Detail projektu

Chemie je život 2018 ‐ studentská vědecká konference

Období řešení: 01.03.2018 — 28.02.2019

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2018-01-01 - 2019-12-31)

O projektu

Podstatou projektu je uspořádání studentské vědecké konference pro prezentování výsledků standardních a juniorských projektů specifického výzkumu realizovaného na Fakultě chemické VUT v Brně a tím umožnit zapojeným studentům zvýšit své dovednosti v oblasti publikování a prezentování vědecko-výzkumných výsledků, vytváření sítě kontaktů (networking) a komunikace na odborná témata.

Označení

FCH-S-18-5546

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2018)
Ústav fyzikální a spotřební chemie
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Ústav chemie materiálů
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Ústav chemie potravin a biotechnologií
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)

Výsledky

DZIK, P. et al. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2018. p. 1-159. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

VALA, M. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. 16. Praha: Czech Chemical Society Symposium Series, 2018. p. 487-528. ISBN: 2336-7210.
Detail

The Seventh Meeting on Chemistry and Life 2018. Brno (12.09.2018)
Detail