Detail publikace

Energetické systémy s OZE v moderní výstavbě

MASTNÝ, P. RADIL, L. MASTNÁ, Z.

Originální název

Energetické systémy s OZE v moderní výstavbě

Anglický název

Heating Systems Using RES in Modern Building Construction

Typ

konferenční sborník (ne článek)

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek shrnuje poznatky získané v průběhu výzkumu se zaměřením na kooperaci alternativních zdrojů energie v kombinovaných energetických systémech. Jsou zde popsány základní postupy při návrhu tepelných systémů využívajících obnovitelné zdroje energie v moderní nízkoenergetické výstavbě. V článku jsou prezentovány možné systémy zapojení alternativních zdrojů energie s ohledem na vzájemné vazby mezi budovou a samotným energetickým systémem.

Anglický abstrakt

The paper summarizes knowledge obtained during the research focused on cooperation of alternative energy sources in combined energy systems. There are described basic procedures in the design of heating systems using renewable energy sources in a modern low-energy building structures. The paper presents the possible applications of alternative energy sources with regard to mutual relations between the building and energy system itself.

Klíčová slova

alternativní zdroj energie, vytápění, solární systém, tepelné čerpadlo, mikroklima

Klíčová slova v angličtině

Alternative power sources, heating, solar system, heating pump, microclimate

Autoři

MASTNÝ, P.; RADIL, L.; MASTNÁ, Z.

Rok RIV

2011

Vydáno

7. 6. 2011

Nakladatel

Slovak University of Technology in Bratislava

Místo

TU Bratilava, SK

ISBN

978-80-89402-39-7

Kniha

Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie Obnoviteľné zdroje energie 2011

Strany od

1

Strany do

5

Strany počet

5

URL

BibTex

@proceedings{BUT36705,
  editor="Petr {Mastný} and Lukáš {Radil} and Zuzana {Králová}",
  title="Energetické systémy s OZE v moderní výstavbě",
  year="2011",
  pages="1--5",
  publisher="Slovak University of Technology in Bratislava",
  address="TU Bratilava, SK",
  isbn="978-80-89402-39-7",
  url="http://www.power-engineering.sk"
}