emission Response to Fatigue Damage of Additively Produced and Cast Materials. In 12th European conference on Non-Destructive Testing. Gothenburg, Sweden: Sweden MEETX AB l Ref. ECNDT2018, 2018. s. 1-7. ISBN: 978-91-639-6217-2.
  Detail | WWW

  MAHMOUD, H.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P. Damage Detection for Linear Pneumatic Actuators using Acoustic Emission. Conference Proceedings Ewgae 2018. Senlis, France: CETIM, 2018. s. 1-8.
  Detail | WWW

  MAHMOUD, H.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; NOHÁL, L. Leakage Detection for Pneumatic Circle of Bus Door Using Acoustic Emission and other NDT Methods. In Defektoskopie 2018 / NDE for Safety 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně ve spolupráci s Českou společností pro NDT, z.s., 2018. s. 67-77. ISBN: 978-80-214-5684-6.
  Detail | WWW

  SKŘIVÁNKOVÁ, V.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P. ODEZVA AKUSTICKÉ EMISE NA ÚNAVOVÉ POŠKOZOVÁNÍ ADITIVNĚ VYROBENÉHO A ODLITÉHO MATERIÁLU. In Defektoskopie 2018 / NDE for Safety 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně ve spolupráci s Českou společností pro NDT, z.s., 2018. s. 277-285. ISBN: 978-80-214-5684-6.
  Detail | WWW

  FIALA, J.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; SKŘIVÁNKOVÁ, V. KOERCITIVNÍ SÍLA A ÚNAVA FEROMAGNETICKÉHO MATERIÁLU. In Defektoskopie 2018 / NDE for Safety 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně ve spolupráci s Českou společností pro NDT, z.s., 2018. s. 203-208. ISBN: 978-80-214-5684-6.
  Detail | WWW

  VLAŠIC, F.; NOHÁL, L.; MAZAL, P. Měření a detekce úniku tlakového vzduchu a dalších technických plynů. Brno: 2018. s. 1-10.
  Detail

  RICHTER, V; MAZAL, P.; MAHMOUD, H.; SKŘIVÁNKOVÁ, V. Parameters of Acoustic Emission Signal Proposed to Identification of Damaged and Undamaged Cylinders. 33rd European Conference on Acoustic Emission (EWGAE). 1. SENLIS, France: CETIM Senlis, 2018. s. 51-63.
  Detail | WWW

 • 2017

  MAZAL, P.; MAHMOUD, H.; VLAŠIC, F. CONDITION MONITORING OF PNEUMATIC CYLINDERS BY ACOUSTIC EMISSION. In APPLICATION OF CONTEMPORARY NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING. Ljubljana, Slovenija: University of Ljubljana, 2017. s. 231-238. ISBN: 978-961-93537-3-8.
  Detail

  MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; KRATOCHVÍLOVÁ, V. Vysokocyklová únava vybraných materiálů pro axiální ložiska. Brno: VUT v Brně, 2017. s. 1-13.
  Detail

  RICHTER, V.; MAZAL, P.; NOHÁL, L. Identifikace typu poškození pneumatických pohonů typu PB. Brno: VUT v Brně, 2017. s. 1-36.
  Detail

  VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; MAHMOUD, H.; KRATOCHVÍLOVÁ, V. Srovnávací databáze limitních parametrů signálu AE a ověření funkčnosti systému. 2017. s. 1-16.
  Detail

  BUKÁČEK, V.; MAZAL, P.; JÁNA, M.; KOULA, V.; VLAŠIC, F. Závěrečná zpráva o realizaci projektu TA04011374 za rok 2017. Polička: TA ČR, 2017. s. 1-25.
  Detail

  MAZAL, P.; NOHÁL, L.; VLAŠIC, F. Porovnání aktivity emisních událostí AE z laboratorních experimentů - creep a reálného potrubního systému. Brno: VUT v Brně, 2017. s. 1-11.
  Detail

  MAHMOUD, H.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; NOHÁL, L.; KRATOCHVÍLOVÁ, V. ANALYSIS OF PNEUMATIC CYLINDER DAMAGE BY ACOUSTIC EMISSION METHOD. In Defektoskopie 2017 (NDE for Safety). první. Brno: VUT v Brně ve spolupráci s ČNDT, 2017. s. 151-161. ISBN: 978-80-214-5554-2.
  Detail

  MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; DOČKAL, K. Systémová analýza tribologických faktorů v podmínkách valivého kontaktu. Brno: VUT v Brně, 2017. s. 1-17.
  Detail

  MAHMOUD, H.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P. Application of Acoustic Emission Method to Diagnose Damage in Pneumatic Cylinders. In First World Congress on Condition Monitoring. 1st. UK, Northampton: BINDT, 2017. s. 858-868. ISBN: 9781510844759.
  Detail | WWW

  KRATOCHVÍLOVÁ, V.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; PALOUŠEK, D. Fatigue Behaviour Evaluation of Additively and Conventionally Produced Materials by Acoustic Emission Method. In 2nd International Conference on Structural Integrity, ICSI 2017, 4-7 September 2017. Procedia Structural Integrity. Funchal, Madeira, Portugal: Elsevier B.V., 2017. s. 393-400. ISSN: 2452-3216.
  Detail | WWW

  MAHMOUD, H.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; JÁNA, M. Leakage Analysis of Pneumatic Cylinders Using Acoustic Emission. INSIGHT, 2017, roč. 59, č. 9, s. 500-505. ISSN: 1354-2575.
  Detail | WWW

  FIALA, J.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; KRATOCHVÍLOVÁ, V. Sledování strukturních změn, vyvolaných cyklickým zatěžováním oceli 15Ch2NMFA, pomocí rentgenové difrakce a měření koercitivní síly. In Defektoskopie 2017 (NDE for Safety). první. Brno: VUT v Brně ve spolupráci s ČNDT, z.s., 2017. s. 63-70. ISBN: 978-80-214-5554-2.
  Detail

  KRATOCHVÍLOVÁ, V.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P. IDENTIFIKACE ROZVOJE ÚNAVOVÉHO POŠKOZENÍ VE SLITINÁCH CU VYROBENÝCH METODOU SLM. In Defektoskopie 2017 (NDE for Safety). první. Brno: VUT v Brně ve spolupráci s ČNDT, 2017. s. 143-150. ISBN: 978-80-214-5554-2.
  Detail

  VLAŠIC, F.; KRATOCHVÍLOVÁ, V.; MAZAL, P. Studie vlivu zušlechtění ložiskového materiálu a užití nanopovlaků na odolnost proti opotřebení a trvanlivost. Brno: VUT v Brně, 2017. s. 1-22.
  Detail

