doc. Ing.

Pavel Mazal

CSc.

FSI, ÚK OTD – docent

+420 54114 3229
Pavel.Mazal@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1979, Ing., Fakulta strojní VUT Brno, obor technologie tváření
 • 1985, CSc., ČSAV ÚFM Brno, obor Mezní stavy materiálů
 • 2004, Doc., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Materiálové vědy a inženýrsví

Přehled zaměstnání

 • 2023-01-01 - ...

  člen odboru Technická diagnostika

Doplňující informace:

 • 1980-1984, studijní pobyt, ČSAV ÚFM Brno
 • 1985-1991, odborný asistent, Ústav konstruování, FS VUT v Brně
 • 1991-1993, odborný asistent, ENSET, Universita Tunis, Tunisko
 • 1994-2010, zástupce ředitele, docent, Ústav konstruování FSI VUT v Brně
 • 2010-2022 vedoucí skupiny Únavové vlastnosti, docent, Ústav konstruování FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Výuka v předmětech základního studia v 1.a 2.ročníku
 • Přednášky v předmětu Základy konstruování, Konstruování
 • Vedení diplomových a disertačních prací z oblasti únavových vlastností a technické diagnostiky.
 • Školitel v doktorském studijním programu Konstrukční a procesní inženýrství a Fyzikální a materiálové inženýrství.

Vědeckovýzkumná činnost

 • Únavové vlastnosti materiálů a konstrukcí.
 • Aplikace metody akustické emise zejména v oblasti materiálového výzkumu.

Mimouniverzitní aktivity

 • 2000 - 2019, Prezident České společnosti pro nedestruktivní testování
 • 2019 - 2023, viceprezident České společnosti pro NDT
 • 2000 - dosud, člen redakční rady časopisu Journal of Acoustic Emission (USA)
 • 2002 - dosud, člen redakční rady časopisu NDT Welding Bulletin (ČR)
 • 2005 - 2020, člen redakční rady Int. Jour. of Microstructure and Materials properties (UK)
 • 2010 - 2023, člen Board of Directors European Federation for NDT
 • 2001 - 2022 hlavní organizátor mezinárodních konferencí NDE for Safety/Defektoskopie
 • 2003 - 2022 organizátor NDT in Progress - workshop of NDT experts
 • 2010 - 2023 vedoucí Centra technické normalizace při ÚNMZ Praha - oblast NDT

Spolupráce s průmyslem

 • ZD Rpety stř. Dakel Praha
 • Poličské strojírny a.s. Polička
 • ZKL a.s. Brno
 • CNC Invest s.r.o. Praha

 

Klíčová slova

 • únava materiálu
 • kontaktní únava
 • akustická emise
 • nedestruktivní zkoušení
 • ložiska

 

Ocenění vědeckou komunitou

 • nositel medaile Leonarda da Vinci udělené Asociací strojních inženýrů

Projekty

 • Bainitická ocel pro dynamicky namáhané komponenty - GAČR 106/02/0745, Grantová agentura ČR, spoluřešitel 2002 – 2004.
 • Využití vybraných moderních postupů NDT při kontinuálním hodnocení poškození cyklicky zatěžovaných konstrukčních materiálů, GA 02/106/1319, Grantová agentura ČR, řešitel 2002 - 2004.
 • Výzkum stádií kontaktního poškození s využitím metody akustické emise - GAČR 106/06/0343, Grantová agentura ČR, řešitel 2006-2008.
 • Výzkum nových metod měření i vyhodnocení signálů akustické emise (AE) a vývoj vícekanálové měřicí aparatury s plným vzorkováním signálů AE v reálném čase - projekt MPO (Impuls), spoluřešitel 2006 - 2008.
 • Detekce a výzkum rozvoje cyklického poškození moderních AlMg slitin s aplikací vybraných defektoskopických postupů - projekt Grantová agentura, řešitel 2007-2009.
 • Integrovaný systém průběžného monitorování vybraných strojních uzlů a technologických procesů s využitím akustické emise. Projekt MPO ČR - TIP, 2009-2012
 • Diagnostický komplex pro detekci úniků tlakových médií a materiálových vad tlakových komponent jaderných a tepelných elektráren. Projekt MPO ČR - TIP, 2012-2014.
 • Výzkum a vývoj nových, energeticky úsporných pohonů tvářecích strojů. Projekt MPO ČR - TIP, 2012-2014.