Detail publikace

Analýza možností využití akumulace pro PDS

TOPOLÁNEK, D. TOMAN, P. MASTNÝ, P. MORÁVEK, J. RADIL, L. TEPLÝ, J.

Originální název

Analýza možností využití akumulace pro PDS

Anglický název

Analysis of utilization of the batery accumulation system for DSO

Typ

souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Předmětem analýzy je popis a expertní verifikace vybraných aplikací akumulace připojené do R110/22kV s variantním uvažováním připojení akumulace do R110kV a R22kV, přičemž je kladen důraz na definici potřebných parametrů baterie (nominální příkon a kapacita) a identifikaci substitučních technologií.

Anglický abstrakt

The subject of the analysis is the description and expert verification of selected accumulator applications connected to R110 / 22kV with variants considering the connection of the accumulation to R110kV and R22kV, with emphasis on the definition of required battery parameters (nominal power and capacity) and identification of substitution technologies.

Klíčová slova

regulace napětí, výkonový tok, akumulace, bateriový systém, připojení

Klíčová slova v angličtině

voltage control, power flow, accumulation, batery system, connection

Autoři

TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; MASTNÝ, P.; MORÁVEK, J.; RADIL, L.; TEPLÝ, J.

Vydáno

28. 2. 2017

Strany od

1

Strany do

88

Strany počet

88

BibTex

@misc{BUT140511,
  author="David {Topolánek} and Petr {Toman} and Petr {Mastný} and Jan {Morávek} and Lukáš {Radil} and Jan {Teplý}",
  title="Analýza možností využití akumulace pro PDS",
  year="2017",
  pages="1--88",
  note="summary research report - contract. research"
}