 • 2016

  MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; MAHMOUD, H.; JANA, M. The Use of Acoustic Emission Method for Diagnosis of Damage of Pneumatic Cylinders. In 19th WCNDT 2016 - World Conference on NDT. Munchen, Germany: German Society for NDT, 2016. s. 1-10. ISBN: 978-3-940283-78- 8.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; MAHMOUD, H. Use of Acoustic Emission Method for Diagnosis of Damage of Pneumatic Cylinders. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2016, roč. 2016, č. 1, s. 1-10. ISSN: 1435-4934.
  Detail | WWW

  MAZAL, P. Souhrnná zpráva o postupu řešení projektu TRIO. Brno: VUT v Brně, 2016. s. 1-6.
  Detail

  KRATOCHVÍLOVÁ, V.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P. ÚNAVOVÉ PROCESY V SELECTIVE LASER MELTING A KONVENČNĚ VYRÁBĚNÝCH MATERIÁLECH. In Defektoskopie 2016, NDE for Safety. první. Brno: Vysoké účení technické v Brně, ČNDT, 2016. s. 69-78. ISBN: 978-80-214-5422- 4.
  Detail | WWW

  JÁNA, M.; MAHMOUD, H.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F. STANOVENÍ KOEFICIENTU ODHALENÍ POŠKOZENÍ V PNEUMATICKÝCH VÁLCÍCH METODOU AKUSTICKÉ EMISE. In Defektoskopie 2016, NDE for Safety. první. Brno: Vysoké účení technické v Brně, ČNDT, 2016. s. 27-35. ISBN: 978-80-214-5422- 4.
  Detail | WWW

  ZEMANOVÁ, L.; KRATOCHVÍLOVÁ, V.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P. FATIGUE PROPERTIES OF EN AW-2618A ALUMINIUM ALLOY PRODUCED BY SELECTIVE LASER MELTING TECHNOLOGY. In Metal 2016. 1st. Tanger Ltd., 2016. s. 1583-1589. ISBN: 978-80-87294-66-6.
  Detail | WWW

  VLAŠIC, F.; KRATOCHVÍLOVÁ, V.; MAZAL, P.; PALOUŠEK, D.; KOUTNÝ, D. Fatigue Damage of Aluminium Alloy EN AW 2618A Produced by SLM Technology. In World PM2016 Proceedings. 2016. European Powder Metallurgy Associtation, 2016. s. 1-6. ISBN: 978-1-899072-48-4.
  Detail | WWW

  MAHMOUD, H.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; JÁNA, M. DAMAGE IDENTIFICATION OF PNEUMATIC COMPONENTS BY ACOUSTIC EMISSION. In 32nd European Conference on Acoustic Emission Testing. 1st edition. Brno: VUTIUM Brno, Brno University of Technology, 2016. s. 315-322. ISBN: 978-80-214-5386- 9.
  Detail | WWW

  KRATOCHVÍLOVÁ, V.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P. STUDY OF FATIGUE PROCESSES OF SELECTIVE LASER MELTING AND CONVENTIONAL PRODUCED MATERIALS. In 32nd European Conference on Acoustic Emission Testing. 1st edition. Brno: VUTIUM Brno, Brno University of Technology, 2016. s. 263-270. ISBN: 978-80-214-5386- 9.
  Detail | WWW

  KRATOCHVÍLOVÁ, V.; ZEMANOVÁ, L.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P. Study of Initial Stages of Fatigue Process in Selective Laser Melting Material Using Acoustic Emission Method. Solid State Phenomena, 2016, č. 258, s. 477-480. ISSN: 1662-9779.
  Detail | WWW

 • 2015

  MAZAL, P.; KOMENDA, L.; VLAŠIC, F.; BUKÁČEK, V.; JANA, M. New areas of application of acoustic emission method. In VIIIth Worshop NDT in Progress. první. Brno: Brno University of Technology, 2015. s. 109-118. ISBN: 978-80-214-5262- 6.
  Detail | WWW

  MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; KOULA, V. Use of acoustic emission method for identification of fatigue micro-cracks creation. Procedia Engineering, 2015, roč. 133, č. 1, s. 379-388. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  MAZAL, P.; MAHMOUD, H.; BUKÁČEK, V.; VLAŠIC, F.; JANA, M. Využití metody akustické emise pro identifikaci poškození pneumatických válců. In Defektoskopie 2015 / NDE for Safety. 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 81-90. ISBN: 978-80-214-5280- 0.
  Detail | WWW

  MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; BUKÁČEK, V.; KOMENDA, L., JÁNA, M. New areas of application of acoustic emission method. In VIIIth International Workshop NDT in Progress. 2015. Brno: Czech society for NDT, 2015. s. 109-118. ISBN: 978-80-214-5261- 9.
  Detail | WWW

  MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; BUKÁČEK, V.; M, JÁNA. New areas of application of acoustic emission method. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2015, roč. 2015, č. 10, s. 159-168. ISSN: 1435- 4934.
  Detail | WWW

  VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; BÁRTKOVÁ, D. Hodnocení raných stádií únavového poškozování využitím metody akustické emise v oblasti energetického průmyslu. All for Power, 2015, roč. 9, č. 3/ 2015, s. 98-100. ISSN: 1802- 8535.
  Detail | WWW

  MAZAL, P.; VLAŠIC, F. Hodnocení stádií únavového poškozování využitím metody akustické emise v oblasti energetického průmyslu. All for Power, 2015, roč. 9, č. 3, s. 98-100. ISSN: 1802- 8535.
  Detail | WWW

  MAZAL, P.; VLAŠIC, F. Záznam a rozbor kontinuálně snímaného signálu AE při cyklické zkoušce ocelových dílů. Brno: VUT v Brně, 2015. s. 1-24.
  Detail

  MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; LIŠKUTÍN, P. Únavové vlastnosti oceli 16 720. Brno: VUT v Brně, 2015. s. 1-30.
  Detail

  GÓRNISIEWICZ, T.; KOMENDA, L.; NOHÁL, L.; MAZAL, P. Optimization of Mixer Truck Gearbox Bearings. In Book of Proceeding of 56th International Conference of Machine Design Departments. 2015. Nitra: Publishing Center SUA Nitra, 2015. s. 29-36. ISBN: 978-80-552-1377- 4.
  Detail

  NOHÁL, L.; MAZAL, P. Monitorování stavu valivých ložisek pomocí metody akustické emise. In NDE for Safety / Defektoskopie 2015. 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně ve spolupráci s ČNDT, 2015. s. 91-94. ISBN: 978-80-214-5280- 0.
  Detail

