Detail publikace

Snížení energetické náročnosti na malých ČOV do 2000 EO

HOFERKOVÁ, L. HOLBA, M. MATYSÍKOVÁ, J. MACHÁČEK, J. PĚCHA, J. BÁTORA, B. PTÁČEK, M. RADIL, L. SMÍLEK, P.

Originální název

Snížení energetické náročnosti na malých ČOV do 2000 EO

Anglický název

Reducing energy intensity in small WWTP to 2000 EO

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Tento článek se zaměřuje na snížení energetické spotřeby ČOV od energetického benchmarkingu, možnosti úspor, až po reálné návrhy a aplikace řešení na zvolené ČOV. Malé a střední čistírny do 2000 ekvivalentních obyvatel (EO) jsou zvoleny záměrně, neboť mají vyšší náklady na m3 vyčištěné vody a je jich přibližně třetina z celkového počtu.

Anglický abstrakt

The article focuses on reducing energy consumption of WWTPs from energy benchmarking, saving possibilities, up to real designs and application solutions to the selected WWTP. Small and medium-sized treatment plants up to 2000 equivalent (EO) are deliberately chosen because they have higher costs per m3 of cleaned water and are about a third of the total.

Klíčová slova

čistírna odpadních vod; energetická účinnost; ekvivalentní obyvatel

Klíčová slova v angličtině

wastewater treatment plant; energy efficiency; population equivalent

Autoři

HOFERKOVÁ, L.; HOLBA, M.; MATYSÍKOVÁ, J.; MACHÁČEK, J.; PĚCHA, J.; BÁTORA, B.; PTÁČEK, M.; RADIL, L.; SMÍLEK, P.

Vydáno

18. 10. 2018

Nakladatel

Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-973196-0-1

Kniha

Zborník prednášok 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

6

Strany počet

6

BibTex

@inproceedings{BUT151197,
  author="Lenka {Hoferková} and Marek {Holba} and Jana {Matysíková} and Jan {Macháček} and Jiří {Pěcha} and Branislav {Bátora} and Michal {Ptáček} and Lukáš {Radil} and Petr {Smílek}",
  title="Snížení energetické náročnosti na malých ČOV do 2000 EO",
  booktitle="Zborník prednášok 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018",
  year="2018",
  series="1",
  number="1",
  pages="1--6",
  publisher="Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky",
  address="Bratislava",
  isbn="978-80-973196-0-1"
}