Detail publikace

Současný stav a potenciál využití obnovitelných zdroju v EU

MACHÁČEK, J. RADIL, L. KUBÍN, D.

Originální název

Současný stav a potenciál využití obnovitelných zdroju v EU

Anglický název

Actual State and Potential of Renewable Sources Utilization in the EU

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek s názvem Potenciál využití obnovitelných zdrojů energie v EU nabízí pohled na předpokládané budoucí využití obnovitelných zdrojů až do roku 2020. Článek čerpá z tzv. obnovitelných zdrojů národních energetických akčních plánů v NREAP), ve kterém každý členský stát předkládá svůj plán vedoucí k vyššímu využití obnovitelných zdrojů v blízké budoucnosti. Čtenář je tedy schopen se seznámit s plány týkající se obnovitelných zdrojů v každém členském státě. Toto komplexní hodnocení seznamuje s některými klady a zápory týkající se obnovitelných zdrojů a jejich využití. Dale autoři uvádí svůj názor o obnovitelných zdrojích a některých doporučení vedoucí k lepší integraci obnovitelných zdrojů energie do energetiky.

Anglický abstrakt

Article named Potential of renewable energy utilization in the EU offers an insight into the assumed future utilization of renewable resources up to the year 2020. Article draws from so-called National Renewable Energy Action Plans (NREAP) in which each member state presents its plan leading to higher renewable sources utilization in the near future. The reader is therefore able to familiarize with plans concerning renewable sources in each member state. This complex evaluation familiarizes with some pros and cons concerning renewable sources and their utilization. Further the authors presents their point of view on renewable sources and some recommendation leading to a better integration of renewable sources into energetics.

Klíčová slova

Obnovitelná energie; Biomasa; Solární energie; Evropská unie; Geotermální

Klíčová slova v angličtině

Renewable energy; Biomass; Solar energy; The European Union; Geothermal

Autoři

MACHÁČEK, J.; RADIL, L.; KUBÍN, D.

Rok RIV

2012

Vydáno

23. 5. 2012

Nakladatel

Brno University of Technology

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4514-7

Kniha

Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012

Edice

Volume 1

Číslo edice

1

Strany od

623

Strany do

627

Strany počet

5

URL

BibTex

@inproceedings{BUT92280,
 author="Jan {Macháček} and Lukáš {Radil} and David {Kubín}",
 title="Současný stav a potenciál využití obnovitelných zdroju v EU",
 booktitle="Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012",
 year="2012",
 series="Volume 1",
 number="1",
 pages="623--627",
 publisher="Brno University of Technology",
 address="Brno",
 isbn="978-80-214-4514-7",
 url="http://www.epe-conference.eu"
}