  MAHMOUD, H.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P. SIMULATION OF OPERATIONAL LOADING OF PRESSURE EQUIPMENT BY MEANS OF NON- DESTRUCTIVE TESTING. In METAL 2015. 2015. Brno: Tanger Ltd., 2015. s. 321-327. ISBN: 978-80-87294-58- 1.
  Detail | WWW

 • 2014

  MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; BÁRTKOVÁ, D. Application of Acoustic Emission for Identification of Differences in Fatigue Damage of Selected Materials for Power Plants. Key Engineering Materials (print), 2014, roč. 627, č. 313, s. 313-316. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  NOHÁL, L.; MAZAL, P. An Evaluation of Rolling Contact Fatigue of Metallic Materials Using Acoustic Emission Method. Engineering Mechanics, 2014, roč. 21, č. 5, s. 299-304. ISSN: 1802- 1484.
  Detail | WWW

  MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; BÁRTKOVÁ, D.; KOULA, V. STUDIUM VYSOKOCYKLOVÉHO CHOVÁNÍ Cr-Ni-Mo- V OCELI S VYUŽITÍM AKUSTICKÉ EMISE. All for Power, 2014, roč. 8, č. 2, s. 153-156. ISSN: 1802- 8535.
  Detail

  MAZAL, P.; FIALA, J.; VLAŠIC, F.; KOLEGA, M.; LIŠKUTÍN, P. Mechanismus únavových procesů. All for Power, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 146-147. ISSN: 1802- 8535.
  Detail

  VLAŠIC, F.; VOLÁK, J.; NOHÁL, L.; MAZAL, P.; HORT, F. Study of Initial Stages of Fatigue Process Using Non-destructive Testing Methods. Key Engineering Materials (print), 2014, roč. 592-593, č. 553, s. 553-556. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  VLAŠIC, F.; NOHÁL, L.; MAZAL, P.; LIŠKUTÍN, P. Study of High- Cycle Fatigue Behaviour of Titanium Alloy Using Acoustic Emission Method. In Metal 2014 - 23rd International Conference on Metallurgy and Materials. 2014. Ostrava: TANGER Ltd., Ostrava, 2014. s. 1423-1430. ISBN: 978-80-87294-52- 9.
  Detail

  VLAŠIC, F.; BÁRTKOVÁ, D.; MAZAL, P. Identification of Acoustic Emission Sources in Early Stages of Fatigue Process of Inconel 713LC. In 31st Conference of the European Working Group on Acoustic Emission (EWGAE). 2014. Dresden, Germany: DGZfP and EWGAE, 2014. s. P3- 1 (P3-7 s.)ISBN: 978-3-940283-63- 4.
  Detail

  VLAŠIC, F.; BÁRTKOVÁ, D.; MAZAL, P. Assessment of Early Fatigue of Power Plant Material Using Acoustic Emission Method. In XIth European Conference on NDT - Conference proceedings. Praha: VUT v Brně, 2014. s. P04.09- 1 (P04.09-8 s.)ISBN: 978-80-214-5018- 9.
  Detail | WWW

  VLAŠIC, F.; BÁRTKOVÁ, D.; MAZAL, P. HODNOCENÍ RANÝCH STÁDIÍ ÚNAVOVÉHO POŠKOZOVÁNÍ VYUŽITÍM METODY AKUSTICKÉ EMISE V OBLASTI ENERGETICKÉHO PRŮMYSLU. In Defektoskopie 2014 - sborník příspěvků. 1. Praha: VUT v Brně, 2014. s. 147-154. ISBN: 978-80-214-5035- 6.
  Detail | WWW

  NOHÁL, L.; KOMENDA, L.; MAZAL, P. Přínos metody akustické emise pro zkoušky kontaktní únavy. In Defektoskopie 2014. 2014. Brno: VUT v Brně, ČNDT, 2014. s. 83-87. ISBN: 978-80-214-5035- 6.
  Detail

  NOHÁL, L.; KOMENDA, L.; DVOŘÁČEK, J.; MAZAL, P. Importance of Acoustic Emission Method in Evaluation of Durability of Rolling Contact. In XIth European conference on NDT. 2014. Brno: VUT v Brně, 2014. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-5018- 9.
  Detail

  NOHÁL, L.; KOMENDA, L.; DVOŘÁČEK, J.; MAZAL, P. Importance of Acoustic Emission Method in Evaluation of Durability of Rolling Contact. In 11th European Conference on Non-Destructive Testing, Volume 1 - 4. 2014. Brusel: EFNDT, 2014. s. 956-959. ISBN: 978-1-63439-504- 5.
  Detail

  VLAŠIC, F.; BÁRTKOVÁ, D.; MAZAL, P. Assessment of Early Fatigue of Power Plant Material Using Acoustic Emission Method. In 11th European Conference on Non- Destructive Testing. 2014. Brusel: EFNDT, 2014. s. 3275-3282. ISBN: 978-1-63439-504- 5.
  Detail

  BÁRTKOVÁ, D.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P. ACOUSTIC EMISSION RESPONSE DURING HIGH- CYCLE FATIGUE LOADING OF INCONEL 713LC. In Metal 2014: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials. 2014. Ostrava: Tanger Ltd., 2014. s. 1206-1211. ISBN: 978-80-87294-52- 9.
  Detail

  MAZAL, P.; NOHÁL, L.; KOMENDA, L. Diagnostics of damage development of bearings and gears by acoustic emission method. International Journal of Microstructure and Materials Properties, 2014, roč. 9, č. 3/4/5, s. 433-447. ISSN: 1741-8429.
  Detail | WWW

 • 2013

  MAZAL, P. THE CURRENT STATE OF APPLICATION OF ACOUSTIC EMISSION The curent state of application of AE in the Czech Republic. In Uporaba sodobnih neporušitvenih metod v tehniki. 1. Lubljana: University of Ljubljana, 2013. s. 17-24. ISBN: 978-961-6536-64- 6.
  Detail

  NOHÁL, L.; HORT, F.; DVOŘÁČEK, J.; MAZAL, P. An Experimental Investigation of Rolling Contact Fatigue of Steels Using Acoustic Emission Method. INSIGHT, 2013, roč. 55, č. 12, s. 665-669. ISSN: 1354- 2575.
  Detail

  NOHÁL, L.; HORT, F.; MAZAL, P. An Experimental Study on Damage Monitoring of Rolling Bearings Using Acoustic Emission Method. In The Tenth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies. Krakow: The British Institute of NDT, 2013. s. 1-9. ISBN: 978-1-901892-37- 6.
  Detail

