Detail publikace

Integrace statických frekvenčních měničů pro napájení AC trakční soustavy do distribuční soustavy z pohledu kvality elektrické energie

RADIL, L. KLUSÁČEK, J. DVOŘÁČEK, J. DRÁPELA, J.

Originální název

Integrace statických frekvenčních měničů pro napájení AC trakční soustavy do distribuční soustavy z pohledu kvality elektrické energie

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

V souvislosti se záměrem záměny trakčního napájení tratí elektrizovaných stejnosměrnou trakční soustavou 3 kV na jednotnou střídavou trakční soustavu (TS) 25 kV, 50 Hz, vyvstal požadavek na symetrické připojení trakčních napájecích stanic k distribuční soustavě (DS). Zvolená koncepce statických frekvenčních měničů (SFC) umožňuje splnit podmínku symetrického odběru z nadřazené distribuční soustavy a také zabezpečit aditivní funkce pro provozovatele DS i TS. Příspěvek představuje specifika SFC z hlediska zatěžování DS a jejich případný přínos pro provozovatele DS.

Klíčová slova

SFC; trakční napájecí stanice; trakce;

Autoři

RADIL, L.; KLUSÁČEK, J.; DVOŘÁČEK, J.; DRÁPELA, J.

Vydáno

9. 11. 2021

Místo

Tábor

ISBN

978-80-905014-9-2

Kniha

24. konference ČK CIRED

Edice

1

Číslo edice

1

Strany počet

14

BibTex

@inproceedings{BUT175038,
  author="Lukáš {Radil} and Jan {Klusáček} and Jiří {Dvořáček} and Jiří {Drápela}",
  title="Integrace statických frekvenčních měničů pro napájení AC trakční soustavy do distribuční soustavy z pohledu kvality elektrické energie",
  booktitle="24. konference ČK CIRED",
  year="2021",
  series="1",
  number="1",
  pages="14",
  address="Tábor",
  isbn="978-80-905014-9-2"
}