prof. Ing.

Michal Veselý

CSc.

FCH, ÚFSCH – profesor

+420 54114 9305, +420 54114 9404
vesely-m@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Michal Veselý, CSc.

Projekty

 • 2020

  Fyzikálně-chemické procesy a jejich pokročilé aplikace, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  Fyzikálně-chemické procesy a jejich praktické aplikace, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

 • 2018

  TH03030197, Tištěný flexibilní elektrofotokatalytický systém na bázi organokřemičitých pojiv pro likvidaci organických polutantů, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2017

  Tištěné chemické sensory, zahájení: 17.05.2017, ukončení: 19.03.2019
  Detail

  Studium fyzikálně chemických procesů pro budoucí technologické aplikace, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2016

  Pokročilé fyzikálně-chemické procesy a jejich aplikace, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  VI20162019037, Pokročilý identifikační element pro rozpoznání archiválií, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2015

  Studium fyzikálně chemických procesů pro pokročilé aplikace, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  LD14131, Tištěné funkcionality, zahájení: 01.04.2014, ukončení: 31.05.2016
  Detail

  Fyzikálně-chemické procesy – jejich výzkum a aplikace, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  TA03010548, Výzkum a vývoj pokročilých tenkovrstvých elementů pro přímé sledování časové proměnné pomocí přesně kalibrovatelné barevné změny, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Výzkum fyzikálně chemických procesů s ohledem na jejich aplikační potenciál, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Inovace Praktika fotochemických procesů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Studium fyzikálně chemických procesů pro budoucí aplikace, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  MEB091141, Tištěné vrstvy oxidu titaničitého a jejich fotokatalytická aktivita, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Fyzikálně-chemické procesy a jejich aplikace, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  OC10050, Mikrostrukturované vrstvy oxidu titaničitého připravené materiálovým tiskem, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 24.09.2010
  Detail

  Pokročilé aplikace fyzikálně-chemických procesů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  OC09069, Katalytické blednutí digitálních fotografií zhotovených technikou inkoustového tisku, zahájení: 01.04.2009, ukončení: 30.09.2010
  Detail

 • 2007

  Příprava předmětu Moderní reprodukční procesy, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2006

  Inovace oborových praktik z Obrazového inženýrství a Fotografických procesů, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  Příprava transparentních vrstev oxidu titaničitého a studium jejich hydrofilních vlastností, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2004

  Fotokatalytická redukceiontů kovů Ag, Hg, Pb, Cu, Ni a Fe v roztoku, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  Příprava přijímacích vrstev pro inkoustový tisk, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 2003

  Studium fotokatalytické redukce kovových iontů v roztoku, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2000

  Inovace praktické výuky předmětů fotografické procesy a obrazové inženýrství, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 31.12.2000
  Detail

 • 1999

  Inovace praktické výuky předmětů fotografické procesy a technologie tisku, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.1999
  Detail