doc. Ing.

Pavel Mazal

CSc.

FSI, ÚK OTD – docent

+420 54114 3229
Pavel.Mazal@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.

Tvůrčí aktivity

 • MAZAL, P.; LIŠKUTÍN, P.: čelisti Cracktronic; Upínací čelisti pro zařízení RUMUL Cracktronic. laboratoř č. B1/110 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1129. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1129, počet stažení: 1
  Detail

 • DVOŘÁČEK, J.; MAZAL, P.: DAL 2008; Systém zkoušení životnosti axiálních ložisek s využitím vibrační a akustickoemisní diagnostiky. laboratoř č. A3/112 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1128. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1128, počet stažení: 1
  Detail

 • MAZAL, P.; HORT, F.; VLAŠIC, F.: R-mat AE; Systém snímání a zpracování signálu akustické emise ze zkušební stanice R-mat. laboratoř č. A3/112 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1080. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1080, počet stažení: 1
  Detail

 • MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; HORT, F.; LIŠKUTÍN, P.: RUMUL AE; Snímací soustava RUMUL - AE. místnost B1/110 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1082. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1082, počet stažení: 1
  Detail

 • HORT, F.; MAZAL, P.: KSEHL 2010; Kombinovaný systém experimentálního hodnocení životnosti radiálních ložisek. VUT v Brně, FSI, Technická 2, A3/110 Laboratoř životnosti ložisek. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1254. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1254, počet stažení: 2
  Detail

 • MAZAL, P.: SSZCS 1; Systém pro srovnávací zkoušky citlivosti snímačů AE. VUT FSI, Technická 2, Brno, budova A3, laboratoř 109. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=195. (funkční vzorek)
  http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=195, počet stažení: 1
  Detail

 • ČERNÝ, M.; MAZAL, P.: Systém VPDV; Systém verifikace parametrů dlouhých vlnovodů. VUT v Brně, FSI, Technická 2, A3/109. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1550. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1550, počet stažení: 2
  Detail

 • MAZAL, P.: HVD AE 1; Přípravek pro hodnocení vlivu drsnosti metodou AE. VUT v Brně, FSI, Technická 2, 61669 Brno, budova A3/109. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1862. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1862, počet stažení: 1
  Detail

 • HORT, F.; MAZAL, P.: Metoda AE RBDI; Identifikace vzniku poškození radiálních ložisek s využitím metody AE. VUT FSI Technicka 2, Brno, A3/110. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; MAHMOUD, H.; BUKÁČEK, V.: Testy pneuválců akustickou emisí; Hodnocení provozního stavu přímočarých pneumotorů pomocí metody akustické emise. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženárství, Ústav konstruování, Technická 2, Brno Poličské strojírny a.s., Bořiny 1145, 57201 Polička. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; MAHMOUD, H.; NOHÁL, L.: VUT AE pneutest 2017; Stanice pro zkoušky pneumatických válců VUT UK 1. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, budova A3/111, Techniká 2896/2, 61669 Brno. URL: http://www.uk.fme.vutbr.cz/projekty/seznam/. (funkční vzorek)
  http://www.uk.fme.vutbr.cz/projekty/seznam/, počet stažení: 1
  Detail

 • MAZAL, P.; BANČÁK, M.; VLAŠIC, F.; NOHÁL, L.: Test AE kontakt; Stanice pro kalibraci snímačů AE pro zkoušení ložisek. VUT v Brně, FSI, budova A3/111, Technická 2, 616 69 Brno. URL: http://www.uk.fme.vutbr.cz/projekty/seznam/. (funkční vzorek)
  http://www.uk.fme.vutbr.cz/projekty/seznam/, počet stažení: 1
  Detail

 • MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; BUKÁČEK, V.; MAHMOUD, H.: BAT 02; Mobilní jednotka pro detekci úniků vzduchu. Poličské strojírny a.s., VUT v Brně FSI, Ústav konstruování. (prototyp)
  Detail

 • PAPAJ, L.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; STRECKER, Z.: Diagrum; Řídící a diagnostický systém zařízení R-mat. VUT v Brně, FSI, A3/112. (ostatní)
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.