  VLAŠIC, F.; KOULA, V.; MAZAL, P.; BÁRTKOVÁ, D. Studium vysokocyklového chování Cr-Ni-Mo- V oceli s využitím metody akustické emise. In NDE for Safety / Defektoskopie 2013. VUT v Brně a ČNDT. Brno: VUT v Brně ve spolupráci s ČNDT, 2013. s. 247-254. ISBN: 978-80-214-4799- 8.
  Detail

  NOHÁL, L.; KOMENDA, L.; MAZAL, P. Využitelnost metody akustické emise v ložiskovém průmyslu. In NDE for Safety/ Defektoskopie 2013. 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 255-260. ISBN: 978-80-214-4799- 8.
  Detail

 • 2012

  MAZAL, P.; LIŠKUTÍN, P.; VLAŠIC, F.; HORT, F. Usage of Acoustic Emission Signal and X- ray Diffraction Analysis for Detection of Microstructural Changes in Cyclically Loaded AlMg Alloys. In Nondestructive Testing of Materials and Structures. RILEM Bookseries. Istanbul, Turkey: Springer, 2012. s. 319-326. ISBN: 978-94-007-0722- 1.
  Detail

  MAZAL, P.; NOHÁL, L.; ČERNÝ, M.; ČERMÁK, J. Measurements of Acoustic Emission in Evaluating of Sap Flow in Trees. Acta Horticulturae, 2012, roč. 2012, č. 951, s. 309-315. ISSN: 0567- 7572.
  Detail

  MAZAL, P.; ČERNÝ, M.; FILÍPEK, J.; VARNER, D. Notch aspects of RSP steel microstructure. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. 40, č. 5, s. 49-60. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

  MAZAL, P.; HORT, F.; VLAŠIC, F. Acoustic Emission Diagnostics of Roller Bearings Damage. In Nondestructive Testing of Materials and Structures. Rilem Bookseries. Istanbul: Springer, 2012. s. 411-418. ISBN: 978-94-007-0722- 1.
  Detail

  MAZAL, P.; PAZDERA, L.; NOHÁL, L.; TOPOLÁŘ, L. Netradiční aplikace metody akustické emise. 2012. 2012. Brno: VUT v Brně, 2012. 102 s. ISBN: 978-80-214-4629- 8.
  Detail

  MAZAL, P. Diagnostika ložisek akustickou emisí. Praha: Business Media CZ, 2012. s. 22-22.
  Detail

  NOHÁL, L.; MAZAL, P.; SCHREIER, J. Analysis of Influence of Couplant on the Parameters of Acoustic Emission Signal. In 53rd International Conference of Machine Design Departments - Conference Proceedings. 2012. Brno: FSI VUT v Brně, 2012. s. 213-218. ISBN: 978-80-214-4533- 8.
  Detail

  HORT, F.; MAZAL, P. Application of acoustic emission for monitoring of bearing lifetime. TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, 2012, roč. 5, č. 1, s. 65-72. ISSN: 1802- 971X.
  Detail

  VLAŠIC, F.; KOULA, V.; MAZAL, P.; GEJDOŠ, P. Monitorování plastické deformace v raných stádiích únavového procesu užitím metody akustické emise. In Defektoskopie 2012 / NDE for Safety. 2012. Brno: VUT v Brně a ČNDT, 2012. s. 279-288. ISBN: 978-80-214-4609- 0.
  Detail

  NOHÁL, L.; MAZAL, P.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L. Metoda akustické emise v hodnocení kvality odporového bodového svařování. In NDE for Safety / Defektoskopie 2012, 42. mezinárodní konference - sborník příspěvků. 2012. Brno: VUT v Brně; ČNDT, 2012. s. 319-324. ISBN: 978-80-214-4609- 0.
  Detail

  NOHÁL, L.; MAZAL, P.; HORT, F. Analysis of Surface Initiated Damage in Thrust Bearings with Acoustic Emission. In Proceedings 30th European Conference on Acoustic Emission Testing, 7th International Conference on Acoustic Emission. 2012. Granada, Spain: University of Granada, 2012. s. 114- 1 (114-7 s.)ISBN: 978-84-615-9941- 7.
  Detail

  VLAŠIC, F.; KOULA, V.; MAZAL, P.; GEJDOŠ, P. Monitoring and Evaluation of Cyclic Damage in Preinitiation Stages of Fatigue Process Using Nondestructive Testing Methods. In Proceedings of the 30th European Conference on Acoustic Emission Testing & 7th International Conference on Acoustic Emission EWGAE 30/ ICAE 7 Granada, September 2012. 2012. Granada, Spain: University of Granada and EWGAE, 2012. s. 111- 1 (111-13 s.)ISBN: 978-84-615-9941- 7.
  Detail

  NOHÁL, L.; MAZAL, P.; HORT, F. Damage Detection on Automotive Gearbox using Acoustic emission. In 53rd International Conference of Machine Design Departments - Conference Proceedings. 2012. Brno: FSI VUT v Brně, 2012. s. 207-212. ISBN: 978-80-214-4533- 8.
  Detail

  MAZAL, P.; NOHÁL, L.; VLAŠIC, F.; KOULA, V. Possibilities of the damage diagnostics of gearboxes and bearings with acoustic emissions method. In Proceedings - 18th World Conference on Non- Destructive Testing. 2012. Durban: ndt. net, 2012. s. 651-658. ISBN: 978-0-620-52872- 6.
  Detail

 • 2011

  MAZAL, P.; PAZDERA, L.; DVOŘÁČEK, J. Application of acoustic emission method in contact damage identification. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS & PRODUCT TECHNOLOGY, 2011, roč. 41, č. 1, s. 140-152. ISSN: 0268-1900.
  Detail

  MAZAL, P. ČSN EN 13477-2 Nedestruktivní zkoušení, Akustická emise, Charakterizace přístrojů, Část 2: Ověřování pracovní charakteristiky. Praha, CZ: ÚNMZ Praha, 2011. s. 1-29.
  Detail

  MAZAL, P.; PAZDERA, L.; NOHÁL, L.; TOPOLÁŘ, L.; GRUM, J. ACOUSTIC EMISSION IN QUALITY CONTROL OF MATERIALS AND PROCESSES MONITORING. 1. 1. Ljubljana, Slovenija: University of Ljubljana, 2011. 60 s. ISBN: 978-961-90610-8- 4.
  Detail

  BUMBÁLEK, B.; MAZAL, P.; LIŠKUTÍN, P. Příspěvek k teorii obrábění hliníkových slitin. Strojírenská technologie, 2011, roč. 2011, č. 6, s. 41-48. ISSN: 1211- 4162.
  Detail

  VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; NOHÁL, L.; LIŠKUTÍN, P. ACOUSTIC EMISSION METHOD AND X- RAY DIFFRACTION AS INSTRUMENTS FOR EVALUATION OF MATERIAL DEGRADATION. In Metal 2011 - 20th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials. 2011. Ostrava: Tanger, Ostrava, 2011. s. 123-124. ISBN: 978-80-87294-22- 2.
  Detail

  BUMBÁLEK, B.; MAZAL, P.; LIŠKUTÍN, P. Příspěvek k teorii obrábění hliníkových slitin. In Aluminium 2011. 2011. Litoměřice: UJEP Ústí nad Labem, 2011. s. 95-102. ISBN: 978-80-7414-379- 3.
  Detail

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; SMUTNÝ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; MAZAL, P. Acoustic emission and non linear ultrasonic spectroscopy at concrete hardening. NDT Welding Bulletin, 2011, roč. 21, č. 1, s. 18-21. ISSN: 1213- 3825.
  Detail

  HORT, F.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; MAZŮREK, I. DETEKCE POŠKOZENÍ AUTOMOBILOVÉ PŘEVODOVKY. NDT Welding Bulletin, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 21-25. ISSN: 1213- 3825.
  Detail

  NOHÁL, L.; MAZAL, P. Identifikace poškození součástí automobilové převodovky metodou akustické emise. In NDE for Safety / Defektoskopie 2011. 2011. Brno: ČNDT, VUT v Brně, 2011. s. 107-114. ISBN: 978-80-214-4358- 7.
  Detail

  VLAŠIC, F.; NOHÁL, L.; GEJDOŠ, P.; MAZAL, P. DETEKCE ÚNAVOVÉHO POŠKOZOVÁNÍ V KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLECH VYUŽITÍM METODY AKUSTICKÉ EMISE. In NDE for Safety / Defektoskopie 2011. 2011. Brno: CNDT, VUT, 2011. s. 207-214. ISBN: 978-80-214-4358- 7.
  Detail

  FIALA, J.; MAZAL, P.; KOLEGA, M. Cycle induced microstructural changes. International Journal of Microstructure and Materials Properties, 2011, roč. 6, č. 3/ 4, s. 259-272. ISSN: 1741- 8410.
  Detail

  HORT, F.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F. Monitoring of Acoustic Emission Signal of Loaded Axial Bearings. Journal of Materials Science and Engineering A, 2011, roč. 2011, č. 5A, s. 717-724. ISSN: 1934- 8959.
  Detail

  NOHÁL, L.; MAZAL, P. Investigation of Fatigue Process in Aluminium Alloys Using Nondestructive Methods. In VIth Workshop "NDT in Progress". Brno: CNDT, VUT, 2011. s. 193-198. ISBN: 978-80-214-4339- 6.
  Detail

 • 2010

  VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; LIŠKUTÍN, P. APPLICATION OF ACOUSTIC EMISSION METHOD DURING HIGH CYCLE FATIGUE OF ALUMINIUM ALLOY. Transaction of the VŠB-Technical university of Ostrava, Mechanical series, 2010, roč. 56, č. 2, s. 187-196. ISSN: 1210- 0471.
  Detail

  MAZAL, P.; LIŠKUTÍN, P. EXPERIMENTAL EVALUATION OF FATIGUE PROPERTIES OF WROUGHT Al ALLOYS EN AW-6082 AND EN AW- 7075. In METAL 2010, 19th International Conference on metallurgy and Materials. první. Rožnov pod Radhoštěm: Tanger, Ostrava, 2010. s. 669-674. ISBN: 978-80-87294-17- 8.
  Detail

  VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; HORT, F. COMPARISON OF ACOUSTIC EMISSION SIGNAL AND X- RAY DIFFRACTION AT INITIAL STAGES OF FATIGUE DAMAGE. Journal of Acoustic Emission, 2010, roč. 28, č. 1, s. 170-178. ISSN: 0730- 0050.
  Detail

  ČERNÝ, M.; MAZAL, P.; FILÍPEK, J. Pittingové poškození ozubených kol. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, roč. 57, č. 5, s. 51-61. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

  VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; LIŠKUTÍN, P. Vliv modifikace malým množstvím Al2O3 na mechanické vlastnosti kompozitního materiálu Al- Al2O3. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2010, roč. 97, č. 337, s. 189-196. ISSN: 1429- 6055.
  Detail

  ČERNÝ, M.; FILÍPEK, J.; MAZAL, P. Cyklické zatěžování zinkovaných součástí. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, roč. LVIII, č. 1, s. 33-42. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

 • 2009

  MAZAL, P.; HORT, F.; VLAŠIC, F. Mozliwosti oceny stopnia zuzycia lozysk metoda emisji akustycznej. Badania Materialow - Materials Testing, 2009, roč. 20, č. 8, s. 11-17. ISSN: 1734- 4611.
  Detail

  MAZAL, P.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J. Identifikace kontaktního poškození materiálů a ložisek metodou akustické emise. 2009. 2009. Brno: VUT v Brně, 2009. 200 s. ISBN: 978-80-214-3826- 2.
  Detail

  MAZAL, P.; LIŠKUTÍN, P.; VLAŠIC, F. CHANGES OF MECHANICAL CHARACTERISTICS OF EXTRUDED ALUMINIUM ALLOYS EN- AW 6082 AND 7075. Transaction of the VŠB-Technical university of Ostrava, Mechanical series, 2009, roč. 2009, č. 3, s. 133-140. ISSN: 1210- 0471.
  Detail

  LIŠKUTÍN, P.; MAZAL, P.; BUMBÁLEK, L.; BUMBÁLEK, B. Analýza únavového porušení a morfologie lomových ploch vzorků slitiny AlCu4Mg1 dokončených různými metodami obrábění. Transaction of the Universities of Košice, 2009, roč. 2009, č. 4, s. 168-174. ISSN: 1335- 2334.
  Detail

  LIŠKUTÍN, P.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F. Slitiny EN AW 6082 a 7075 - srovnání vlivu směrovosti tvářené struktury na únavové charakteristiky. Transaction of the Universities of Košice, 2009, roč. 2009, č. 4, s. 175-183. ISSN: 1335- 2334.
  Detail

  BUMBÁLEK, B.; BUMBÁLEK, L.; MAZAL, P.; LIŠKUTÍN, P. Vliv deformačního zpevnění na vlastnosti povrchové vrstvy hliníkové slitiny AlCu4Mg1. Transaction of the Universities of Košice, 2009, roč. 2009, č. 4, s. 111-119. ISSN: 1335- 2334.
  Detail

  PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; MAZAL, P. Využití časově frekvenečních metod pro analýzu signálů při nedestruktivním testování. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2009, roč. 2009, č. 3, s. 167-170. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; LIŠKUTÍN, P. Vliv tvaru zkušebních těles na únavové vlastnosti slitiny EN AW- 6082. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2009, roč. 95, č. 332, s. 197-202. ISSN: 1429- 6055.
  Detail

  MAZAL, P.; HORT, F. Some Possibilities of AE Signal Treatment at Contact Damage Tests of Materials and Bearings. Journal of Acoustic Emission, 2009, roč. 2008 (28), č. 1, s. 189-198. ISSN: 0730- 0050.
  Detail

 • 2008

  MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; LIŠKUTÍN, P. Contribution to evaluation of influence of structure directionality on fatigue properties of AlMg alloy EN AW 7075. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2008, roč. 92, č. 327, s. 81-82. ISSN: 1429- 6055.
  Detail

  HAMZA,J., ČERSTVÝ,R., FILUŠ,F., MAZAL, P. Vliv reálné struktury na kvantitativní fázovou nalýzu. Materials Structure, 2008, roč. 15, č. 2a, s. 40-42. ISSN: 1211- 5894.
  Detail

  MAZAL, P.; LIŠKUTÍN, P. Detekce únavového poškození Mg a Al slitin pomocí metody AE a změny frekvence zatěžování. NDT Welding Bulletin, 2008, roč. 18, č. 1, s. 39-42. ISSN: 1213- 3825.
  Detail

  ČERNÝ, M.; MAZAL, P, FILÍPEK,J. Vliv délky a tvaru vlnovodů na snímání akustického signálu. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2008, roč. 56, č. 1, s. 43-53. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

  MAZAL, P.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J. Application of advanced AE signal treatment in the area of mechanical cyclic loading. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 809-816. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  HORT, F.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F. Vybrané aplikace metody akustické emise v Ústavu konstruování FSI VUT v Brně. In Konference kateder ČMS. 2008. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008. s. 87-90. ISBN: 978-80-7043-718- 6.
  Detail

  FIALA, J.; MAZAL, P.; KOULA, V. Monitoring of fatigue damage by X- ray diffraction and acoustic emission. NDT Welding Bulletin, 2008, roč. 18, č. Special, s. 11-13. ISSN: 1213- 3825.
  Detail

  MAZAL, P. DIAGNOSTIC DE LA FATIGUE DE CONTACT DES ROULEMENTS A L AIDE D UNE METHODE DE CONTROLE PAR EMISSION ACOUSTIQUE. 5e édition de Jornées d´Etudes Techniques, abstracts + CD Rom avec contributions. 2008. Marrakech: AFMMM, 2008. s. 132-139.
  Detail

 • 2007

  MAZAL, P.; PAZDERA, L. Informace o projektu MPO ČR "Výzkum nových metod měření a vyhodnocení signálu AE...". In Workshop NDT 2007 - Non Destructive Testing in Engineering Practice. Brno: VUT FAST, 2007. s. 88-91. ISBN: 978-80-7204-549- 5.
  Detail

  LIŠKUTÍN, P.; MAZAL, P. Aplikace postupů NDT v Ekocentru aplikovaného výzkumu neželezných kovů při FSI VUT v Brně. In Defektoskopia 2007. Tatranská Štrba: SSNDT, 2007. s. 12-18. ISBN: 978-80-968724-7- 3.
  Detail

  LIŠKUTÍN, P.; MAZAL, P.; ZAPLETAL, J. Vliv technologie tváření na únavovou odolnost slitiny EN AW 6082/ T6. In Ekocentrum 2007. Brno: VUT, 2007. s. 53-57. ISBN: 978-80-7204-541- 9.
  Detail

  BUMBÁLEK, L.; BUMBÁLEK, B.; LIŠKUTÍN, P.; MAZAL, P. Vlastnosti povrchové vrstvy slitiny AlCu4Mg1 po soustružení, frézování a broušení. Transaction of the Universities of Košice, 2007, roč. 2007, č. Mimoradne, s. 318-324. ISSN: 1335- 2334.
  Detail

  BUMBÁLEK, B.; MAZAL, P.; LIŠKUTÍN, P. Vlastnosti povrchové vrstvy slitiny AlCu4Mg1 a jejich vliv na únavu. Transaction of the Universities of Košice, 2007, roč. 2007, č. mimořádné, s. 325-332. ISSN: 1335- 2334.
  Detail

  BUMBÁLEK, B.; MAZAL, P.; LIŠKUTÍN, I. Vlastnosti povrchové vrstvy slitiny AlCu4Mg1 a jejich vliv na únavu. In Sborník 5. mezinárodní konference ALUMINIUM 2007. Staré Splavy: konference ALUMINIUM 2007, 2007. s. 325-332.
  Detail

  BUMBÁLEK, L.; BUMBÁLEK, B.; MAZAL, P.; LIŠKUTÍN, P. Vlastnosti povrchové vrstvy slitiny AlCu4Mg1 po soustružení, frézování a broušení. In Sborník 5. mezinárodní konference ALUMINIUM 2007. Staré Splavy: konference ALUMINIUM 2007, 2007. s. 318-324.
  Detail

  MAZAL, P. 4th International conference on non- destructive testing. NDT Welding Bulletin, 2007, roč. 17, č. 3, s. 2-3. ISSN: 1213- 3825.
  Detail

  MAZAL, P. Defektoskopia 2007. NDT Welding Bulletin, 2007, roč. 17, č. 1, s. 15-17. ISSN: 1213- 3825.
  Detail

  MAZAL, P.; ČERNÝ, M.; LIŠKUTÍN, P. Possibilities of NDT methods application by evaluation of cyclic properties of AlMg alloys. In 48th Int.Conf. of Machine Elements and Mechanisms Departments 2007. Smolenice: STU Bratislava, 2007. s. 34 ( s.)ISBN: 978-80-227-2708- 2.
  Detail

  MAZAL, P.; PAZDERA, L.; DVOŘÁČEK, J. Aplication of AE method in contact damage identification. In 4th Int.Conf. on NDT. Chania, Greece: HSNT, 2007. s. 112 ( s.)
  Detail

  MAZAL, P.; LIŠKUTÍN, P. Cyclic properties of magnesium alloy AZ91 at fatigue bending loading. 2007, roč. 2007, č. 321, s. 71-75.
  Detail

  FIALA, J.; MAZAL, P. Cycle induced microstructural changes. In NDE for Safety. Brno: ČNDT, 2007. s. 73-80. ISBN: 978-80-214-3506- 3.
  Detail

