Ing.

Lukáš Radil

Ph.D.

FEKT, UEEN – odborný asistent

+420 54114 6234
radil@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Lukáš Radil, Ph.D.

Publikace

 • 2024

  RADIL, L.; POSPÍŠIL, J. Perspektivy vývoje nových technologií v kontextu ekonomicky přijatelných řešení. Energo MAG, 2024, roč. 2, č. 2, s. 22-25. ISSN: 2788-2829.
  Detail | WWW

 • 2023

  RADIL, L.; KOVAL, F. Záložní zdroje elektrické energie se zaměřením na dieselagregáty - provoz, údržba a revize. Pro revize, 2023, č. 9-10, s. 44-47. ISSN: 1804-6878.
  Detail | WWW

  RADIL, L.; SÝKORA, J.; OŠŤÁDAL, M.; PILAŘ, M. Poskytování flexibility pomocí odpojitelných zátěží. Energetika, 2023, roč. 73, č. 5, s. 44-48. ISSN: 0375-8842.
  Detail | WWW

  RADIL, L.; PTÁČEK, M. Proccedings of the 2023 23rd International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Proccedings of the 2023 23rd International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. Brno: Brno University of Technology, 2023. ISBN: 9798350335927.
  Detail

 • 2022

  RADIL, L.; KLUSÁČEK, J.; DRÁPELA, J.; KHAN, M.; PTÁČEK, M.; PELC, J.; PODHRADSKÝ, J.; SVOBODA, O. Simulace provozu AC/AC trakčních statických frekvenčních měničů v distribuční soustavě při vybraných provozních stavech trakční soustavy. Nová elektrická zařízení železniční infrastruktury. 1. Zlín: VTK elektro, 2022. s. 19-31.
  Detail

 • 2021

  RADIL, L.; KLUSÁČEK, J.; DVOŘÁČEK, J.; DRÁPELA, J. Integrace statických frekvenčních měničů pro napájení AC trakční soustavy do distribuční soustavy z pohledu kvality elektrické energie. 24. konference ČK CIRED. 1. Tábor: 2021. ISBN: 978-80-905014-9-2.
  Detail

 • 2020

  Coufal Oldřich, Radil Lukáš. Self-induction in two long parallel conductors connected to sinusoidal voltage source. Physica Scripta, 2020, roč. 95, č. 6, s. 1-9. ISSN: 0031-8949.
  Detail | WWW

  DRÁPELA, J.; MORÁVEK, J.; RADIL, L.; MASTNÝ, P. Performance of Standard Power/Energy Metric under Fast Changes in Active Energy Flow Direction. In 2020 19th International Conference on Harmonics and Quality of Power (ICHQP). Dubai, United Arab Emirates: IEEE, 2020. s. 1-6. ISBN: 978-1-7281-3697-4.
  Detail | WWW

 • 2019

  COUFAL, O.; BÁTORA, B.; RADIL, L.; TOMAN, P. Simple calculation of eddy currents in a long passive conductor. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED ELECTROMAGNETICS AND MECHANICS. NIEUWE HEMWEG 6B, 1013 BG AMSTERDAM, NETHERLANDS: IOS Press, 2019. s. 201-214. ISSN: 1383-5416.
  Detail | WWW

  HOFERKOVÁ, L.; HOLBA, M.; MATYSÍKOVÁ, J.; MACHÁČEK, J.; PĚCHA, J.; BÁTORA, B.; PTÁČEK, M.; RADIL, L. Energetické úspory a využití obnovitelných zdrojů energie na malých ČOV do 2000 EO. Bienální konference Voda - sborník přednášek a posterových sdělení. 2019. s. 499-502. ISSN: 2694-7013.
  Detail | WWW

  ŠIMEK, O.; RADIL, L.; TOMAN, P. Inspection of nuclear irradiated fuel. In Proceedings of the 2019 20th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2019. s. 495-500. ISBN: 978-1-7281-1334-0.
  Detail | WWW

 • 2018

  HOFERKOVÁ, L.; HOLBA, M.; MATYSÍKOVÁ, J.; MACHÁČEK, J.; PĚCHA, J.; BÁTORA, B.; PTÁČEK, M.; RADIL, L.; SMÍLEK, P. Snížení energetické náročnosti na malých ČOV do 2000 EO. Zborník prednášok 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018. 1. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2018. s. 1-6. ISBN: 978-80-973196-0-1.
  Detail

