prof. Ing.

Martin Weiter

Ph.D.

VUT – prorektor pro výzkum a transfer znalostí

+420 54114 5206
prorektor.vyzkum@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.

Projekty

 • 2024

  Nové materiály a technologie pro naplňování společenských potřeb, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

  Novel conductive hydrogels for emerging biomedical applications, zahájení: 01.01.2024, ukončení: 31.12.2026
  Detail

 • 2023

  Nové pokročilé materiály a materiálové technologie pro soudobé společenské potřeby, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

  TN02000051, National Centre of Competence in Polymer Materials and technolgies for the 21st Century, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2028
  Detail

 • 2022

  Nové perspektivní materiály a materiálové technologie, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  test, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2021

  Příprava a charakterizace pokročilých materiálů, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Příprava perovskitových vrstev pro optoelektronické aplikace, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Preparation and thorough characterization of novel hydrogels based on PEDOT: Materials for next generation of bioelectronics, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Nové organické polovodiče: cesta k budoucím bioelektronickým zařízením pro regenerativní medicínu, zahájení: 01.01.2021, ukončení: 31.12.2023
  Detail

 • 2020

  Mezinárodní mobilita výzkumníků Vysokého učení technického v Brně II, zahájení: 01.09.2020, ukončení: 30.06.2023
  Detail

  Pokročilé materiály a materiálové technologie, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  Materiály a technologie pro 21. století , zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Nové perovskity pro hybridní fotonická zařízení , zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2018

  Chemie je život 2018 ‐ studentská vědecká konference, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Inovativní pokročilé materiály – studium vlastností a možností aplikace , zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Degradace perovskitových fotovoltaických článků, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Mezinárodní mobilita výzkumníků Vysokého učení technického v Brně, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 30.09.2022
  Detail

 • 2017

  Vzdělávání excelentních chemiků pro výzkum, vývoj a praxi, zahájení: 01.09.2017, ukončení: 31.01.2022
  Detail

  Pokročilé materiály pro inovativní aplikace, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Chemie je život 2017 - studentská vědecká konference, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Nové přírodou inspirované organické polovodiče pro bioelektroniku, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  Nové materiály pro budoucí technologie, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Pokročilé fyzikálně-chemické procesy a jejich aplikace, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  GA15-05095S, Studium elektronových procesů v molekulárních systémech pro organickou fotoniku, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Pokročilé materiály – chemie, technologie a jejich vlastnosti, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Optimalizace perovskitového solárního článku na bázi TiO2/PbI2, (TiO2/CH3NH3PbI3), zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Studium fyzikálně chemických procesů pro pokročilé aplikace, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Fyzikálně-chemické procesy – jejich výzkum a aplikace, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  GA13-29358S, Materiály pro integraci živočišných buněk a organické elektroniky pro budoucí biolektronické zařízení, zahájení: 01.02.2013, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  Výzkum fyzikálně chemických procesů s ohledem na jejich aplikační potenciál, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  IngLearning, zahájení: 01.09.2012, ukončení: 30.06.2015
  Detail

  Studium fyzikálně chemických procesů pro budoucí aplikace, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Fyzikálně-chemické procesy a jejich aplikace, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  ChemLearning-zvýšení úspěšnosti studentů kombinovaného studia, zahájení: 01.11.2010, ukončení: 31.08.2013
  Detail

  SoMoPro - Optimalizace depozice tenkých vrstev pro molekulární elektronické přístroje, zahájení: 01.10.2010, ukončení: 01.08.2012
  Detail

  ED0012/01/01, Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně, zahájení: 01.04.2010, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  GAP205/10/2280, Fotogenerace a transport náboje v molekulárních polovodičích pro organickou fotovoltaiku, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Pokročilé aplikace fyzikálně-chemických procesů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  Rozvoj a inovace laboratoří pro praktickou výuku studentů v základních povinných předmětech, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2008

  7E09061, Development of Photovoltaic Textiles based on novel Fibres, zahájení: 01.11.2008, ukončení: 31.10.2011
  Detail

  Podpora nadaných žáků v rámci středoškolské odborné činnosti - Organické materiály pro fotovoltaickou přeměnu sluneční energie, zahájení: 30.10.2008, ukončení: 31.03.2009
  Detail

 • 2006

  KAN401770651, Molekulární nanosystémy a nanosoučástky: elektrické transportní vlastnosti, zahájení: 01.07.2006, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Vytvoření materiálně technického zázemí pro podporu rozvoje e-learningu na FCH, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  GA203/06/0285, Fotoaktivní molekulární elektronické prvky: teoretické studium a experimentální modelování, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  Tvorba interaktivních učebních opor pro výuku matematiky, fyziky a fyzikální chemie, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  IAA401770601, Elektronové procesy na molekulární úrovni v látkách vhodných pro organické fotocitlivé soucástky, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2004

  Internetový multimediální učební text pro výuku fyziky, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 2003

  GP203/03/D133, Světlem řízený molekulární proudový spínač, zahájení: 01.09.2003, ukončení: 31.08.2006
  Detail

 • 2001

  Vybudování pracoviště informačních technologií pro výuku fyziky - A, zahájení: 01.01.2001
  Detail