  MAZAL, P.; PAZDERA, L.; FIALA, J. Contribution to identification of cyclic damage development of AlMg alloy. In NDE for Safety. Brno: ČNDT, 2007. s. 169-174. ISBN: 978-80-214-3506- 3.
  Detail

  MAZAL, P.; DVOŘÁČEK, J.; ZYKOVÁ, L. The comparison of AE data acquisition at Axmat and Rmat contact fatigue testing stands. In Defektoskopia 2007. Bratislava: NDB a SSNDT, 2007. s. 5-11. ISBN: 978-80-968724-7- 3.
  Detail

  MAZAL, P.; LIŠKUTÍN, P. Mechanické zkoušky materiálů s využitím NDT postupů. NDT Welding Bulletin, 2007, roč. 17, č. 1, s. 21-26. ISSN: 1213- 3825.
  Detail

 • 2006

  LIŠKUTÍN, P.; MAZAL, P. Únavové chování tvářené Al slitiny EN-AW-6082/ T6. In ano. Brno: ÚFM AV ČR, 2006. s. 29-34. ISBN: 80-239-6751- 7.
  Detail

  MAZAL, P. Identifikace kontaktní únavy metodou akustické emise. In ano. 1. Tatranská Štrba: SSNDT a NDB Bratislava, 2006. s. 48-55. ISBN: 80-968724-6- X.
  Detail

  MAZAL, P.; LIŠKUTÍN,P.; KOLÁŘ,L. Využití metody AE při tahových zkouškách kovových materiálů. In Defektoskopie 2006. 1. Tábor: ČNDT, 2006. s. 159-166. ISBN: 80-214-3290- X.
  Detail

  LIŠKUTÍN, P.; MAZAL, P. Vliv asymetrie zatěžování na únavovou degradaci Al- slitiny se směrově orientovanou strukturou. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2006, roč. 88, č. 318, s. 167-172. ISSN: 1429- 6065.
  Detail

  MAZAL, P.; ZYKOVÁ, L.; PAZDERA, L. Identification of Contact Fatigue Stages with Acoustic Emission Method. In 9th ECNDT Berlin. 1. Berlín: DGZfP Berlin, 2006. s. P4 ( s.)ISBN: 3-931381-86- 2.
  Detail

  MAZAL, P.; PAZDERA, L.; KOLÁŘ, L. Basic Acoustic Emission signal treatment in the area of mechanical cyclic loading. International Journal of Microstructure and Materials Properties, 2006, roč. 1, č. 3- 4, s. 341-352. ISSN: 1741- 8410.
  Detail

  MAZAL, P.; ZYKOVÁ, L.; POSPÍŠIL, P. Zpřesněná identifikace kontaktního poškození s využitím metody akustické emise. In 47. mezinárodní konference Kateder částí a mechanismů strojů. 1. Praha: ČZU Praha, 2006. s. 8-12. ISBN: 80-213-1523- 7.
  Detail

 • 2005

  MAZAL, P. Metoda akustické emise při mechanických zkouškách materiálů. DEFEKTOSKOPIA 2005. Tatranská Štrba: Slovenská spol. pro NDT, 2005. s. 7-13. ISBN: 80-968724-5-1.
  Detail

  BUMBÁLEK, L.; BUMBÁLEK, B.; MAZAL, P. Surface Texture Transformation During Fatigue Tests. In ICPM 2005 Proceedings. Vídeň, Rakousko: Abteilung Austauschbau und Messtechnik Austria, 2005. s. 73-79. ISBN: 3-901-888-31- 4.
  Detail

  PETRÁŠ, J.; MAZAL, P.; CRHA, J. Acoustic emission at pressure vessels diagnostics. In Life assessment and management for structural components. Kijev, Ukrajina: Institute for Problems of Strength, 2005. s. 633-638. ISBN: 966-581-192- 4.
  Detail

  ČERNÝ, M.; MAZAL, P.; FILÍPEK, J. Zobrazení napětí a deformace s využitím AE. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2005, roč. 53, č. 2, s. 63-74. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

  MAZAL, P.; PAZDERA, L. Advanced Acoustic Emission Signal treatment in the Area of Mechanical Loading. In The 8th Int.Conf. of the Slovenian Soc.for NDT "Application of Contemporary NDT in Engineering". Portorož: SSNDT Slovenia, 2005. s. 283-292. ISBN: 961-90610-5- 5.
  Detail

  MAZAL, P.; LIŠKUTÍN, P. Příspěvek k hodnocení únavových vlastností hliníkové slitiny. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2005, roč. 308/ 2005, č. 86, s. 247 ( s.)ISSN: 1429- 6055.
  Detail

  MAZAL, P.; LIŠKUTÍN, P.; KOLÁŘ, L.; PAZDERA, L. Sledování únavových vlastností Al slitiny metodou AE. In Defektoskopie 2005. Brno: CNDT, 2005. s. 157-162. ISBN: 80-214-3053- 2.
  Detail

  MAZAL, P.; ZYKOVÁ, L. Příspěvek k identifikaci kontaktní únavy metodou akustické emise. In Defektoskopie 2005. Brno: CNDT, 2005. s. 151-156. ISBN: 80-214-3053- 2.
  Detail

  MAZAL, P.; ČERNÝ, M. Zobrazení napětí a deformace s využitím AE. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2005, roč. 53, č. 2, s. 63-73. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

 • 2004

  PAZDERA, L., KOŘENSKÁ, M., MAZAL, P., BÍLKOVÁ, J., PROUZOVÁ, P., JANOŠTÍK, D., SMUTNÝ, J. Evaluation of Acoustic Emission Signals Description or Hits. In Defektoskopie 2004. Czech Republic: ČNDT, 2004. s. 169 ( s.)ISBN: 80-214-2749- 3.
  Detail

  MAZAL, P. Evaluation of high cycle fatigue with acoustic emission method. In World Conference on NDT. Montreal: CINDE Canada, 2004. s. 1523-1531.
  Detail

  SOBEK, E.; BRANDEJS, J.; DVOŘÁČEK, J.; MAZAL, P.; SVOBODA, F. Základy konstruování. Návody pro konstrukční cvičení. Brno: CERM, s.r.o. Brno, 2004. ISBN: 80-7204-331- 5.
  Detail

  ČERNÝ, M.; ZYKOVÁ, L.; MAZAL, P. Aplikace metody AE při zkouškách mechanických vlastností. In 45. mezinárodní konference KČMS. 1. Blansko: VUT v Brně, 2004. s. 366-371. ISBN: 80-214-2702- 7.
  Detail