  COUFAL, O.; RADIL, L.; TOMAN, P. Magnetic field and forces in a pair of parallel conductors. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED ELECTROMAGNETICS AND MECHANICS, 2018, roč. 56, č. 2, s. 243-261. ISSN: 1383-5416.
  Detail | WWW

 • 2017

  RADIL, L.; TŮMA, J. Skladování elektrické energie v energetice. Electro, 2017, roč. 2017, č. 10, s. 6-10. ISSN: 1210-0889.
  Detail | WWW

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; MASTNÝ, P.; MORÁVEK, J.; RADIL, L.; TEPLÝ, J. Analýza možností využití akumulace pro PDS. 2017. s. 1-88.
  Detail

 • 2016

  PTÁČEK, M.; KOPIČKA, M.; PAVELKA, T.; RADIL, L. Modelling of Small Wind Power Plant with Savonius-Darrieus Rotor in the PSCAD. In Proceedings of the 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). first. Prague, Czech Republic: Czech Technical University in Prague, 2016. s. 204-209. ISBN: 978-1-5090-0907-7.
  Detail | WWW

 • 2015

  RADIL, L.; MACHÁČEK, J. Nekonvenční přeměny energie. 2015.
  Detail

  TOMAN, P.; MASTNÝ, P.; RADIL, L.; MORÁVEK, J. Analýza realizovatelnosti integrálního řešení rychlodobíjení elektromobilů a akumulace. 2015. s. 1-2.
  Detail

  PROCHÁZKA, K.; PETRÁSEK, J.; RADIL, L. Připojitelný výkon trojfázových a jednofázových zdrojů do sítí nn. In Sborník konference ČK CIRED 2015. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2015. s. 1-9. ISBN: 978-80-905014-4- 7.
  Detail

 • 2014

  RADIL, L.; MASTNÝ, P.; MACHÁČEK, J. Modeling Vanadium Redox Battery in Modelica. In 2014 15th International Scientific Conference of Electric Power Engineering (EPE). 1. Brno: 2014. s. 1-5. ISBN: 978-1-4799-3807- 0.
  Detail

 • 2013

  RADIL, L. Netradiční metoda akumulace elektrické energie. Energetika, 2013, roč. 63, č. 2, s. 76-78. ISSN: 0375-8842.
  Detail | WWW

  BARTOŠÍK, T.; RADIL, L.; MASTNÝ, P. Numerical Models for Wind Power Plant Power Prediction. In Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, 2013. s. 759-762. ISBN: 978-80-248-2988- 3.
  Detail

  RADIL, L.; MASTNÝ, P.; BARTOŠÍK, T. Effect of shading photovoltaic panel interception rods in lightning protection. In Recent Researches in Electric Power and Energy Systems. Electrical Engineering Series. Chania, Crete Island, Greece: WSEAS Press, 2013. s. 93-97. ISBN: 978-960-474-328- 5.
  Detail

  RADIL, L.; MACHÁČEK, J.; MASTNÝ, P.; OSIČKA, A. Wind Power Plant Model in Modelica Language. In Proceedings of the 4th International Scientific Conference Renewable Energy Sources OZE 2013. 1. Bratislava: 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-89402-64- 9.
  Detail | WWW

 • 2012

  MACHÁČEK, J.; RADIL, L.; KUBÍN, D. Současný stav a potenciál využití obnovitelných zdroju v EU. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Volume 1. Brno: Brno University of Technology, 2012. s. 623-627. ISBN: 978-80-214-4514- 7.
  Detail | WWW

  RADIL, L.; BERNÁTH, F. Netradiční metody skladování energie použitelné v praxi. Sborník příspěvků ze semináře: 33. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Hrotovice: Česká elektrotechnická společnost, 2012. s. 97-100. ISBN: 978-80-02-02372-2.
  Detail | WWW

  MACHÁČEK, J.; RADIL, L. Využití software Mathematica nebo Matlab pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektu v elektroenergetice. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Volume 1. Brno: Brno University of Technology, 2012. s. 233-237. ISBN: 978-80-214-4514- 7.
  Detail | WWW

