Detail projektu

Vzdělávání excelentních chemiků pro výzkum, vývoj a praxi

Období řešení: 01.09.2017 — 31.01.2022

Zdroje financování

Evropská unie - OP VVV PO2 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů

- plně financující

O projektu

V projektu bude vytvořen a akreditován nový doktorský studijní program Biofyzikální chemie v češtině, angličtině a ve formě double degree a bude upraven a reakreditován stávající doktorský studijní program Chemie, technologie a vlastnosti materiálů. Bude podpořen rozvoj interdisciplinarity, spolupráce s průmyslovými partnery, univerzitami a akademickými institucemi v ČR i v zahraničí. Projekt bude vycházet z DZ VUT, RIS3 strategie, požadavků trhu práce a nových trendů vývoje v oborech DSP.

Klíčová slova
akreditace; biofyzikální chemie; nový doktorský studijní program; úprava doktorského studijního programu

Klíčová slova anglicky
accreditation; biophysical chemistry; the new doctoral study program; modification of doctoral degree programme

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Centrum materiálového výzkumu
- příjemce (26.08.2016 - nezadáno)