Detail publikace

Připojitelný výkon trojfázových a jednofázových zdrojů do sítí nn

PROCHÁZKA, K. PETRÁSEK, J. RADIL, L.

Originální název

Připojitelný výkon trojfázových a jednofázových zdrojů do sítí nn

Anglický název

Connectable power of three- and single-phase sources for LV networks

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Příspěvek na příkladu sítě nn ukazuje významný rozdíl ve vlivu na napěťové poměry v síti a tím připojitelný výkon symetrického a jednofázového zdroje, vyvolaný limitem napěťové nesymetrie. Rovněž dokládá zhoršení poměrů v případech nesymetrického odběru a výroby připojených do různých fází sítí nn i úskalí „nulového“ přetoku do sítě nn při „kompenzaci“ jednofázového odběru ze sítě třífázovou výrobou.

Anglický abstrakt

Paper shows the significant difference of symmetrical and single-phase source impact on the network voltage conditions thereby connectable power, caused by voltage unbalance limit. Additionally it proves the conditions deterioration in case of unbalance consumption and generation connected to the different phases of LV network as well as the risks of “zero” injection into the LV network during the “compensation” of single phase consumption by three-phase generation.

Klíčová slova

napěťová nesymetrie; mikrogenerátor; Energetický zákon; mezní připojitelný výkon

Klíčová slova v angličtině

voltage unbalance; microgenerator; energy law; connectable power limit

Autoři

PROCHÁZKA, K.; PETRÁSEK, J.; RADIL, L.

Rok RIV

2015

Vydáno

10. 11. 2015

Nakladatel

EGC České Budějovice

Místo

České Budějovice

ISBN

978-80-905014-4-7

Kniha

Sborník konference ČK CIRED 2015

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

9

Strany počet

9

BibTex

@inproceedings{BUT118316,
  author="Lukáš {Radil} and Karel {Procházka} and Jan {Petrásek}",
  title="Připojitelný výkon trojfázových a jednofázových zdrojů do sítí nn",
  booktitle="Sborník konference ČK CIRED 2015",
  year="2015",
  series="1",
  number="1",
  pages="1--9",
  publisher="EGC České Budějovice",
  address="České Budějovice",
  isbn="978-80-905014-4-7"
}