  RADIL, L.; MASTNÝ, P.; BARTOŠÍK, T. Analýza vývoje cenového příspěvku pro fotovoltaické a bioplynové elektrárny v České republice. In Proceedings of the 13th Internationnal Scientific Conference Electric Power Engineering 2012, Volume 1. 1. Brno: Brno University of Technology, 2012. s. 475-479. ISBN: 978-80-214-4514- 7.
  Detail | WWW

  MASTNÝ, P.; MASTNÁ, Z.; RADIL, L. Zásady provádění systémů obnovitelných zdrojů energií při realizaci budov dle principů trvale udržitelné výstavby. EdUR. Brno: NSC, s.r.o., Brno, 2012. s. 1-91. ISBN: 978-80-87665-30-5.
  Detail | WWW

  MASTNÝ, P.; MASTNÁ, Z.; RADIL, L. Navrhování systémů s využitím obnovitelných zdrojů energie pro budovy dle principů trvale udržitelné výstavby. EdUR. Brno: NSC, s.r.o., Brno, 2012. s. 1-89. ISBN: 978-80-87665-11-4.
  Detail | WWW

 • 2011

  MACHÁČEK, J.; RADIL, L. Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu v elektroenergetice s využitím software Mathematica nebo Matlab. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum. net, 2011, roč. 6, č. 1, s. 29-33. ISSN: 1214- 7044.
  Detail

  MASTNÝ, P.; RADIL, L.; MASTNÁ, Z. Possibilities of PV Panels Defects Identification and Determination of its Effect on the Economy of Photovoltaic Power Plants Operation. In Mathematical Models and Methods in Modern Science. Puerto De La Cruz, Spain: WSEAS Press, 2011. s. 233-238. ISBN: 978-1-61804-055- 8.
  Detail

  MASTNÝ, P.; DRÁPELA, J.; MACHÁČEK, J.; PTÁČEK, M.; RADIL, L.; BARTOŠÍK, T.; PAVELKA, T.; MIŠÁK, S. Obnovitelné zdroje elektrické energie. EFEKT. EFEKT. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. 256 s. ISBN: 978-80-01-04937-2.
  Detail

  MASTNÝ, P.; RADIL, L.; MASTNÁ, Z. Operating Characteristics of Multivalent Systems Using Renewable Energy Sources. INTERNATIONAL JOURNAL of ENERGY and ENVIRONMENT, 2011, roč. 5, č. 6, s. 745-752. ISSN: 1109- 9577.
  Detail | WWW

  RADIL, L.; MASTNÝ, P.; KYNCL, J. A Battery Model for Small Renewable Sources. In Proceedings of the 12th Internationnal Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. 1. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2011. s. 1-4. ISBN: 978-80-248-2393- 5.
  Detail | WWW

  RADIL, L.; MASTNÝ, P.; BARTOŠÍK, T. Cenový příspěvek pro fotovoltaické a bioplynové elektrárny v České republice. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum. net, 2011, roč. 6, č. 1, s. 34-39. ISSN: 1214- 7044.
  Detail | WWW

  MASTNÝ, P.; RADIL, L.; MASTNÁ, Z. Energetické systémy s OZE v moderní výstavbě. Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie, Obnoviteľné zdroje energie 2011. TU Bratilava, SK: Slovak University of Technology in Bratislava, 2011. s. 1-5. ISBN: 978-80-89402-39- 7.
  Detail | WWW

  MASTNÝ, P.; MASTNÁ, Z.; RADIL, L. Heating Systems Using RES in Modern Building Construction. International Scientific Event - Power Engineering 2011. Bratislava, Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2011. s. 173-174. ISBN: 978-80-89402-38- 0.
  Detail | WWW

  MASTNÝ, P.; RADIL, L.; MASTNÁ, Z. Analysis of Operating Characteristics of Multivalent Systems Using Renewable Energy Sources in Terms of Mathematical Modeling. In Recent Researches in Energy, Environment, Entrepreneurship, Inovation. WSEAS. Lanzarote, Canary Islands, Spain: WSEAS, EUROPMENT, 2011. s. 103-108. ISBN: 978-1-61804-001- 5.
  Detail | WWW

  RADIL, L.; MASTNÝ, P. A Model Battery for Smaller Energy Storage System. International Scientific Event - Power Engineering 2011. Bratislava, Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2011. s. 173-174. ISBN: 978-80-89402-38- 0.
  Detail | WWW

  MASTNÝ, P.; RADIL, L.; MASTNÁ, Z.; BARTOŠÍK, T. Current Situation in the Operation of Photovoltaic Systems in the Czech Republic. In Recent Research in Energy, Environment and Landscape Architecture. Angers, France: WSEAS Press, 2011. s. 129-134. ISBN: 978-1-61804-052- 7.
  Detail | WWW

 • 2010

  MASTNÝ, P.; RADIL, L. Simulation of Operating States and Characteristics of Heat Pumps. In Selected Topics in energy, Envirinment, Sustainable Development and Landscaping. 1. Politechnica University of Timisoara, Romania: WSEAS Press, 2010. s. 182-187. ISBN: 978-960-474-237- 0.
  Detail | WWW

  MASTNÝ, P.; MASTNÁ, Z.; RADIL, L. Energy systems for modern buildings - simulation of operating states of heat pumps. In Development, Energy, Environment, Economics. Puerto De La Cruz, Tenerife, Spain: WSEAS Press, 2010. s. 260-267. ISBN: 978-960-474-253- 0.
  Detail | WWW

  RADIL, L.; MASTNÝ, P. Accumulation Energy Devices and RES. Volume of Abstracts of the 1st International Scientific Conference OZE 2010. 1. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. s. 27-28. ISBN: 978-80-89402-21- 2.
  Detail | WWW

  RADIL, L.; MASTNÝ, P. The Usage of Compressed Air Energy Storage in Cooperation of Geothermal Energy in the Czech Republic. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010. 1. Brno: Brno University of Technology, FEEC, DEPE, 2010. s. 369-373. ISBN: 978-80-214-4094- 4.
  Detail | WWW

  RADIL, L.; MASTNÝ, P. OZE a zařízení energetické akumulace. In Proceedings of the 1st International Scientific Conference OZE 2010. 1. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. s. 1-5. ISBN: 978-80-89402-24- 3.
  Detail | WWW

  RADIL, L.; MASTNÝ, P. Simulation Cycle of Heat Pump by the help of Wolfram Mathematica. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010. 1. Brno: Brno University of Technology, FEEC, DEPE, 2010. s. 375-377. ISBN: 978-80-214-4094- 4.
  Detail | WWW

  RADIL, L. Hydrogen economy? Uncertain future. Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume 4. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2010. s. 162-165. ISBN: 978-80-214-4079-1.
  Detail | WWW

 • 2009

  RADIL, L.; MASTNÝ, P. Renewable sources and their accumulation of electric energy. In Proceedings of the 10th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2009. 1. VŠB- TU Ostrava: 2009. s. 246-248. ISBN: 978-80-248-1947- 1.
  Detail

  RADIL, L. Vodík - nosič energie, akumulační schopnost a výroba ve velkých objemech. Sborník příspěvků konference KRÁLÍKY 2009. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a kominukačních technologií, 2009. s. 229-232. ISBN: 978-80-214-3938-2.
  Detail

  RADIL, L.; MASTNÝ, P. The electric energy storage. In In Proceedings of the 15th Conference Student EEICT 2009 Volume 1. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2009. s. 102-106. ISBN: 978-80-214-3870- 5.
  Detail

  MASTNÝ, P.; RADIL, L. Trendy vývoje alternativních zdrojů energie a jejich začlenění do energetických systémů. In Perspektivy elektroniky 2009. Rožnov pod Radhoštěm: SŠ Rožnov pod Radhoštěm, 2009. s. 59-65. ISBN: 978-80-254-4052- 0.
  Detail

  RADIL, L.; BARTOŠÍK, T.; MASTNÝ, P. Problems of Wind Power Plants from Point of View of Grid. In Energy Problems and Environmental Engineering. WSEAS e- journal Energy and Environment. Energy and Environmental Engineering Series. University of La Laguna, Tenerife, Spain: WSEAS Press, 2009. s. 369-373. ISBN: 978-960-474-093- 2. ISSN: 1790- 5095.
  Detail | WWW

 • 2008

  RADIL, L.; GREGOR, J. Unusuall accumulation of electric energy of big capacity. In Proceedings of the FIRST FORUM OF YOUNG RESEARCHERS. Izhevsk: 2008. s. 321-325. ISBN: 978-5-7526-0355-6.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.