Detail projektu

Chemie je život 2017 - studentská vědecká konference

Období řešení: 01.03.2017 — 28.02.2018

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

O projektu

Projekt bude zaměřen na prezentování výsledků standardních a juniorských projektů specifického výzkumu realizovaného na Fakultě chemické VUT v Brně. V rámci studentské vědecké konference budou prezentována jednotlivá témata z tematické oblasti všech doktorských studijních programů realizovaných na FCH VUT. Konference se zúčastní studenti magisterského a doktorského studia, kteří se budou podílet na řešení konkrétních vědeckých úkolů v rámci standardních a

Označení

FCH-S-17-4524

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta chemická
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Ústav fyzikální a spotřební chemie
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Ústav chemie materiálů
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Ústav chemie potravin a biotechnologií
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)