Detail publikace

Poskytování flexibility pomocí odpojitelných zátěží

RADIL, L. SÝKORA, J. OŠŤÁDAL, M. PILAŘ, M.

Originální název

Poskytování flexibility pomocí odpojitelných zátěží

Anglický název

Providing flexibility with detachable loads

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Flexibilita se obecně uvažuje jako potenciál zařízení (výrobního/spotřebního nebo akumulačního charakteru) aktivně měnit množství svojí výroby/spotřeby/akumulované energie na základě cenových signálů nebo pokynu agregátora. Tato regulace je řízena za účelem korekce odchylek elektrizační sítě nebo zajištění výhodnosti nákupu/prodeje elektrické energie pro poskytovatele flexibility, případně pro vyrovnání obchodní pozice subjektu zúčtování. Primárně se tedy jedná o frekvenční stabilitu podpory sítě v podobě poskytování flexibility. Článek přináší srovnání řízení spotřeby tepelných čerpadel za účelem poskytování spotřební flexibility.

Anglický abstrakt

Flexibility is generally considered as the potential for a facility (generation/consumption or storage) to actively change the amount of its generation/consumption/accumulated energy based on price signals or aggregator direction.

Klíčová slova

Flexibilita; Tepelná čerpadla; Peak shaving

Klíčová slova v angličtině

Flexibility; Heat pumps; Peak shaving

Autoři

RADIL, L.; SÝKORA, J.; OŠŤÁDAL, M.; PILAŘ, M.

Vydáno

10. 10. 2023

Nakladatel

Český svaz zaměstanavatelů v energetice

Místo

Praha

ISSN

0375-8842

Periodikum

Energetika

Ročník

73

Číslo

5

Stát

Česká republika

Strany od

44

Strany do

48

Strany počet

5

URL

BibTex

@article{BUT184884,
  author="Lukáš {Radil} and Jan {Sýkora} and Martin {Ošťádal} and Martin {Pilař}",
  title="Poskytování flexibility pomocí odpojitelných zátěží",
  journal="Energetika",
  year="2023",
  volume="73",
  number="5",
  pages="44--48",
  issn="0375-8842",
  url="https://www.casopisenergetika.cz/vydani/#page-content"
}