Ing.

Lukáš Radil

Ph.D.

FEKT, UEEN – odborný asistent

+420 54114 6234
radil@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Lukáš Radil, Ph.D.

Projekty

 • 2024

  Vliv změny cen energií na spotřebitelské chování v České republice , zahájení: 01.05.2024, ukončení: 30.04.2026
  Detail

 • 2023

  Nové technologie pro udržitelnou energetiku IV, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

  PNE 33 3430-0 Výpočetní hodnocení zpětných vlivů odběratelů a zdrojů distribučních a přenosových soustav, zahájení: 15.02.2023, ukončení: 30.11.2023
  Detail

  Využití FVE pro dálniční komunikaci D55, „D55: Bzenec – Bzenec a Přívoz – Rohatec, úsek Ptačí oblasti“, zahájení: 11.02.2023, ukončení: 31.05.2023
  Detail

  TK05010088, Determinanty vztahů mezi velkoobchodními a maloobchodními cenami energií, zahájení: 01.02.2023, ukončení: 31.07.2024
  Detail

 • 2022

  Třífázová referenční impedance s fázovým proudem do 16 A pro testovací systém, zahájení: 30.06.2022, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 30.06.2024
  Detail

 • 2021

  Metodika výpočtu pro definici příspěvku ke kolísání napětí pro připojovací místa do přenosové soustavy , zahájení: 21.09.2021, ukončení: 15.12.2021
  Detail

  Školení: Měření elektrické energie standardními statickými elektroměry v odběrných místech s vnořenou výrobou, ČEZ Distribuce, a.s., dne 14.-15.9.2021, zahájení: 14.09.2021, ukončení: 15.09.2021
  Detail

  Školení: Měření elektrické energie standardními statickými elektroměry v odběrných místech s vnořenou výrobou, ČEZ Distribuce, a.s., 7.-8.9.2021, zahájení: 07.09.2021, ukončení: 08.09.2021
  Detail

  Vývoj, realizace a uvedení do provozu souboru rozvaděčů pro specializovaný testovací systém určený pro testování souladu výrobních modulů v kategorii A1 , zahájení: 21.05.2021, ukončení: 30.11.2021
  Detail

  CK02000099, Pilotní projekt napájení trakčního vedení měniči AC/AC, zahájení: 01.01.2021, ukončení: 31.12.2023
  Detail

 • 2020

  Seminář "Měření elektrické energie standardními statickými elektroměry v OM s vnořenou výrobou", ČEZ Distribuce, a.s., zahájení: 27.08.2020, ukončení: 31.10.2020
  Detail

  Seminář "Měření elektrické energie standardními statickými elektroměry v OM s vnořenou výrobou" 2, ČEZ Distribuce, a.s., zahájení: 27.08.2020, ukončení: 31.10.2020
  Detail

  Zpracování odborného posudku na zprávu: "Odstraníme překážky rozvoje obnovitelných zdrojů a energie", zahájení: 17.04.2020, ukončení: 22.04.2020
  Detail

  Vývojové testování statického elektroměru při půl-periodových změnách toku energie, zahájení: 10.03.2020, ukončení: 30.04.2020
  Detail

 • 2019

  Seminář: Měření elektrické energie standardními statickými elektroměry v odběrných místech s vnořenou výrobou, ČEZ Distribuce, a.s., zahájení: 27.11.2019, ukončení: 28.11.2019
  Detail

  Seminář: Měření elektrické energie standardními statickými a indukčními elektroměry v podmínkách současných sítí NN, ČEZ Distribuce, a.s., část II, zahájení: 17.09.2019, ukončení: 18.09.2019
  Detail

  Autonomní regulace Q(U)/P(U) u FVE a její vliv na NN síť - Etapa II terénní ověření, zahájení: 17.04.2019, ukončení: 30.05.2019
  Detail

  Analýza provozu LDS Prototypa, a.s., zahájení: 16.04.2019, ukončení: 15.05.2019
  Detail

 • 2018

  Odborné semináře pro obor Energetika na daná energetická témata, zahájení: 06.12.2018, ukončení: 10.12.2018
  Detail

  Expert review of the study on "Impacts of coal phase out on the Czech power grid system", zahájení: 10.09.2018, ukončení: 15.09.2018
  Detail

  TK01020104, Simulátor distribučních sítí pro výcvik a certifikaci pracovníků , zahájení: 01.07.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Seminář "Podmínky provozování aktivních distribučních sítí NN vs. přímé/polopřímé měření EE standard. statickými elektroměry", ČEZ Distribuce, a.s., zahájení: 11.06.2018, ukončení: 21.09.2018
  Detail

  Vypracování doplňující analýzy bezpečnosti a spolehlivosti výroby elektrické energie na MVE, zahájení: 26.04.2018, ukončení: 24.05.2018
  Detail

  Identifikace technického řešení energetického managementu v odběrných místech s vnořenou výrobou, zahájení: 24.04.2018, ukončení: 22.10.2018
  Detail

  Analýza chybovosti měření statických elektroměrů s přímým měřením, zahájení: 15.03.2018, ukončení: 19.07.2018
  Detail

  Zpracování posudku na studii "Czech Power Grid without Electricity From Coal by 2030", zahájení: 14.02.2018, ukončení: 18.02.2018
  Detail

 • 2017

  Ověření trigrovacího algoritmu přístroje Meg38 pro záznam oscilogramů a identifikace typických průběhů okamžitých hodnot proudů při provozu kontrolérů pro řízení přebytků z FVE., zahájení: 22.05.2017, ukončení: 30.11.2017
  Detail

  Analýza chybovosti měření statických nepřímých elektroměrů s Aronovým měřícím systémem, zahájení: 10.02.2017, ukončení: 30.11.2017
  Detail

  TH02020518, Modulární čistírna odpadních vod pro obce s využitím vlastního energetického potenciálu k minimalizaci provozních nákladů, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  Analýza možností využití akumulace pro PDS, zahájení: 27.09.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  Analýza realizovatelnosti integrálního řešení rychlodobíjení elektromobilů a akumulace, zahájení: 18.11.2015, ukončení: 01.12.2015
  Detail

 • 2013

  Analýza možností využití OZE pro napájení moderních budov, zahájení: 15.07.2013, ukončení: 27.11.2013
  Detail

 • 2012

  Inovace laboratorní výuky zaměřené na provoz transformátorů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Výzkum bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti elektroenergetických systémů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2010

  Výzkum spolehlivosti, bezpečnosti a efektivnosti energetických systémů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Rozšíření stávajících laboratorních úloh pro laboratoř Elektrotepelné techniky, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Inovace výuky předmětu Výroba elektrické energie v experimentální oblasti, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail