Detail projektu

Výzkum pokročilých fyzikálně chemických procesů pro aplikace

Období řešení: 01.03.2023 — 28.02.2024

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2023-01-01 - 2024-12-31)

O projektu

Aplikace využívající fyzikálně-chemických procesy patří mezi hot topic současné vědy a výzkumu. V projektu jsou zahrnuty okruhy biopolymerního, fotochemického, plazmochemického i materiálového zaměření. Projekt propojuje témata DSP tak, aby bylo možné porovnávat různé přístupy a analytické techniky pro dosažení maximální účinnosti procesů i poznání jejich základních mechanismů. Z projektu bude podporována aktivní účast studentů na konferencích a materiálové náklady.

Označení

FCH-S-23-8211

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav fyzikální a spotřební chemie
- interní (01.01.2023 - 31.12.2023)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2023 - 31.12.2023)

Výsledky

HEGER, R.; PEKAŘ, M. Physical Hydrogels Modified by Amphiphiles: Rheology as a Tool for Hydrogel Characterization. Nanocon 2022 Abstracts 14th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. Ostrava, CZ: Tanger Ltd., 2022. p. 90-91. ISBN: 978-80-88365-07-5.
Detail

SMOLKA, R.; KOLAŘÍKOVÁ, A.; LUŇÁK, S.; VALA, M.; IMRAMOVSKÝ, A.; PAUK, K. Molecular Design of FR/NIR Emitting Materials for Bioimaging and Utilization of Host-Guest Interactions as a Way of Increasing Fluorescence Intensity. 2023. p. 572-573.
Detail

SMOLKA, R.; PAUK, K.; LUŇÁK, S.; RŮŽIČKA, A.; MARKOVÁ, A.; KRATOCHVÍL, M.; MIKYSEK, T.; WEITER, M.; IMRAMOVSKÝ, A.; VALA, M. Color-Tunable Solid-State Fluorescence of Crystalline Powders Formed from Push-Pull Substituted 2,5-Diphenyl-Stilbenes. Studentská odborná konference CHEMIE JE ŽIVOT 2022 Sbornik abstraktů. první. 2022. p. 68-68. ISBN: 978-80-214-6117-8.
Detail

ČECHOVÁ, L.; MARINOVA, P.; BENOVA, E.; KRČMA, F.; KOZÁKOVÁ, Z. Study of the different plasma sources for water and seed treatment. 3rd Workshop on Plasma Applications for Smart and Sustainable Agriculture – Book of abstracts. Ljubljana: Jozef Stefan Institute, 2023. p. 13-14. ISBN: 978-961-94716-2-3.
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; TRUNEC, D.; NAVRÁTIL, Z.; KRČMA, F.; ZAHORANOVÁ, A. Influence of gas temperature on gaseous products generated by coplanar barrier discharge in air and N2/O2 mixtures. Plasma Physics and Technology, 2023, vol. 10, no. 3, p. 123-126. ISSN: 2336-2626.
Detail

ENEV, V.; MÜLLEROVÁ, K. Komplexní charakterizace syntetických HK a produktů při jejich přípravě. Brno, Fakulta chemická VUT: 2023. s. 1-15.
Detail

MARINOVA, P.; BENOVA, E.; TOPALOVA, Y.; TODOROVA, Y.; BOGDANOV, T.; ZHEKOVA, M.; YOTINOV, I.; KRČMA, F. Effects of Surface-Wave-Sustained Argon Plasma Torch Interaction with Liquids. Processes, 2023, vol. 11, no. 12, p. 1-18. ISSN: 2227-9717.
Detail

MÜLLEROVÁ, K.; ENEV, V. Study of physicochemical properties of skin creams with the addition of liposomes. Chemie je život 2023 - Sborník příspěvků. VUT. Brno: FCH VUT, 2023. p. 27-37. ISBN: 978-80-214-6204-5.
Detail

DO NASCIMENTO, F.; STANCAMPIANO, A.; TREBULOVÁ, K.; DOZIAS, S.; HRUDKA, J.; KRČMA, F.; POUVESLE, J.-M.; KOSTOV, K.G.; ROBERT, E. Plasma Electrode Dielectric Barrier Discharge: Development, Characterization and Preliminary Assessment for Large Surface Decontamination. Plasma Chemistry and Plasma Processing, 2023, vol. 43, no. 11, p. 1791-1817. ISSN: 0272-4324.
Detail