Detail projektu

Fyzikálně chemické procesy pro budoucí aplikace

Období řešení: 01.03.2024 — 28.02.2025

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2024-01-01 - 2025-12-31)

O projektu

Aplikace založené na fyzikálně-chemických procesech jsou v popředí současného výzkumu. V projektu jsou zahrnuty okruhy biopolymerního, fotochemického, plazmochemického i materiálového zaměření. Projekt propojuje témata DSP tak, aby bylo možné porovnávat různé přístupy a analytické techniky pro dosažení maximální účinnosti procesů i poznání jejich základních mechanismů. Z projektu budou podpořena zejména plošně stipendia a bude podporována aktivní účast studentů na konferencích.

Označení

FCH-S-24-8568

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav fyzikální a spotřební chemie
- interní (01.01.2024 - 31.12.2024)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2024 - 31.12.2024)