  MAZAL, P. Metoda akustické emise a její využití na VUT v Brně. In Defektoskopia 2004. Bratislava: NDB Bratislava, 2004. s. 7-14. ISBN: 80-968724-4- 3.
  Detail

  MAZAL, P. Aplikace pokročilého zpracování signálu AE v oblasti cyklických mechanických zkoušek. In 34. mezinárodní konference Defektoskopie 2004. Brno: ČNDT a VUT, 2004. s. 121-127. ISBN: 80-214-2749- 3.
  Detail

  MAZAL, P. Application of advanced AE signal treatment in the area of mechanical cyclic loading. In 26th European Conference on Acoustic Emission Testing. Berlin: DGZfP Berlin, 2004. s. 999-1010. ISBN: 3-931381-58- 7.
  Detail

  PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; MAZAL, P. Využití metody akustické emise při sledování vlastností zatěžovaných materiálů a konstrukcí. 1. vydani. 1. vydani. Praha: Betis, 2004. 112 s. ISBN: 80-214-2802- 3.
  Detail

 • 2003

  MAZAL, P., PAZDERA, L., BENEŠ, P. Acoustic emission signal changes during fatigue loading of ferrous materials. In 3rd International Conference on NDT. Chania, Greece: HSNT, 2003. s. 77 ( s.)
  Detail

  BENEŠ, P., MAZAL, P., PAZDERA, L. Practical tests of acoustic emission method at Brno University of Technology. 2003, roč. 19, č. 1, s. 20 ( s.)
  Detail

 • 2002

  MAZAL, P.; PAZDERA, L. Acoustic Emission Laboratories at Brno University of Technology. In Proc. of 25th European Conference on Acoustic Emission Testing. Praha: European Conference on Acoustic Emission Testing, 2002. s. 27 ( s.)ISBN: 80-214-2174- 6.
  Detail

  MAZAL, P. Possibilities of evaluation of fatigue crack propagation on electro- resonance machines with AE method utilisation. In 8th ECNDT Barcelona 2002. Barcelona: EFNDT, 2002.
  Detail

  MAZAL, P., BENEŠ, P., PAZDERA, L. Rozvoj metody akustické emise na VUT v Brně. In Defektoskopie 2002. Brno: ČNDT, 2002. s. 131 ( s.)ISBN: 80-214-2247- 5.
  Detail

  SOBEK, E., BRANDEJS, J., DVOŘÁČEK, J., MAZAL, P., SVOBODA, F. Základy konstruování. Návody pro konstrukční cvičení. Základy konstruování. Návody pro konstrukční cvičení. BRNO: VUTIUM, 2002. ISBN: 80-214-2090- 1.
  Detail

  MAZAL, P. Rozvoj metody akustické emise na VUT v Brně. In Defektoskopie 2002. Brno: CNDT, 2002. s. 131 ( s.)ISBN: 80-214-2247- 5.
  Detail

  MAZAL, P., BENEŠ, P., PAZDERA, L. Acoustic Emission Laboratories at Brno University of Technology. In EWGAE 2002. Brno: Czech Society for Non- destructive Testing, 2002. s. 27 ( s.)ISBN: 80-214-2174- 6.
  Detail

  MAZAL, P. Acoustic emission laboratories at Brno University of Technology. In 2002.
  Detail

  MAZAL, P. Diagnostika metodou akustické emise. 2002.
  Detail

  MAZAL, P.; BENEŠ, P. Acoustic Emission Laboratories at Brno University of Technology. In proc. of 25th European Conference on Acoustic Emission Testing. Praha: CNDT, 2002. s. 27 ( s.)ISBN: 80-214-2174- 6.
  Detail

 • 2001

  MAZAL, P. Rozvoj využití techniky akustické emise při hodnocení cyklického poškození materiálů. In Defektoskopia 2001. Bratislava: Nedestruktivna defektoskopia spol. s r.o. Bratislava, 2001. s. 10 ( s.)
  Detail

  HORSKÝ, J., MAZAL, P., KOTOUL, M. Možnosti využití techniky AE k popisu poškození materiálů typu DISAL při zatěžování v tlaku. In Defektoskopie 2002 - sborník příspěvků z 31. mezinárodní konference. Brno: ČNDT, 2001. s. 125 ( s.)ISBN: 80-214-2002- 2.
  Detail

  HORSKÝ, J., MAZAL, P., KOTOUL, M. Acoustic Emission Echo by repeated pressure loading of ceramics material. In Acoustic Emission 2001 - International Internet Conference. Brno: VUT v Brně, 2001. s. 47-55. ISBN: 80-214-2008- 1.
  Detail

  MAZAL, P., HORSKÝ, J. Acoustic emission method - the future tool for evaluation of damage degree of cyclic loaded materials. In Previous experience and current innovations in NDT - The 6th Int. Conf. of the SSNDT. Ljubljana, Slovenia: Slovenian Soc. for NDT, 2001. s. 197 ( s.)ISBN: 961-90610-1- 2.
  Detail

  MAZAL, P.; HORSKÝ, J. Identifikace stádia šíření únavové trhliny pomocí hladinové analýzy signálu AE. In Defektoskopie 2001. Brno: Česká společnost pro NDT, 2001. s. 203-208. ISBN: 80-214-2002- 2.
  Detail

  MAZAL, P., PETRÁŠ, J., CRHA, J. Diagnostika 2001. In Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení DIAGO 99. 1. Ostrava, ČR: VŠB- TU Ostrava, 2001. s. 123-128.
  Detail

 • 2000

  ČERNÝ, M.; MAZAL, P.; ŠUBA, V. Method of acoustic emission and possibilities of corrosion detection degradation. Journal of Acoustic Emission, 2000, roč. 17, č. 3- 4, s. S20 (S20 s.)ISSN: 0730- 0050.
  Detail

  MAZAL, P. Acoustic emission method using in evaluation of fatigue properties of materials. In EUROMAT 2000. Tours, Francie: Elsevier, 2000. s. 1137-1142. ISBN: 0-08-042815- 0.
  Detail

 • 1999

  MAZAL, P. Application of acoustic emission technique on fatigue testing machine Rumul. Journal of Acoustic Emission, 1999, roč. 17, č. 3- 4, s. S70 ( s.)ISSN: 0730- 0050.
  Detail

 • 1997

  MAZAL, P.; DLOUHÝ, I.; STOLAŘ, P. Fatigue Properties of Materials Surface Hardened by Plasma Nitriding and Laser Beam. Materials and Manufacturing Processes, 1997, roč. 12, č. 1, s. 83-93. ISSN: 1042- 6914.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.