Detail publikace

Energetické úspory a využití obnovitelných zdrojů energie na malých ČOV do 2000 EO

HOFERKOVÁ, L. HOLBA, M. MATYSÍKOVÁ, J. MACHÁČEK, J. PĚCHA, J. BÁTORA, B. PTÁČEK, M. RADIL, L.

Originální název

Energetické úspory a využití obnovitelných zdrojů energie na malých ČOV do 2000 EO

Anglický název

Options of Energetical savings and using of renewable sources of energy at wastewater treatment plants Under 2000 PE

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Cílem výzkumného projektu je posouzení spotřeby elektrické energie čistíren odpadních vod a navržení strategií pro úsporu energie na malých čistírnách odpadních vod (ČOV) do 2000 ekvivalentních obyvatel (EO). Prezentována je případová studie vybrané ČOV. Pro reálné posouzení a aplikaci byla vybrána ČOV o velikosti 1500 EO, kde byl proveden energetický a technologický audit, na jehož základě byly doporučeny úpravy vedoucí k energetickým úsporám v provozu. Článek popisuje současný stav před rekonstrukcí.

Anglický abstrakt

The objective of this research is to assess the energy consumption and to propose energy saving strategies that can be implemented to reduce both energy consumption at wastewater treatment plants (WWTPs) up to 2000 PE. A case study is presented to demonstrate energy savings at chosen WWTP. For the assessment was chosen WWTP of mass balance 1500 PE, where was held energetical audit and based on this evaluation were recommended potential strategies for energy savings. The research present current state before the planned construction and theoretical part suggested strategies

Klíčová slova

čistírna odpadních vod, energeticky úsporné stroje a zařízení, energetické úspory, odpadní vody, optimalizace procesů ČOV, řídící systém

Klíčová slova v angličtině

control system, intensification, energy saving machines and equipment, optimisation of processes at WWTP, wastewater, wastewater treatment plant

Autoři

HOFERKOVÁ, L.; HOLBA, M.; MATYSÍKOVÁ, J.; MACHÁČEK, J.; PĚCHA, J.; BÁTORA, B.; PTÁČEK, M.; RADIL, L.

Vydáno

20. 9. 2019

ISSN

2694-7013

Periodikum

Bienální konference Voda - sborník přednášek a posterových sdělení

Stát

Česká republika

Strany od

499

Strany do

502

Strany počet

4

URL

BibTex

@inproceedings{BUT163245,
  author="Lenka {Hoferková} and Marek {Holba} and Jana {Matysíková} and Jan {Macháček} and Jiří {Pěcha} and Branislav {Bátora} and Michal {Ptáček} and Lukáš {Radil}",
  title="Energetické úspory a využití obnovitelných zdrojů energie na malých ČOV do 2000 EO",
  year="2019",
  journal="Bienální konference Voda - sborník přednášek a posterových sdělení",
  pages="499--502",
  issn="2694-7013",
  url="http://www.czwa.cz/galerie/00000161.pdf"
}